NLNL-FireworkThree-PL NLNL-FireworkThree-PL NLNL-FireworkThree-PL

Is uw portefeuille wel fiscaal klaar voor het nieuwe jaar?

Handelen in aandelenopties
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Nu we richting het einde van jaar kruipen, komt de peildatum voor vermogensrendementsheffing in box 3 in zicht. Tijd om de stofkam door laagrenderende beleggingen te halen en te kijken hoe u box 3 (deels) kunt betalen met het schrijven van calls.


Level: Ervaren


Belangrijkste take-aways

  • Met het einde van het jaar komt ook de peildatum voor vermogensrendementsheffing in box 3 in zicht.
  • Heeft u leningen die mogelijk in de loop van 2024 aflopen? Wellicht is het tijd voor de stofkam.
  • Over spaargeld/kasgeld betaalt u afgerond al gauw zo’n 1,65% tot 1,8% minder belasting dan over belegd vermogen.
  • Het gedekt verkopen van callopties op bestaand aandelenbezit is een manier om de te betalen belasting in box 3 terug te verdienen.

Andere kijk op de portefeuille

Met dit artikel wil ik u laten zien hoe u een statische portefeuille met individuele aandelen dynamischer kunt maken. Op zo’n manier dat u vermogensrendementsheffing ‘kunt terugverdienen’. Ik maak daarbij gebruik van opties en richt me op de beleggingsrekening die in box 3 valt (privévermogen). Ook ga ik kort in op de aankomende peildatum voor box 3 en hoe om te gaan met laagrenderende beleggingen… wellicht is het tijd voor de stofkam.

Overigens zijn alle in dit artikel genoemde bedragen netto, en hebben de kosten van eventuele transacties niet meegenomen in de berekeningen omdat deze afhankelijk zijn van meerdere factoren.

Let wel: opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. U kunt zich bijvoorbeeld eerst verdiepen via het thema 'De basis van optiebeleggen’ in het platform, of het webinar Beginnen met opties terugkijken.


Peildatum box 3

Nu we richting het einde van jaar kruipen, komt de peildatum voor vermogensrendementsheffing in box 3 in zicht: 1 januari 2024. Voor al het vermogen, behalve spaargeld, geldt in 2024 een forfaitair rendement van 6,04%. Het belastingtarief hierover bedraagt 36%. Voor deze bezittingen boven het heffingsvrij vermogen – voor 2024 vastgesteld op €57.000 of €114.000 voor fiscale partners – betaalt u netto 2,1744% belasting.

Voor spaargeld is het forfaitair rendement nog niet bekend. Dat wordt achteraf gebaseerd op de spaarrente in de periode januari tot en met november 2024 (rentevaste periode maximaal drie maanden). Stel dat dat percentage uitkomt op 1%, dan betaalt u 0,36% belasting. Bij een spaarpercentage van 1,5% wordt het 0,54%. Kortom, over spaargeld betaalt u afgerond al gauw zo’n 1,65% tot 1,8% minder belasting dan over belegd vermogen.

"Over spaargeld betaalt u afgerond al gauw zo’n 1,65% tot 1,8% minder belasting dan over belegd vermogen."


Tijd voor de stofkam

Voor box 3 doet het er niet toe of u veel of weinig rendement op uw beleggingen maakt. En dat brengt me bij het volgende: ik kom veel beleggers tegen met laagrenderende beleggingen in de portefeuille. Dat zijn bijvoorbeeld (en vooral) obligaties die nauwelijks nog rendement opleveren omdat ze richting de aflossingsdatum kruipen.

Het is daarom zinvol met een stofkam door de portefeuille te gaan om te kijken of u leningen heeft die mogelijk in de loop van 2024 aflopen. Een indicatie voor naderende aflossing? Vaak noteren dergelijke titels nu al rond 100%. Check van deze leningen – google op de ISIN en/of zoek op de website van de uitgevende onderneming – snel de afloopdatum of mogelijke calldatum (datum waarop vervroegd mag worden afgelost door de uitgevende instelling) en bereken het effectief rendement voor de resterende looptijd.

