Wat betekent jaarruimte?

Jaarruimte is het bedrag dat u zelf, belastingvrij, extra kan inleggen voor uw pensioen. Dit is voor iedereen anders. Hieronder gaan we er verder op in.

Hoe ontstaat jaarruimte?

Door de overheid is een bedrag vastgesteld dat u kunt inleggen voor uw pensioen waarover u geen belasting betaald. Afhankelijk van uw situatie wordt er mogelijk pensioen opgebouwd door uw werkgever of via uw eigen bedrijf. In veel gevallen is dit niet de maximale pensioensopbouw die u van de overheid mag doen. De ruimte die er tussen het al ingelegde geld en de grens van de overheid zit noemen we de jaarruimte.

  • Waarom krijgt u belastingvoordeel?

    Als u uw jaarruimte benut betaalt u over dit bedrag geen belasting en over de volledige waarde betaalt u ook geen vermogensbelasting. Pas wanneer het bedrag wordt uitgekeerd als pensioen, zal u hier inkomstenbelasting over moeten betalen. U betaalt de belasting dus later en het bedrag is daarom nú vrijgesteld van belastingen.

  • Hoeveel jaarruimte heb ik?

    Dit is voor iedereen anders. De belastingdienst heeft hiervoor een berekeningstool ontwikkeld die u kunt gebruiken. Hiervoor heeft u wel de volgende gegevens nodig: belastingaangifte, inkomensgegevens en vrijwillige pensioenpremies.

Gerelateerde begrippen

Bij Saxo Bank maken we u graag wijzer. Bekijk daarom ook deze begrippen om nog meer over uw pensioen te weten te komen: AOW, AOW-leeftijd, Deeltijdpensioen, Jaarruimte, Lijfrente, Pensioengat, Reserveringsruimte, Revisierente en Waardeoverdracht.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland