Ceny ropy se rychle vrací níž, Saúdům navzdory Ceny ropy se rychle vrací níž, Saúdům navzdory Ceny ropy se rychle vrací níž, Saúdům navzdory

Ceny ropy se rychle vrací níž, Saúdům navzdory

Ole Hansen

Vedúci komoditnej stratégie

Summary:  Navzdory nedělní schůzce zemí OPEC+, kde Saúdská Arábie oznámila, že v červenci jednostranně omezí produkci o milion barelů denně, se ropa obchoduje níž. Toto rozhodnutí mělo teoreticky podpořit růst cen, ale jejich následný pohyb ukazuje, že se v současnosti panují obavy z poklesu poptávky. iImezení produkce sice může zvýšit spodní hranici, kam až se mohou ceny propadnout, růstový potenciál ale zůstává i nadále omezený. Až se výhled znovu změní, měl by si OPEC „dát pozor“ na podporu ze strany investorů, kteří v současnosti drží nejslabší energetické dlouhé pozice za víc než deset let.


Dlouho očekávaná schůzka zemí OPEC+, která proběhla minulý víkend, znovu poskytla trhům spoustu informací a změn, s nimiž se musí vyrovnat. Celkem vzato se dá saúdské rozhodnutí omezit v červenci produkci o jeden milion barelů denně považovat za mírnou podporu růstu cen. Trh si to však vyložil jinak a dospěl k závěru, že OPEC pochybuje o vlastních prognózách, tedy o tom, že se poptávka v roce 2023 zvýší o +2 miliony barelů denně, hlavně v druhé polovině roku. 

Názory většiny analytiků se v posledním měsíci klonily převážně k tomu, že na trhu s ropou dojde ve druhé polovině roku ke snížení převisu nabídky. Z údajů kartelu OPEC vyplývalo, že ve stejném období přesáhne světová poptávka po ropě nabídku v průměru zhruba o 1,5 milionu barelů denně.

Z toho lze vyvodit, že v současnosti jsouurčujícím faktorem cen ropy i nadále obavy ohledně světových růstových a poptávkových výhledů, a to nejen v Číně, která je největším světovým dovozcem, ale i v USA a v dalších významných odběratelských regionech. Když došlo minulý týden ještě před schůzkou OPEC k vzestupu cen kvůli uzavírání krátkých pozic, začali někteří investoři znovu prodávat. Šlo zejména o makroekonomicky orientované fondy, které hledají zajištění proti zpomalení ekonomiky. Navíc má možná trh obavy z toho, co se stane, pokud Saúdská Arábie nebude moci v nadcházejících měsících obnovit těžbu na původní úroveň, ať už kvůli tomu, že se zvýší produkce v jiných zemích, nebo kvůli hospodářskému zpomalení, které by znamenalo pokles zájmu o další ropu. 

Po tomto oznámení stačí k propadu cen jen zběžný propočet, abychom zjistili, že nyní se musí cena ropy zvednout o deset dolarů, aby si Saúdové i po omezení produkce o milion barelů zůstali na svém. Saúdská Arábie už tradičně v letních měsících omezuje export, aby uspokojila zvýšenou domácí poptávku, což se na jejích výnosech podepíše ještě víc, ale na druhou stranu by měl takto snížený vývoz pomoci stabilizovat trh a pomoci cenám vystoupat přece jen výš. 

Řízení nabídky ze strany zemí OPEC pravděpodobně posílí názor, že má trh připravenou záchrannou síť, ale zda najde dno na 70 USD za ropu Brent nebo ještě níž, se teprve uvidí. Významnější propad se ale nezdá příliš pravděpodobný. Podobně nepravděpodobně však vypadá i možnost růstu cen, alespoň dokud se pozornost upírá na slábnoucí ekonomické vyhlídky. Z technického hlediska nejspíš trh narazí na značný odpor mezi 78 a 80 USD za ropu Brent a fondy připravené na další oslabování svá očekávání nejspíš nezmění, dokud nedojde k návratu nad 78.

Zdroj: Saxo

Hodně se mluví o spekulantech a zejména o tom, jak producenti ropy nemají tento typ obchodníků v lásce. Najdete mezi nimi všechno od malých rodinných investičních firem až po obrovské hedgeové fondy a CTA. Při obchodování využívají fondy z této rozsáhlé skupiny různé strategie. Nejobvyklejší bývají makroekonomicky orientované, případně čistě cenové strategie, kdy vstupní a výstupní úroveň určuje momentum a technická analýza. Poměrně často se spekulanti řídí také určujícími faktory trhů, nakupují při posilování nebo prodávají při oslabení, dokud se technické anebo fundamentální výhledy nezmění natolik, že je nutné tyto aktivity omezit, případně změnit směr. K takovým změnám ovšem nedochází ihned a často trvají i několik dní, takže ani uzavírání krátkých pozic, jehož jsme byli svědky před schůzkou OPEC+, nemusí změnit celkové tendence. Mnozí tak dál preferují krátké pozice. 

V týdnu končícím 30. květnem, ještě před víkendovou schůzkou i uzavíráním krátkých pozic, činily celkové spekulativní čisté dlouhé pozice u šesti hlavních futures na ropu a ropné produkty 387 tisíc kontraktů. Z toho 439 tisíc bylo kombinovaných čistých dlouhých pozic na ropu Brent a WTI a 52 tisíc čistých krátkých pozic na produkty, zejména kvůli 118 tisícům krátkých pozic na topný olej. 

Celkové čisté pozice, jak ukazuje uvedený graf, se blíží nejnižší úrovni za víc než deset let a je na nich vidět, že je trh připraven promítnout do cen nejhorší možný scénář. Podle nás je zde zvýšená pravděpodobnost, že se začnou znovu ve velkém vytvářet dlouhé pozice. Ale jak už jsme zmínili, spekulanti neprodávají, když je cena na maximu, a nenakupují na minimu a ke změně jejich chování je nutná změna technických anebo fundamentálních výhledů. Z toho plyne, že až k tomu dojde, stanou se spekulanti naopak faktorem podporujícím růst cen a začnou Saúdské Arábii pomáhat v honbě za vyššími cenami. 

Pokud se Vám článek líbí, můžete ho sdílet kliknutím na ikonu pro sdílení v horní pravé části článku.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.