Options

Optioner - En introduktion

Niveau: Begynder / Længde: 10 minutter

I dette modul gennemgår vi aktieoptioner. Du vil lære mere om, hvordan aktieoptioner fungerer, de vigtigste begreber og udtryk indenfor optionshandel, og hvordan du køber og sælger optioner i praksis.


Through simple video examples you’ll learn about how money is made on a ‘buy’ and a ‘sell’ and also how money can be lost…

Options trading is full of new terms and phrases such as ‘puts’, ‘calls’, ‘expiration’…you’ll learn all about these and more.


Optioner bliver ofte misforstået som noget avanceret og risikofyldt, men i virkeligheden er optioner en af de mest enkle instrumenter at forstå og handle. Med optioner får du en mulighed, men ikke en pligt, for at købe eller sælge en aktie mod, at du betaler en præmie. I dette modul vil du bl.a. lære mere om:

  • Hvordan du kan bruge optioner i din handel og investering
  • Hvor og hvordan optioner handles
  • Hvordan du kan tjene – eller tabe – penge med optioner
  • Hvordan optionshandel adskiller sig fra aktiehandel