Se rater og betingelser

Handelsbetingelser for kontraktsopsjoner

These Contract options are available for online trading through the SaxoTrader platform:

CONTRACT OPTIONS SPECIFICATION

Du vil som standard ikke ha mulighet til å handle kontraktsopsjoner short. Short-handel av kontraktsopsjoner er kun tilgjengelig for individuelt vurderte kunder som har oppnådd en avansert marginprofil. Kontakt din kontoansvarlige for mer informasjon.

Delvise effektuering kan forekomme for limit-ordrer, og det gjenværende beløpet forblir i markedet som en limit-ordre og kan effektueres innenfor ordrevarigheten. Markedsordrer kan effektueres ved flere nivåer – prisen som betales, er den volumvektede gjennomsnittsprisen for alle effektueringene.

Saxo Bank tilbyr to typer kontraktsopsjoner som definert av børsen.

Amerikanske opsjoner kan innløses online når som helst før utløpsdatoen, mens europeiske opsjoner kun kan autoinnløses ved utløp.

En in-the-money amerikansk kontraktsopsjonsposisjon kan innløses til en bestemt future-kontraktsposisjon, som vises på kontosammendraget fram til utløpsdato.

Når kontraktsopsjonen utløper, forblir posisjonen synlig på kontosammendraget fram til oppgjørsdato (instrumentspesifikt).

En in-the-money europeisk opsjon innløses kun ved utløp og gjøres opp kontant.

Holdere av en lang posisjon i amerikanske opsjoner kan eksekvere opsjonen på et hvilket som helst tidspunkt innen utløp, unntatt siste handelsdag. For å eksekvere en lang opsjonsposisjon, kan en eksekveringsforespørsel plasseres i handelsplattformen under «Account Summary». 

Når eksekveringsforespørselen er gjort, vil opsjonsposisjonen lukkes på pris 0 og en posisjon i det underliggende instrument vil opprettes til strike-prisen. Dette skjer umiddelbart. 

Klienter må alltid vurdere å lukke opsjonsposisjonen i markedet og kjøpe underliggende separat. Ofte vil markedsverdien av opsjonen overgå den urealiserte profitten fra å åpne den underliggende posisjonen til strike-prisen. 

Valutaopsjoner på CME er ikke tillatt å eksekvere «out of the money», og disse forespørslene vil dermed bli kansellert umiddelbart i systemet. 

Når du skaffer deg en lang posisjon i en kontraktsopsjon med full premie, trekkes premiebeløpet fra kundens kontantsaldo. Verdien fra en åpen lang opsjonsposisjon er ikke tilgjengelig for marginhandel, med unntak av det som er angitt i marginreduksjonsprogrammene.

Saxo Bank håndterer futures-premieopsjoner som utsatt premie.
Dette innebærer at urealiserte gevinster/tap ikke motregnes klientens kontantsaldo daglig, med unntak av markedskonvensjoner. I stedet forblir det opprinnelige premiebeløpet knyttet til transaksjonene, og bokføres ikke før oppgjøret av opsjonen eller når posisjonen stenges.

På denne måten kan alle andre verdier i kontosammendraget håndteres på samme måte som opsjoner med full premie.

Hvis børsen deaktiverer det underliggende aktivumet, varsler Saxo Bank klientene og fjerner de relaterte posisjonene fra klientenes handelskontoer.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.