Wat is een pensioengat?

Een pensioengat heeft u als u niet genoeg ontvangt om van te leven als u met pensioen gaat. Vaak wordt een richtlijn gebruikt van 70% van het laatste verdiende salaris. Of beter gezegd het bruto-inkomen. Toch is dat wat kort door de bocht: sommige mensen zullen immers meer nodig hebben om te genieten van hun pensioen, en anders misschien minder.

Wanneer heeft u een pensioengat?

In Nederland spreekt men van een pensioengat als u minder dan 70% van uw laatst verdiende salaris ontvangt. Echter wil dit niet direct zeggen dat u niet kan rondkomen. Een pensioengat kan op meerdere manieren ontstaan. Hieronder zijn een aantal oorzaken voor het ontstaan van zo'n gat opgesomd.

 • Verhoging van de AOW-leeftijd

  Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan uw pensioendatum waardoor een pensioengat kan oplopen.

 • Langere tijd parttime werken

  Door een langere tijd parttime te werken bouwt u over een lager salaris, pensioen op. Hierdoor kan een pensioengat ontstaan.

 • Sabbatical of onbetaald verlof

  Door een sabbatical of onbetaald verlof te nemen bouwt u voor een bepaalde periode ook geen pensioen op.

 • Lange tijd in het buitenland gewerkt

  Als u voor een langere tijd in het buitenland woont en werkt verliest u recht op uw AOW waardoor een pensioengat dreigt.

 • Veel verschillende werkgevers

  Door veel te wisselen van baan wordt uw pensioen verspreid over verschillende pensioenfondsen. Daardoor kan een pensioengat ontstaan. Daarnaast krijgt u mogelijk niet overal eenzelfde pensioen.

 • Salaris van meer dan € 114.866 per jaar

  Vanaf 2015 is de nettopensioenregeling ingetreden waardoor de opbouw is gemaximaliseerd. Voor 2022 is dat € 114.866 per jaar.

Hoe voorkomt u een pensioengat?

Afhankelijk van het pensioengat, is er de mogelijkheid uw pensioen aan te vullen. Dit kan op verschillende manieren. Een manier is via de lijfrenterekening. Heeft u geen pensioengat of heeft u fiscale ruimte over? Dan kunt u er uiteraard ook voor kiezen om extra pensioen op te bouwen. Bijvoorbeeld door zelf te beleggen bij Saxo Bank of te laten beleggen via SaxoWealthCare. Uiteraard moeten u daarbij altijd rekening houden met de risico's van beleggen.

Gerelateerde begrippen

Bij Saxo Bank maken we u graag wijzer. Bekijk daarom ook deze begrippen om nog meer over uw pensioen te weten te komen: AOW, AOW-leeftijd, Deeltijdpensioen, Jaarruimte, Lijfrente, Pensioengat, Reserveringsruimte, Revisierente en Waardeoverdracht.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland