Januari: De financiële rollercoaster komt nog niet tot stilstand Januari: De financiële rollercoaster komt nog niet tot stilstand Januari: De financiële rollercoaster komt nog niet tot stilstand

Terugblik op maart: markten sluiten toch af in het groen

Market Rewind
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Samenvatting:  Het klinkt misschien als een 1-aprilgrap. Zeker met de volatiliteit en onrust na de ineenstorting van Silicon Valley Bank. Maar maart sluit toch echt af met positieve cijfers. Een terugblik in cijfers.


Level: Starter


Wereldwijde aandelen

De wereldwijde aandelenmarkt steeg in maart met 2,8%. Dit lijkt misschien contra-intuïtief. We konden immers een nieuwe crisis aan de geschiedenisboeken toevoegen: de bankencrisis van 2023

In financiële kringen is er nog volop discussie of de dreiging al is vervlogen, of dat dit het eerste voorteken voor meer was. Met de positieve rendementen voor maart lijkt het er in ieder geval op dat de financiële markt verwacht dat de recente gebeurtenissen ervoor kunnen zorgen dat de toekomstige renteverhogingen door centrale banken stoppen. Wat op zijn beurt goed zal zijn voor bedrijven die toegang hebben tot financiering en daarmee de aandelenmarkten.

Aandelen wereldwijd

Aandelen per regio

 • VS 3,5%
  In maart was het de Amerikaanse regio die het best presteerde, met een positief rendement van 3,5%. Hoewel de bankencrisis begon aan de westkust van de VS, leidden de ondersteunende acties van de overheid en de centrale bank tot een positief marktklimaat. Vooral in combinatie met de overtuiging dat een worstelende financiële sector zal leiden tot steeds kleinere renteverhogingen voordat de rente zijn hoogtepunt heeft bereikt en weer naar beneden gaat.

 • Europa –0,5%
  De Europese regio was de enige met een negatief resultaat in maart. In Europa heerst onzekerheid of het Credit Suisse-debacle zal leiden tot een grotere crisis in de financiële sector in de regio, die er onlangs toe heeft geleid dat Deutsche Bank zich voor zichzelf en zijn activiteiten moet verantwoorden.

  Tegelijkertijd ervaart de regio burgerlijke onrust met stakingen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en in andere landen. Ondertussen zoekt men naar evenwicht tussen de groene transformatie en het opvoeren van de defensie-uitgaven rondom de Russische invasie van Oekraïne.

 • Azië 2,6%, opkomende markten 2,7%
  Azië en opkomende markten noteerden goede prestaties, vooral gedreven door de heropleving van de Chinese activiteit, nadat de heropening van de economie het economisch herstel in het land leek te bevorderen.
NLNL-rewind-JAN-regio

Aandelen per sector

Information Technology and Communication Services boekte een rendement van respectievelijk 10% en 8,9% en eindigde zo maart als best presterende sectoren. Een mogelijke reden zou kunnen zijn dat het enkele van de meer rentegevoelige sectoren zijn, althans traditioneel gezien, en dus zullen de vooruitzichten van mogelijk minder renteverhogingen dan verwacht worden gewaardeerd. 

Als gevolg van de bankenonrust is het niet verwonderlijk dat de financiële sector eindigde als de slechtst presterende sector: een daling van meer dan acht procent in maart. De sector wordt gevolgd door Vastgoed en Energie.

Aandelen per sector

Obligaties

Obligaties, zowel staatsobligaties als bedrijven, boekten positieve rendementen. Aan de ene kant blijven de rentes stijgen, aan de andere kant lijken steeds meer beleggers obligaties te (her)ontdekken als (defensief) onderdeel van de portefeuille. (Zie ook: De comeback van obligaties?). Dit verklaart mogelijk waarom de vraag naar vastrentende waarden is toegenomen.

Bekijk in de (Engelse) infographic hieronder de rest van de marktprestaties van de afgelopen maand. Wilt u juist vooruit kijken op het aankomende kwartaal? Lees dan ook onze Quarterly Outlook voor Q2: The Fragmentation Game.

Eerder edities van deze terugblik vindt u hier:

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

 

Verantwoording

Bronnen: Bloomberg & Saxo Group

Voor de Wereldwijde Aandelen wordt gekeken naar de MSCI World Index. Aandelenregio's worden gebaseerd op de S&P 500 (VS) en de MSCI-indices Europe, AC Asia Pacific en EM. Aandelensectoren worden gebruikt gemaakt van de MSCI World/[Sector]-indices, bijvoorbeeld MSCI World/Energy. Voor obligaties kijken we naar USD hedged Bloomberg Aggregate Total Return voor totalen, staatsobligaties en bedrijven. Wereldwijde grondstoffen worden gemeten met behulp van de Bloomberg Commodity Index. Olie wordt gemeten aan de hand van het WTI Crude oil futures contract van de volgende maand (Generic 1st 'CL' Future). Goud wordt gemeten met behulp van de Gold spot dollarprijs per Ounce. De US dollar valuta spot wordt gemeten met behulp van de Dollar Index Spot, het meten van een gewogen mandje van de volgende valuta's: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK en CHF. Tenzij anders aangegeven, zijn de cijfers in lokale valuta.

* De data gaat over de afgelopen maand maart 2023.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland