Nye ESMA-regler

I marts annoncerede Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), at den har vedtaget en række foranstaltninger med henblik på at harmonisere EU-dækkende regler og give bedre beskyttelse til detailkunder, der handler gearede produkter, såsom CFD´er. De nye foranstaltninger træder i kraft fra 30. juli 2018.

Læs den komplette ESMA-udtalelse her

Foranstaltningerne gælder for alle detailkunder, der har indgået kontrakter gennem EU-firmaer, uden hensyn til hvor kunden er bosat.

Overblik over foranstaltningerne

 • Gearingsloft på nye positioner
 • Indførelse af vedligeholdelsesmargin: lukning, så snart kunderne ikke opfylder vedligeholdelseskravene
 • Forbud mod brug af gevinster som handelsincitament
 • Standardiseret advarsel i salgsmaterialet om de involverede risici
 • Forbud mod markedsføring, distribution eller salg af binære optioner, uanset type

Nærmere beskrivelse af foranstaltningerne 

Gearing-caps

Ved åbning af en ny position anvendes der et gearingsloft, som varierer alt efter det underliggende aktivs volativitet. Initialmarginkrav vil stige på CFD- og valuta-produkter, hvilket betyder, at det krævede marginsikkerhedsbeløb for at åbne en ny position vil være større.

Der vil blive indført en vedligeholdelsesmargin, som udgør mindstebeløbet af den sikkerhedsmargen, der skal stå på kontoen for at holde en position åben. Vedligeholdelsesmarginen vil blive benyttet til udregning af marginudnyttelsen.

Bemærk venligst, at fra 30. juli vil de nye ESMA-initialmarginsatser gælde for hele marginporteføljen, når der åbnes en ny position, og de nye vedligeholdelsesmarginsatser vil ligeledes gælde for hele marginporteføljen, herunder alle eksisterende åbne positioner.

Eksempelvis vil et initialmarginkrav på et lille valutapar gå fra vores nuværende marginsats på 2 % (50:1 gearing) til 5 % (20:1).

Nuværende initiailmarginInitialmargin
fra 
30. juli
Vedligeholdelsesmargin
fra 
30. juli
Valuta (store)1,5 %3,33 %1,66 %
Valuta (små)2,0 %5,0 %2,5 %
Indeks (store)2,5 %5,0 %2,5 %
Indeks (små)3,0 %10,0 %5,0 %
Guld3,0 %5,0 %2,5 %
Råvarer4,0 %10,0 %5,0 %
Aktier10,0 %20,0 %10,0 %

Marginafvikling

Den marginsats, der kræves for at holde en position åben, kaldes vedligeholdelsesmargin. Vedligeholdelsesmarginen benyttes til udregning af marginudnyttelsen.

Hvis du har 100 % marginudnyttelse på din konto, vil der ske en automatisk close-out, hvilket betyder, at der vil blive givet lukningsordrer på positioner, og eksisterende ordrer vil blive annuleret.

Negativ saldobeskyttelse

Negativ saldobeskyttelse vil blive benytttet i forbindelse med konti, der har en åben valutakryds- eller CFD-position, og gælder for alle tab efter udnyttelse af sikkerhedsstillelser på kontoen, herunder kontant deponerede sikkerheder.

Vi vil yde godtgørelse for det negative kontantbeløb efter lukning af alle positioner på kontoen. Godtgørelsen vil nulstille balanceværdien.

Incitamentsbegrænsninger

Der vil blive inført begrænsninger på handelsfremmende aktiviteter med overdrevne bonusser eller andre incitamenter med henblik på at tiltrække og opfordre detailkunder til at investere i valuta/CFD´er.

Harmoniseret risikoadvarsel med firmaspecifikt resultat

Der vil blive indført et standardiseret risikoadvarselsformat, hvor firmaerne er nødt til at inkludere oplysninger om beløb for gearede handler med positivt resultat for deres kunder.  

Binære optioner

Alle binære optioner, uanset om de er handlet OTC eller anført på en markedsplads, falder ind under området for de aftalte foranstaltninger, og vi vil derfor ikke længere udbyde one-touch- og no-touch-optioner.

