Ny ESMA-forordning*

I mars kunngjorde Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) en rekke tiltak for å harmonisere EU-forskrifter og gi bedre beskyttelse for privatkunder som handler girede produkter som CFD-er.

Les hele ESMA-erklæringen here

*De nye tiltakene påvirker kunder av Saxo Bank A/S som er innbyggere i EU.

Oversikt over tiltakene

  Giringsgrenser på nye posisjoner

  Tvungen avslutning av CFD-handel ved 50% margin på kontonivå

  Beskyttelse av negativ saldo for å begrense kundens tap

  Forbud mot fordeler som brukes til å stimulere handel

  Standardiserte advarsler om risiko i alt reklamemateriell

  Forbud mot markedsføring, distribusjon eller salg av binære opsjoner, uansett type

Tiltakene i detalj

Tak for giring

Det vil gjelde giringsgrenser for alle handler. Disse tar hensyn til volatiliteten i det underliggende markedet. Innledende marginkrav vil øke for CFD- og valutaprodukter, noe som betyr at andelen kontanter du i utgangspunktet trenger for å finansiere en giret handel, blir høyere.

For eksempel vil innledende marginkrav på mindre valutapar gå fra vår nåværende 2 %-marginsats (50:1-giring) til 5 % (20:1).

Saxo i dagESMA - innledende margin
Valuta (større)1,50 %3,34 %30:1
Valuta (mindre)2,00 %5,00 %20:1
Indeks (større)2,50 %5,00 %20:1
Indeks (mindre)3,00 %10,00 %10:1
Gull3,00 %5,00 %20:1
Råvarer6,00 %10,00 %10:1
Aksjer10,00 %20,00 %5:1

Marginavhengig tvungen avslutning

Dette standardiserer prosentandelen av marginkravet kunder må opprettholde, før leverandørene er pålagt å lukke kundenes posisjoner. 

De marginsatser som kreves for å beholde posisjoner kalles vedlikeholdsmarginsatser. Hvis din konto når en marginutnyttelse på 100% basert på vedlikeholdsmarginsatsen, bliver det avgitt ordre om å lukke posisjonene og de eksisterende ordrer kanselleres.

Bemerk at vedlikeholdsmarginsatsene er angitt til å være minst 50% av de minste innledende marginsatser for ESMA som tilpasssing til reglen om margin-close-out.

Beskyttelse av negativ saldo

Leverandørene må sørge for negativ saldobeskyttelse på kontonivå som gir en samlet garantert grense for potensielle tap som kan oppstå for privatkunder.

Restriksjoner på insentiver

Det vil bli ilagt restriksjoner på kampanjer som tilbyr store bonuser eller andre insentiver for å trekke til seg og oppfordre private investorer til å investere i valuta/CFD-er.

Harmonisert risikoadvarsel med firmaspesifikk ytelse

Det vil bli innført et standardisert format for risikovarsler, hvor firmaene må ta med informasjon om mengden girede handler som førte til positivt resultat for deres kunder. 

Binære opsjoner

Alle binære opsjoner, uavhengig av om de handles OTC eller er notert på et handelssted, faller innenfor rammen av det avtalte tiltaket, og følgelig vil vi ikke lenger tilby one-touch- og no-touch-opsjoner til privatkunder bosatt i EU-land.

Saxos oppfatning

Saxo har alltid vært talsmenn for ansvarlig handel, og støtter de tiltakene ESMA har lagt fram.

KF

Saxo har ventet på denne utviklingen en stund. Vi har tatt en klar strategisk beslutning om ikke å konkurrere med høy giring. Saxo anser at konsistent, harmonisert regulering på europeisk nivå vil være positivt for kunder og for næringen som helhet.

Kim Fournais – medgrunnlegger og CEO, Saxo Bank