Ligt dit effectief rendement onder de 2,1744%? Schroom dan niet om op de verkoopknop te drukken en houd de opbrengst cash aan en bespaar belasting. Het kasgeld van uw effectenrekening valt namelijk onder spaargeld.

Wat nog meer? Mogelijk ontvangt u ook rente over dit kassaldo. Bij Saxo ontvangt u namelijk al rente vanaf €10.000 kassaldo. Uw rente volgt de dagelijkse marktrente. Hierbij geldt ‘hoe hoger uw kassaldo, hoe hoger de rente (met op dit moment een maximum van 2,88%)’. Uw rentepercentage berekenen? Gebruik onze handige rentecalculator op onze speciale rentepagina. Dus naast een besparing rendeert uw kasgeld mogelijk ook nog.


Betaal box 3 (deels) met het schrijven van calls

Wellicht heeft u net als ik aandelen in portefeuille die u voor een langere periode wilt vasthouden, mede vanwege het aantrekkelijke dividendrendement. Wel moet u vermogensrendementsheffing over deze posities betalen. Wie bekend is met opties kan – om (een deel van) de vermogensrendementsheffing terug te verdienen – overwegen om gedekt callopties te schrijven. Uiteraard moet het toepassen van opties bij uw risicoprofiel passen.

Voor wie dat het geval is, heb ik twee voorbeelden. Dit moet uiteraard niet als beleggingsadvies worden gezien en u zult zelf moeten kijken of dit of een soortgelijke opzet ook binnen uw portefeuille, strategie en doelen past.

Op dit moment noteren zowel het aandeel ABN AMRO als het aandeel SBM Offshore rond €12,50. De verkoop van een call december 2024 met een uitoefenprijs van €16 (out-of-the-money) levert zo’n €0,30 (€30) tot €0,35 (€35) per contract op. Dat is grofweg 2,5% per 100 aandelen. Daarmee zou u de vermogensrendementsheffing terugverdienen.

Daarnaast blijft er voldoende opwaarts potentieel over. Pas óp of boven een koers van €16 moeten de aandelen in december 2024 worden geleverd. Intussen ontvangt u aankomend jaar tussen de 8% en 10% dividend. De boodschap: kijk bij welke aandelen u een out-of-the-money call kunt verkopen om vermogensrendementsheffing terug te verdienen!

Samengevat kan het zinvol zijn om voor de jaarwisseling met een stofkam door de portefeuille te gaan en afscheid te nemen van laagrenderende beleggingen. Het gedekt verkopen van callopties op bestaand aandelenbezit is een manier om de te betalen belasting in box 3 terug te verdienen.

"Het gedekt verkopen van callopties op bestaand aandelenbezit is een manier om de te betalen belasting in box 3 terug te verdienen."


Meer ideeën opdoen?

Woensdag 29 november verzorg ik het webinar ’Een optie voor elke marktsituatie’. In dit webinar bespreek ik als aanvulling op dit artikel enkele fiscaal aantrekkelijke optieposities. Meer informatie over én inschrijven voor de online presentatie kan via deze link. Voor andere fiscale ideeën kunt u ook mijn webinar “Eindejaarstips met FiscAlert” terugkijken.

Heeft u vragen op opmerkingen over dit artikel? Stuur dan een e-mail via academy@saxo.nl.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.Eindejaarsactie: Stort bij en verdien transactiekostentegoed

Gun uw geld geen winterslaap en ga het nieuwe jaar gelijk goed van start. Want voor elke € 2.500 die u op uw Zelf Beleggen-rekening stort, ontvangt u nu € 25 transactiekostentegoed. Tot een maximum tegoed van € 100 euro. Lees hier meer over onze eindejaarsactie.Over opties

Opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten. Opties zijn niet geschikt voor beginnende beleggers omdat het complexe beleggingsproducten zijn. Voor de geïnformeerde beleggers zijn opties mogelijk geschikt. Dit komt omdat opties niet alleen offensief ingezet kunnen worden maar ook defensief. Denk hierbij aan het kopen van puts ter bescherming of het gedekt schrijven van call opties dat enige buffer voor een neerwaartse beweging geeft. Voor gevorderde beleggers zijn opties geschikt omdat deze belegger in staat wordt geacht een juiste inschatting van de risico’s die behoren bij het beleggen in opties.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland