Februárová výkonnosť trhu: kráčame po betóne alebo po vratkej pôde? Februárová výkonnosť trhu: kráčame po betóne alebo po vratkej pôde? Februárová výkonnosť trhu: kráčame po betóne alebo po vratkej pôde?

Februárová výkonnosť trhu: kráčame po betóne alebo po vratkej pôde?

Market Rewind
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Summary:  Februárová výkonnosť bola zelená takmer vo všetkých oblastiach, čo na finančných trhoch potvrdilo silný začiatok roka 2024. Pochybnosti o dlhodobej trajektórii ekonomiky však stále pretrvávajú a vynára sa otázka, nakoľko je tento základ stabilný.


Tento článok bol preložený automaticky pomocou AI

Štvrtý mesiac po sebe zaznamenal globálny akciový trh kladné výnosy vo výške 4,1 %. Február bol mesiacom, ktorému dominovali silné príjmy a kľúčové údaje, ktoré posunuli obavy z recesie aj očakávania zníženia sadzieb ďalej do budúcnosti. Otázkou je, či je táto cesta pevná alebo kamenistá a nestabilná s reálnym rizikom pádu.

Všetky regióny zaznamenali vo februári kladné výnosy. USA vedú s výnosom 5,2 %. Je to výsledok silnej výsledkovej sezóny, v ktorej najväčší nápor zaznamenali megakapitálové spoločnosti ako Nvidia a Meta, ktoré vzrástli o približne 25 %.

Regióny Ázie a rozvíjajúcich sa trhov dosiahli výnos 3,9 %, resp. 4,6 %. Tieto čísla pochádzajú predovšetkým z pozitívnych výsledkov v Číne. Čína má vo všeobecnosti problémy, ale od lunárneho nového roka zaznamenala pozitívny impulz. V ázijskom regióne k zeleným číslam prispelo aj Japonsko.

Európa sa umiestnila na poslednom mieste, ale stále s pekným výnosom 1,8 %. Index, ktorý sledujeme, ťahajú nadol najmä výsledky Spojeného kráľovstva, zatiaľ čo kontinentálna Európa má za sebou solídny mesiac. Aj veľké spoločnosti ako Novo Nordisk a ASML ťahali Európu správnym smerom, hoci pomalším tempom ako megakapitály v USA.

Po záporných výnosoch v januári je spotrebiteľský sektor najvýkonnejším sektorom vo februári s výnosom 7,5 %. Možno sa domnievať, že ide o signál v zmysle toho, že trh posúva očakávania zníženia sadzieb ďalej do budúcnosti, t. j. že ak sa ukáže, že ekonomika sa bude vyvíjať, bude to neskôr v priebehu roka.

Informačné technológie dosahujú výnos 6,1 % na základe dobrých výsledkov spoločností, ako je Microsoft. Priemyselné podniky sa umiestnili na treťom mieste s 5,6 %.

Sektor verejných služieb bol najhorším sektorom a jediným v mínuse, keď klesol o -1,3 %.

Všetky nami sledované dlhopisové indexy boli vo februári záporné. Táto slabá výkonnosť je spôsobená tým, že investori sa v marci a apríli presadzovali proti očakávaniu zníženia úrokových sadzieb. Na začiatku roka sa v dlhopisových futures oceňovalo 7 znížení sadzieb v USA aj v Európe. V súčasnosti sa v USA počíta s tromi zníženiami sadzieb a v Európe so štyrmi.

Zvyšné údaje o výkonnosti za tento mesiac si môžete pozrieť tu:

Zdroje: Bloomberg a Saxo

Globálne akcie sa merajú pomocou indexu MSCI World. Akciové regióny sa merajú pomocou indexu S&P 500 (USA) a indexov MSCI Europe, AC Asia Pacific a EM. Akciové sektory sa merajú pomocou indexov MSCI World/Sector], napr. MSCI World/Energy. Dlhopisy sa merajú pomocou indexov Bloomberg Aggregate Total Return zabezpečených v USD pre celkové, štátne a podnikové dlhopisy. Globálne komodity sa merajú pomocou komoditného indexu Bloomberg. Ropa sa meria pomocou futures kontraktu na ropu WTI na nasledujúci mesiac po sebe (Generic 1st CL Future). Zlato sa meria pomocou spotovej dolárovej ceny zlata za uncu. Spotový kurz amerického dolára sa meria pomocou dolárového indexu Spot, pričom sa meria voči váženému košu týchto mien: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK a CHF. Pokiaľ nie je uvedené inak, údaje sú v miestnych menách.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.