Wat is revisierente?

Revisierente is een heffing van de belastingdienst die moet worden voldaan als een lijfrente eerder wordt opgenomen. De revisierente bedraagt 20% van de bruto waarde en wordt betaald als compensatie voor het ontvangen belastingvoordeel.

Waarom betaalt u revisierente?

Revisierente wordt betaald als een lijfrenterekening eerder wordt beëindigd dan de einddatum. Dit omdat er een belastingvoordeel is toegekend tijdens het gebruik van de lijfrenterekening. Er zijn wel uitzonderingen: zo geldt dit in 2022 alleen voor lijfrente die meer dan € 4.607 bedraagt. (Zie de website van de Belastingdienst voor de meest recente cijfers).

  • Wanneer betaalt u revisierente?

    U betaalt revisierente als u een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht in één keer opneemt of afkoopt. Het is afhankelijk van de bank waar de lijfrenterekening is afgesloten hoe dit in zijn werk gaat. Het kan zijn dat u zelf een aanslag krijgt van de belastingdienst, maar het is ook mogelijk dat de bank waarbij de lijfrente is beëindigd, dit voor u doet. Bereken hier wat de totale kosten kunnen zijn.

  • Wanneer betaalt u geen revisierente?

    U betaalt geen revisierente over een lijfrente uit het ‘oude regime’. Dit zijn alle lijfrenten die zijn afgesloten voor 16 oktober 1990 of vanaf 16 oktober 1990 t/m 31 december 1991. Daarnaast kan het ook zijn dat u vrijstelling krijgt bij afkoop in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid of als de lijfrente minder is dan de  € 4.607 in 2022.

Waar moet u nog meer rekening mee houden?

Op het moment dat een lijfrenterekening eerder wordt beëindigd, zal er over het bedrag inkomstenbelasting moeten worden betaald. Afhankelijk van uw inkomen zit dit ergens tussen minimaal 33% tot maximaal 52%. Dit is naast de 20% revisierente die moet worden betaald. Het vervroegd beëindigigen van een lijfrente kan dus fors nadelig zijn. Neem vooraf altijd contact op met een financieel adviseur, om de financiële gevolgen goed te berekenen.

Gerelateerde begrippen

Bij Saxo Bank maken we u graag wijzer. Bekijk daarom ook deze begrippen om nog meer over uw pensioen te weten te komen: AOW, AOW-leeftijd, Deeltijdpensioen, Jaarruimte, Lijfrente, Pensioengat, Reserveringsruimte, Revisierente en Waardeoverdracht.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland