Informace o zásadách odměňování skupiny Saxo Bank a článku 5 SFDR

Pro skupinu Saxo Bank je zásadní, aby zaměstnanci pracující v obchodních oblastech, na které se vztahují zásady skupiny Saxo Bank pro rizika v oblasti udržitelnosti, tyto příslušné zásady dodržovali.

V souladu se zásadami odměňování skupiny Saxo Bank je proto vyžadováno, aby u zaměstnanců, jejichž práce souvisí se službami správy portfolia, penzijním a finančním poradenstvím (nebo jinými pozicemi, pokud jsou považovány za relevantní pro článek 5 směrnice 2019/2088 „SFDR“), byl alespoň jeden z klíčových ukazatelů výkonnosti stanovených pro jednotlivé zaměstnance spojen s dodržováním zásad skupiny Saxo Bank pro rizika v oblasti udržitelnosti, které musí zaměstnanci v rámci řádného výkonu své práce dodržovat.

V souvislosti s rozhodováním skupiny Saxo Bank o tom, zda má být zaměstnanci přiznán bonus v rámci bonusového programu, musí být negativním nefinančním výsledkům v podobě neetického nebo nevyhovujícího chování přikládán větší význam než jakýmkoli dobrým finančním výsledkům dosaženým skupinou Saxo Bank, organizační jednotkou či společností, ve které je zaměstnanec zaměstnán, a příslušným zaměstnancem. V rozsahu odpovídajícím postavení a povinnostem zaměstnance musí totéž platit i pro ostatní nefinanční výkonnostní kritéria.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.