Omkategorisering som professionel

Disse foranstaltninger gælder kun for detailkunder. Professionelle kunder eller kunder, der kan omkategoriseres som sådanne, vil ikke være berørt.

Saxos holdning

Saxo har altid været fortaler for ansvarlig handel, og vi støtter de forslag, som er fremført af ESMA.

KF

Hos Saxo har vi i nogen tid afventet denne udvikling. Vi har truffet en klar, strategisk beslutning om ikke at konkurrere på høj gearing. Saxo er af den opfattelse, at en konsistent, harmoniseret regulering på europæisk niveau vil være positiv for kunder og erhvervet som en helhed.

Kim Fournais – Medstifter & CEO, Saxo Bank


Ofte stillede spørgsmål

Saxo vil fortsætte med at tilbyde detailkunder en konto med multi-aktiver og krydssikkerhedsstillelse.

For at skabe en buffer mellem kundens handelskapacitet og margin close-out-niveauet, som ESMA har standardiseret, vil vi indføre et initialmarginkrav som supplement til vedligeholdelsesmarginkravet. Dette betyder, at vi vil gå fra et enkelt marginkrav til to marginkrav - initialmargin og vedligeholdelsesmargin.

 1. Initialmargin: Førhandelsmargintjek ved ordreafgivelse, dvs. at der ved åbning af en ny position skal være tilstrækkelige kontanter eller tilstrækkelig godkendt marginsikkerhed på kontoen til at opfylde initialmarginkravet for hele marginporteføljen. Det samme tjek gælder for kontanthævninger for at sikre, at en kundeanmodning om kontanthævning fra vedkommendes konto ikke vil bringe kunden til at overtræde inititalmarginkravet.
 2. Vedligeholdelsesmargin: løbende margintjek, dvs. at mimimumbeløbet for kontanter eller godkendt marginsikkerhed skal opretholdes på kontoen for at holde en eller flere åbne positioner. Vedligeholdelsesmarginen benyttes til udregning af marginudnyttelsen, og en close-out vil finde sted, lige så snart kunden ikke opfylder vedligeholdelsesmarginkravet.
ProduktAktuelt Saxo minimumsmarginkrav
(svarer til vedligeholdelsesmargin)
Store valutaer1,50 % (f.eks. EUR)
Små valutaer2,00 % (f.eks. AUD)
Store indekser2,50 % (f.eks. US500)
Små indekser3,00 % (f.eks. NETH25)
Guld3,00 % (f.eks. XAU)
Råvare-varianter:
6,00 % (f.eks. XAG)
8,00 % (f.eks. HEATINGOIL)
4,00 % (f.eks. COPPERUS)
Individuelle aktier
(Klassificeret 1, når de indgår i et stort indeks)
10,00 % (f.eks. AAPL)

 

Nyt ESMA-minimumsmarginkrav

InitialVedligeholdelse
3,33 % (30:1)1,66 %
5,00 % (20:1)2,50 %
5,00 % (20:1)2,50 %
10,00 % (10:1)5,00 %
5,00 % (20:1)2,50 %
Sats: 10,00 % (10:1)5,00 %
20,00 % (5:1)10,00 %

Eksempel på handel:

Du indsætter EUR 10.000 på din konto. Du tror, at euroen (EUR) vil styrkes set i forhold til US- dollaren (USD), og ønsker at drage fordel af denne stigning. Derfor køber du 100.000 EURUSD. Du har ingen andre åbne positioner.

Initialmarginkrav = 100.000 x 3,33 % = EUR 3.330

Vedligeholdelsesmarginkrav = 100.000 x 1,66 % = EUR 1.660

Marginudnyttelse (på tidspunktet for handelen) = 16,6 % (EUR 1.660/EUR 10.000)

Detailkunder vil skulle opfylde vedligeholdelsesmarginkravene for FX-/CFD-positioner, der er åbnet inden 1. august 2018. Detailkunder skal opfylde vedligeholdelsesmarginkravene for FX-/CFD-positioner, der er åbnet inden 1. august 2018.

