Ny ESMA-regulering*

I marts meddelte ESMA (European Securities and Markets Authority), at de var nået til enighed om en række foranstaltninger, der har til formål at harmonisere lovgivningen i hele EU og sikre en bedre beskyttelse af detailkunder, der handler med gearede produkter, som f.eks. CFD'er.

Læs hele ESMA-erklæringen her

*Foranstaltningerne påvirker de kunder hos Saxo Bank A/S, der er bosat i EU.

Oversigt over foranstaltninger

  Begrænsninger af gearing for nye positioner

  Regel om en 50 % margin-close-out ud fra kontoværdi

  Beskyttelse mod negativ saldo, hvilket begrænser kunders tab

  Forbud mod fordele, der bruges til at skabe incitament for handel

  Standardiserede risikoadvarsler i alt salgsmateriale

  Forbud mod markedsføring, distribution eller salg af binære optioner uanset typen

Flere oplysninger om foranstaltningerne

Gearingsloft

Gearingsloft gælder for handler og tager højde for volatiliteten i det underliggende marked. De indledende marginkrav øges for CFD- og valutaprodukter, hvilket betyder, at det beløb, som du indledningsvist skulle stille til rådighed for en gearet handel, vil være højere.

Det indledende marginkrav for små valutapar vil f.eks. gå fra vores nuværende 2 % marginsats (50:1 gearing) til 5 % (20:1).

Saxo opdateretInitialmargin i henhold til ESMA
Valuta (store)1,50 %3,34 %30:1
Valuta (små)2,00 %5,00 %20:1
Indeks (store)2,50 %5,00 %20:1
Indeks (små)3,00 %10,00 %10:1
Guld3,00 %5,00 %20:1
Råvarer6,00 %10,00 %10:1
Aktier10,00 %20,00 %5:1

Margin-close-out

Dette vil standardisere den procentdel, som marginkunder skal opretholde, før udbyderne skal lukke kundepositioner. 

De marginsatser, der kræves for at opretholde positioner, kaldes vedligeholdelsesmarginsatser, og hvis din konto når en marginudnyttelse på 100 % baseret på vedligeholdelsesmarginsatser, så afgives der ordrer om at lukke positionerne, og de eksisterende ordrer annulleres.

Bemærk, at vedligeholdelsesmarginsatserne er angivet til at være på mindst 50 % af de mindste indledende marginsatser for ESMA som tilpasning til reglen om margin-close-out

Beskyttelse mod negativ saldo

Udbyderne skal sørge for beskyttelse mod negativ saldo på kontobasis, hvilket er udtænkt for at give en overordnet garanteret grænse for potentielle tab for private kunder.

Begrænsning på incitamenter

Der vil være begrænsninger på kampagner, der tilbyder overdrevne bonusser eller andre incitamenter for at tiltrække og opfordre private investorer til at investere i valuta/CFD'er.

Harmoniseret risikoadvarsel med virksomhedsspecifikke resultater

Der introduceres et standardiseret format for risikoadvarsler, hvor virksomheder skal medtage oplysninger om antallet af gearede handler, der gav positive resultater for deres kunder. 

Binære optioner

Alle binære optioner, uanset om de er handlet på OTC-markedet eller på en handelsplads, falder inden for området af den aftalte foranstaltning, og vi vil som sådan ikke længere tilbyde one-touch- og no-touch-optioner til detailkunder inden for EU.

Saxos position

Saxo har altid været fortaler for ansvarlig handel, og vi bakker op om den foranstaltning, som er fastlagt af ESMA.

KF

Hos Saxo har vi forventet en sådan udvikling i et stykke tid. Vi har truffet en klar strategisk beslutning om ikke at konkurrere på høj gearing. Saxo mener, at konsekvent, harmoniseret regulering på et europæisk niveau vil være positivt for kunderne og erhvervslivet som helhed.

Kim Fournais – Medstifter og CEO, Saxo Bank