Směrnice MiFID II v Saxo Bank

MiFiD Směrnice o trzích finančních nástrojů ESMA Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

Co znamená směrnice MiFID II pro vás

Saxo Bank se vždy opírá o poctivost a transparentnost a při všech svých činnostech klade na první místo zájmy svých klientů. Nově podporujeme také směrnici MiFID II, která zakotvuje naše základní principy do pevných regulačních požadavků. 

Jsme si jisti, že směrnici MiFID II oceníte zejména díky nové úrovni ochrany a transparentnosti, které nabízí. Díky ní získáte především podrobnější a dostupnější informace o nákladech na obchodování, rozpisy nákladů ve výkazech a také ochranu nabízenou v podobě Posouzení cílového trhu a Klíčových informačních dokumentů týkajících se vytvářených strukturovaných retailových a pojišťovacích investičních produktů. 

Následující text popisuje směrnici MiFID II, jakož i některé z funkcí, které jsme zavedli pro vaši ochranu.

Co jsou směrnice MiFID a MiFID II

Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) je právní předpis Evropské unie, který reguluje firmy poskytující klientům služby v oblasti „finančních nástrojů” (jako jsou akcie, dluhopisy, podíly v systémech kolektivního investování a deriváty), jakož i místa, kde se tyto nástroje obchodují.

S účinností od 3. ledna 2018 vstoupí v platnost nový právní předpis 2014/65/EU (známý jako MiFID II), který zahrnuje řadu iniciativ na posílení ochrany investorů a zlepšení transparentnosti a výkaznictví.

V souladu s těmito iniciativami Saxo Bank zavádí hned několik nových funkcí.

Další informace o směrnici MiFID II

Posouzení cílového trhu (TMA) / test vhodnosti

Směrnice MiFID II vyžaduje, abychom rozlišovali mezi komplexními a nekomplexními produkty. U komplexních produktů jsme povinni nabízet našim klientům z řad neprofesionálních obchodníků posouzení cílového trhu a test vhodnosti spolu s odpovídajícím výkaznictvím a varováním před riziky.

Zde se dočtete víc o novém posouzení cílového trhu (TMA) a testu vhodnosti.

Informace o nákladech a poplatcích

Směrnice MiFID II vyžaduje, abychom klientům zveřejnili všechny náklady a poplatky před zahájením obchodování (ex-ante) i po uskutečnění obchodu.

Zveřejnění nákladů před zahájením obchodování

V rámci zveřejňování nákladů před zahájením obchodování zavádíme na našich platformách novou komponentu Obchodní podmínky, která podrobně popisuje obchodní náklady a náklady za držení na obchodování s daným nástrojem. Obchodní podmínky pro vybraný nástroj byly vnitřně integrovány a jsou snadno dostupné ze všech obchodních modulů a obchodních oblastí platformy.

Zde se dočtete víc o nových obchodních podmínkách.

Zveřejnění nákladů po uskutečnění obchodu

V rámci zveřejňování nákladů po uskutečnění obchodu nabízíme nový výkaz Přehled portfolia, který uvádí náklady a poplatky spojené s produkty a nástroji, které jste obchodovali. Přehled portfolia je k dispozici na našich platformách v části Účty.

Zveřejnění nákladů po uskutečnění obchodu

Nařízení o klíčových informačních dokumentech týkajících se strukturovaných retailových a pojišťovacích investičních produktů (Nařízení PRIIPs)

Nařízení o klíčových informačních dokumentech týkajících se strukturovaných retailových a pojišťovacích investičních produktů
Kromě směrnice MiFID II vstoupí k 1. lednu 2018 v platnost také nové Nařízení o strukturovaných retailových a pojišťovacích investičních produktech (PRIIPs), které vyžaduje, aby „tvůrci” finančních produktů vydávali ke všem svým produktům Klíčové informační dokumenty (KID) s popisem klíčových vlastností, nákladů, rizik a odměn.

Více informací k Nařízením PRIIPs vytvořeným Saxo Bank naleznete zde:

  • FX
  • Forexové opce
  • Akcie CFD a ETP
  • Indexy CFD
  • Futures CFD

U ostatních produktů (burzovních a řízených fondů) bude přístup ke Klíčovým informačním dokumentům výrobců umožněn přes platformu, pokud je k dispozici.

Pravidla pro provádění klientských pokynů

Saxo Bank má povinnost chovat se upřímně, férově, profesionálně a v nejlepším zájmu klienta. Při realizaci klientských příkazů, zadávání příkazů nebo předávání příkazů k provedení jiným subjektům je Saxo Bank povinna učinit dostatečné kroky k tomu, aby dosáhla těch nejlepších výsledků. 

Plné znění našich Zásad provádění příkazů v souladu se směrnicí MiFID II je k dispozici zde.

Upozornění na pokles hodnoty

Směrnice MiFID II vyžaduje, abychom klienty upozornili v případě, že hodnota jejich „transakcí s podmíněnou závazností” (obchody s produkty na bázi marží) poklesne o 10 % a poté také na všechny další 10% poklesy.

Klienty se spravovanými účty (např. účty Saxo Select) jsme navíc povinni informovat také v případě, že hodnota jejich spravovaného účtu poklesne v daném období o 10 % a pak také o všech dalších 10% poklesech.

Abychom vyhověli těmto požadavkům, budeme klienty upozorňovat na pokles hodnoty pozice a účtu prostřednictvím našich platforem a také e-mailem.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.