Eftersom vi tilbyder en konto med multi-aktiver og krydssikkerhedsstillelse, hvor marginkravene varierer mellem instrumenter og produkter, der både er inden og uden for anvendelsesområdet for ESMA´s foranstaltninger, og som også i visse tilfælde kan være højere end de krav, som specificeres af ESMA, vil en automatisk margin close-out finde sted ved 100 % (vedligeholdelses-)marginudnyttelse.

For eksempel, for at føre ovenstående handelseksempel videre:

Du indsætter EUR 10.000 på din konto. Du tror, at euroen (EUR) vil styrkes set i forhold til US- dollaren (USD), og ønsker at drage fordel af denne stigning. Derfor køber du 100.000 EURUSD. Du har ingen andre åbne positioner.

Initialmarginkrav = 100.000 x 3,33 % = EUR 3.330

Vedligeholdelsesmarginkrav = 100.000 x 1,66 % = EUR 1.660

Marginudnyttelse (på tidspunktet for handelen) = 16,6 % (EUR 1.660/EUR 10.000)

Der er senere pga. markedsbevægelser et urealiseret tab på din konto på EUR 8.340.

Marginudnyttelse = 100 % (EUR 1.660/ (EUR 10.000 – EUR 8.340))

Som følge heraf er din margin fuldt udnyttet, og du kan derfor ikke indgå andre transaktioner (bortset fra at lukke dine åbne positioner). Du overholder ikke længere marginkravene, og med henblik på at opfylde margin close-out-reglen vil vi øjeblikkeligt søge at terminere, annullere og afvikle samtlige eller dele af alle udestående positioner, samt annullere eventuelle good till cancelled-ordrer.

Kunderne vil inden for platformen kunne vælge, om de ønsker at stille sikkerheder som aktier, obligationer, ETF´er osv. som marginsikkerhed, når de handler med valuta/CFD´er . Hvis en kunde ikke ønsker at stille værdipapier som marginsikkerhed, vil der blive foretaget et margintjek for at sikre, at vedkommende stadig har tilstrækkelig marginsikkerhed på kontoen til fortsat at holde en eller flere åbne positioner. Hvis marginsikkerheden på kontoen er utilstrækkelig, vil kunden, inden anmodning om ikke at stille værdipapirer som sikkerhed muliggøres, blive bedt om at deponere flere kontanter eller at nedbringe sin eksponering.

Obligationer: Værdien af den disponible sikkerhedsstillelse til marginhandel forbliver uændret.

Aktier: Værdien af den disponible sikkerhedsstillelse til marginhandel forbliver uændret.

Negativ saldobeskyttelse betyder, at maksimale tab, herunder alle relaterede omkostninger, begrænses til den sikkerhed i kontanter eller anden godkendt sikkerhed (f.eks. værdipapirer eller andre aktiver), der er stillet i forbindelse med FX-/CFD-handelen. Dvs., at tab ikke kan overstige deponeringerne. Negativ saldobeskyttelse gælder kun for konti med åbne valutakryds- eller CFD-positioner.

På grund af margin close-out-reglen (samt gearingsloftet), der sikrer en buffer-margin under normale markedsbetingelser, forventes en negativ saldobeskyttelse at blive nødvendig i sjældne tilfælde, f.eks. under ekstreme markedsbetingelser. I det tilfælde at den samlede gevinst/det samlede tab på valuta/CFD`er overstiger kontanterne og/eller den godkendte sikkerhed, yder vi godtgørelse for det negative kontantbeløb, når alle positionerne på kontoen er lukket.

Godtgørelsen vil nulstille balanceværdien. For eksempel:

 1. Urealiseret tab = EUR 4.000
 2. Kontanter og/eller godkendt sikkerhed = EUR 1.000
 3. Godtgørelse = EUR 3.000
 4. Balanceværdi = EUR 0

Bemærk: Afhængigt af lokale skatteregler kan godtgørelsen være skattepligtig.

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.