Wat is de AOW?

AOW staat voor algemene ouderdomswet. De AOW is een minimaal basispensioen van de Nederlandse Rijksoverheid. De algemene ouderdomswet geldt voor vrijwel iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond en de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Waar komt de AOW vandaan?

De AOW is in 1957 geïntroduceerd door J. G. Suurhoff, indertijd minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Daardoor kregen in 1957 ruim 700.000 Nederlanders een vorm van pensioen. Door de jaren heen is er het nodige aan veranderd. Zo is vanaf 2013 een leeftijdsverhoging toegevoegd waarbij de AOW-leeftijd van 65 gelijkmatig oploopt naar 67. Daarna werd in 2015 de AOW-toeslag afgeschaft. Deze toeslag werd uitgekeerd als uw partner nog geen AOW kreeg en een laag salaris had.

Hoeveel AOW ontvangt u?

De hoeveelheid AOW die u ontvangt is afhankelijk van uw situatie. Als u bijvoorbeeld samen woont, dan ontvangt u als u beiden de AOW-leeftijd hebt bereikt € 883,67 bruto per maand (peildatum 1/1/2021). Voor alleenstaanden is dit bedrag hoger. Wilt u meer weten over wat u kunt verwachten? Kijk dan op de website van de SVB.

Gerelateerde begrippen

Bij Saxo Bank maken we u graag wijzer. Bekijk daarom ook deze begrippen om nog meer over uw pensioen te weten te komen: AOW, AOW-leeftijd, Deeltijdpensioen, Jaarruimte, Lijfrente, Pensioengat, Reserveringsruimte, Revisierente en Waardeoverdracht.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland