Handelsbetingelser for kontraktsopsjoner

These Contract options are available for online trading through the SaxoTrader platform:

CONTRACT OPTIONS SPECIFICATION

Du vil som standard ikke ha mulighet til å handle kontraktsopsjoner short. Short-handel av kontraktsopsjoner er kun tilgjengelig for individuelt vurderte kunder som har oppnådd en avansert marginprofil. Kontakt din kontoansvarlige for mer informasjon.

Delvise effektuering kan forekomme for limit-ordrer, og det gjenværende beløpet forblir i markedet som en limit-ordre og kan effektueres innenfor ordrevarigheten. Markedsordrer kan effektueres ved flere nivåer – prisen som betales, er den volumvektede gjennomsnittsprisen for alle effektueringene.

Saxo Bank tilbyr to typer kontraktsopsjoner som definert av børsen.

Amerikanske opsjoner kan innløses online når som helst før utløpsdatoen, mens europeiske opsjoner kun kan autoinnløses ved utløp.

En in-the-money amerikansk kontraktsopsjonsposisjon kan innløses til en bestemt future-kontraktsposisjon, som vises på kontosammendraget fram til utløpsdato.

Når kontraktsopsjonen utløper, forblir posisjonen synlig på kontosammendraget fram til oppgjørsdato (instrumentspesifikt).

En in-the-money europeisk opsjon innløses kun ved utløp og gjøres opp kontant.

Når du handler kontraktsopsjoner hos Saxo Bank, omfattes alle opsjonsposisjoner av en prosedyre for autoinnløsning ved utløp:

  • Alle lange posisjoner på in-the-money-opsjoner regnes som klare for innløsning
  • Alle short-posisjoner på in-the-money-opsjoner regnes som klare for tildeling
  • Alle posisjoner på out-of-the-money-opsjoner frafalles

En kjøpsopsjon er in-the-money når innløsningskursen er under markedskursen for det underliggende aktivumet.
En salgsopsjon er in-the-money når innløsningskursen er over markedskursen for det underliggende aktivumet.

Frafall av in-the-money-posisjoner støttes ikke. Dermed bør klientene stenge opsjonsposisjonene før utløpsdato.

 

Når du skaffer deg en lang posisjon i en kontraktsopsjon med full premie, trekkes premiebeløpet fra kundens kontantsaldo. Verdien fra en åpen lang opsjonsposisjon er ikke tilgjengelig for marginhandel, med unntak av det som er angitt i marginreduksjonsprogrammene.

Saxo Bank håndterer futures-premieopsjoner som utsatt premie.
Dette innebærer at urealiserte gevinster/tap ikke motregnes klientens kontantsaldo daglig, med unntak av markedskonvensjoner. I stedet forblir det opprinnelige premiebeløpet knyttet til transaksjonene, og bokføres ikke før oppgjøret av opsjonen eller når posisjonen stenges.

På denne måten kan alle andre verdier i kontosammendraget håndteres på samme måte som opsjoner med full premie.

Hvis børsen deaktiverer det underliggende aktivumet, varsler Saxo Bank klientene og fjerner de relaterte posisjonene fra klientenes handelskontoer.