SWC Rewind Juli: Sterke winsten, afkoelende inflatie en alle ogen gericht op Japan SWC Rewind Juli: Sterke winsten, afkoelende inflatie en alle ogen gericht op Japan SWC Rewind Juli: Sterke winsten, afkoelende inflatie en alle ogen gericht op Japan

SWC Rewind Juli: Sterke winsten, afkoelende inflatie en alle ogen gericht op Japan

SWC Rewind

Saxo Nederland

Samenvatting:  In juli lieten de aandelenmarkten wereldwijd groene cijfers zien, mede door sterke winstresultaten en een afkoelende inflatie. Een terugblik op de afgelopen maand en wat dit betekent voor uw SaxoWealthCare portefeuille.


Level: Starter


In dit artikelen nemen we u mee langs de markten van afgelopen maand. De tekst gaat verder na onderstaande overzicht. Uiteraard betekenen de hieronder genoemde rendementen geen garantie voor de toekomst. Beleggingen kunnen immers fluctueren. Ziet u dit artikel daarom simpelweg als een terugblik op de afgelopen maand.

Aandelenmarkten 

In juli 

Dit jaar (d.d. 1 augustus 2023) 

Wereldwijd 

+2.57% 

+14.32% 

Europa 

+1.89% 

+11.01% 

VS 

+ 3.35% 

+20.05% 

Japan 

+1.26% 

+23.9% 

Emerging markets 

+5.8% 

+9.47% 

Obligatiemarkten 

In juli 

Dit jaar (d.d. 1 augustus 2023) 

Wereldwijd 

-0.1% 

+1.56% 

Bron voor alle benchmarks: MSCI


Aandelen per regio

Europa

Europa lijkt succesvol in het bestrijden van de inflatie, met tarieven die afkoelden tot 5,3% in juli. De renteverhoging van de ECB met 0,25% (25 basispunten) zou wel eens de laatste kunnen zijn, gezien de afnemende inflatie.


VS

Gekeken naar data en winsten was juli was een bemoedigende maand voor de Amerikaanse aandelenmarkt. De Amerikaanse rente steeg met 0,25% (25 basispunten) naar 5,5%, wat doet denken aan de neergang van de markt in 2022.

Mega-cap tech-aandelen zoals Nvidia en Microsoft schoten omhoog door opwinding over AI-technologie. De S&P 500 steeg bijna 20% en de Nasdaq schoot 37% omhoog. Positief zijn de banenrapporten, waaruit bleek dat de werkgelegenheid in de ‘Non Farm’ sectoren in de eerste zes maanden van 2023 met gemiddeld 287.000 banen per maand groeide.

De inflatie in de VS daalde naar 3%, het laagste niveau in twee jaar. Daarnaast wakkerde een sterke arbeidsmarkt het optimisme in de markt aan. Bedrijfswinsten overtroffen de verwachtingen voor 80% van de Amerikaanse bedrijven, maar de totale winst daalde in het tweede kwartaal met 7% jaar-op-jaar, wat beleggers zorgen baart.

Onder andere Microsoft en Tesla rapporteerden goede resultaten, maar zagen hun aandelen dalen door problemen met de omzet en prijzen. Dit leidt tot vragen over de duurzaamheid van de winst te midden van stijgende kosten. Veel beleggers houden daarom de winsten en het Fed-beleid nauwlettend in de gaten om de toekomstige richting van de markt te bepalen.


Japan

Het monetaire beleid van Japan staat in contrast met dat van de westerse wereld. Terwijl andere landen de rente verhogen, houdt Japan de rente onder nul en past het een beheersing van de rendementscurve toe. Deze aanpak bestrijdt deflatie, maar belemmert investeringen en kan leiden tot stagnatie. Onlangs steeg de inflatie in Japan tot boven de 3%. Daarmee was het voor het eerst in decennia meer dan in de VS.

De afschaffing van de bovengrens van 0,5% voor de obligatierente kan volatiliteit op de wereldmarkten veroorzaken als geld terugstroomt naar Japan.

Meer over de ontwikkelingen in de Japanse aandelenmarkt kunt u lezen in dit artikel.


Opkomende markten

Chili was het eerste opkomende land dat renteverlagingen aankondigde op 1 augustus. Mogelijk volgen er daarom meer landen volgen in de tweede helft van 2023. Potentiële inflatieschokken als gevolg van geopolitieke spanningen of klimaatverandering kunnen het huidige EM-traject echter verstoren. De economische neergang in de VS en Europa, samen met de afnemende groei in China, heeft de vooruitgang als gevolg van de zwakkere inflatievooruitzichten getemperd. Positief is dat Chinese aandelen stegen toen Peking extra stimuleringsmaatregelen aankondigde, vooral voor de vitale vastgoedsector.


Wereldwijde obligatiemarkten

De verwachtingen voor renteverhogingen door de overheid tegen het einde van het jaar zijn aanzienlijk gedaald. De CME Fedwatch tool geeft slechts 27% kans op verdere renteverhogingen aan, tegen 90% eerder. De wijziging in het Japanse beleid om de rente te beheersen, had gevolgen voor risicovollere obligaties, zoals de Duitse 10-jaars staatsobligatie, die steeg tot boven de 2,56%.

Al met al is het financiële landschap dynamisch en houden veel beleggers de beslissingen van centrale banken en inflatietrends in de gaten om te zien wat die kunnen betekenen voor de markt.


Wat betekent dit voor uw SaxoWealthCare portefeuille?

Vanuit een allocatieperspectief verhoogden we de blootstelling aan de Amerikaanse en Japanse markten in al onze SaxoWealthCare aandelenportefeuilles. We hebben de blootstelling verlaagd aan ETF's die focusen op minimale volatiliteit en in sommige portefeuilles helemaal verwijderd. Daarmee sorteren we voor op meer opwaarts potentieel in aandelenkoersen.

Vanuit een selectieperspectief hebben we een nieuwe S&P500 Paris aligned ETF toegevoegd, waardoor de ESG-blootstelling in Amerikaanse aandelen verder werd verbreed als u voor uw portefeuille hebt gekozen voor ESG overwogen of Slim Volgen.

Omdat uw portefeuille wordt ingericht aan de hand van uw individuele beleggingsplan kunnen er altijd verschillen zijn tussen bovenstaande ontwikkelingen en uw persoonlijke portefeuille. Wilt u precies weten hoe uw portefeuille is opgebouwd? Log dan in op uw rekening, ga naar Beleggingsplan en scroll naar beneden naar Portefeuille-overzicht. Hier vindt u zowel een grafisch overzicht van de verdeling als alle ETF's die op dit moment onderdeel van uw portefeuille uitmaken (via ‘Beleggingen weergeven’). 

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland