November: Beleggers danken voor positieve marktprestaties November: Beleggers danken voor positieve marktprestaties November: Beleggers danken voor positieve marktprestaties

December: niet alles naar beneden, wel nog steeds een rollercoaster

Market Rewind
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Samenvatting:  De laatste maand van 2022 weerspiegelde de moeilijke situatie op de financiële markten het afgelopen jaar. Hoewel we positieve rendementen kenden in oktober en november, zijn de rode cijfers van december niet noodzakelijk een indicatie dat alles slechter is, maar wel een voorteken van de volatiliteit die we in 2023 kunnen verwachten.


Level: Starter


Wereldwijde aandelen

Aandelen daalden wereldwijd in december met -4,3%. Na twee maanden van positieve rendementen geven de prestaties van december aan hoe zwaar 2022 is geweest voor aandelen. De angst voor een recessie blijft aanwezig terwijl inflatie, renteverhogingen en toenemende wereldwijde onzekerheid ervoor zorgen dat de volatiliteit blijft.  

Aandelen per regio

 • VS -5,9% 

  De Amerikaanse aandelenmarkt sloot het jaar in december af met een daling van bijna zes procent. De prestaties zijn het gevolg van de inspanningen van de Federal Reserve (de Amerikaanse centrale bank) om de inflatie te bestrijden, wat steevast leidt tot stijgende rentetarieven en een moeilijker ondernemingsklimaat. In december kwam de Fed ook met het nieuws dat er pas in 2024 een versoepeling verwacht wordt van de financiële omstandigheden – met andere woorden lagere rentetarieven. Die boodschap werd door beleggers niet direct met open armen ontvangen.

 • Europa -3,6% 

  De Europese aandelen presteerden iets minder slecht met een daling van -3,6%. Er zijn een aantal oorzaken waarom de EU-index minder daalde dan de VS. Een daarvan is dat de Europese Centrale Bank halverwege de maand het tempo van haar rentetarieven heeft versoepeld. Toch heeft de ECB aangegeven dat ze in de nabije toekomst verschillende renteverhogingen verwacht en dat de angst voor een recessie in de regio nog steeds aanwezig is. Dit had impact op de EU-index.

 • Azië -0,4% 

  De Aziatische regio eindigde licht negatief, maar presteerde beter dan alle andere regio's. Ondanks het sterk stijgende aantal COVID-gevallen in China, heeft president Xi Jinping het zeer strenge lockdownbeleid versoepeld. Een beslissing die beleggers mogelijk hebben beloond omdat dit kan leiden tot een stabieler ondernemersklimaat in het land. Daarnaast lijkt het algemene sentiment rond de regio sinds begin november steeds positiever.

 • Opkomende markten –1.6%

  De opkomende markten kenden in december een daling van iets meer dan -1,5%. De regio wordt doorgaans sterk beïnvloed door het beleid van de Amerikaanse centrale bank. De retoriek van aanhoudende verhogingen door de Fed heeft de regio naar beneden getrokken. Anderzijds hebben de beleidswijziging en versoepeling van Covid-beperkingen in China mogelijk een positieve invloed gehad.

Aandelensectoren

Waar in november alle sectoren de maand nog positief afsloten, zagen we in december helaas een tegenovergesteld verhaal. Alle sectoren eindigden met rode cijfers.

Nutsbedrijven (Utilities) was de best presterende sector. Er was echter een fotofinish nodig om te bepalen aan welke kant van nul de sector zou eindigen. Met de winter voor de deur en het aanhoudende conflict met Rusland, blijven nutsvoorzieningen zoals stroom en verwarming belangrijk om de koude maanden door te komen. 

IT en cyclische consumptiegoederen waren de slechtste leerlingen van de klas. Beiden kenden een daling van meer dan acht procent in december. De IT-industrie heeft het in 2022 zwaar te verduren gehad en tegen het einde van het jaar wezen massaontslagen bij enkele van de grootste spelers op de noodzaak om de sector te heroriënteren.  

Obligaties

Obligaties wereldwijd daalden in december met -1,2%. Dit wordt vooral gedreven door de herbevestiging dat de centrale banken de rente zullen blijven verhogen de aankomende periode.

In onderstaande (Engelstalige) infographic vindt u alles nog eens op een rijtje.

Verantwoording

Bronnen: Bloomberg & Saxo Group

Wereldwijde aandelen worden gemeten aan de hand van de MSCI World Index. Aandelenregio's worden gemeten aan de hand van respectievelijk de S&P 500 (VS) en de MSCI-indices Europe, AC Asia Pacific en EM. Aandelensectoren worden gemeten aan de hand van de MSCI World/[Sector]-indices, bijvoorbeeld MSCI World/Energy. Obligaties worden gemeten met behulp van de USD afgedekte Bloomberg Aggregate Total Return-indices voor respectievelijk totaal, staatsobligaties en bedrijven. Wereldwijde grondstoffen worden gemeten met behulp van de Bloomberg Commodity Index. Olie wordt gemeten aan de hand van het WTI Crude oil futures contract van de volgende maand (Generic 1st 'CL' Future). Goud wordt gemeten met behulp van de Gold spot dollarprijs per Ounce. De US dollar valuta spot wordt gemeten met behulp van de Dollar Index Spot, het meten van een gewogen mandje van de volgende valuta's: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK en CHF. Tenzij anders aangegeven, zijn de cijfers in lokale valuta.

* De data gaat over de afgelopen maand december 2022.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland