NL Platform Article IMG 5 1408x160 NL Platform Article IMG 5 1408x160 NL Platform Article IMG 5 1408x160

Goedkoper rebalancen: hoe werkt het en waarom is het belangrijk?

Aandelen
Peter Siks

Samenvatting:  Door uw portefeuille periodiek te rebalancen of herwegen brengt u uw beleggingsportefeuille weer in balans. Hoe werkt dat precies?


Level: Starter


Saxo verlaagt de tarieven. Per 13 mei kunt u nog voordeliger beleggen in een wereld vol beleggingsmogelijkheden. Hoe dat uw rendement kan helpen? We leggen uit in de serie artikelen '7 redenen waarom lage kosten uw rendement kunnen helpen'.

In dit artikel bespreken we reden 5: zijn de lagere tarieven niet hét moment om uw portefeuille onder de loep te nemen en de portefeuille weer in balans te brengen? Beleggerstrainer Peter Siks legt het idee van herbalanceren uit.


Wat is rebalancen?

Rebalancen, ofwel herbalanceren, is niets anders dan het weer in balans brengen van de beleggingsportefeuille wat betreft de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (asset classes). Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, beleggingsdoel, ervaring, risicobereidheid en beleggingshorizon heeft u uw beleggingsportefeuille ingericht. In de praktijk betekent dat u voor een bepaald percentage van uw vermogen belegt in vastrentende waarden, aandelen, vastgoed, grondstoffen en cash. 

Een goede spreiding van beleggingen over verschillende categorieën (asset classes) zal over het algemeen het risico van de portefeuille als geheel verlagen. Maar doordat elk onderdeel van uw portefeuille zijn eigen groei (of daling) kent, kunnen de onderlinge verhoudingen tussen de categorieën over tijd verschuiven. Met rebalancing brengt u deze verhoudingen weer in orde. Ik neem u mee in een voorbeeld.

Stel dat deze verdeling er op 1 januari er als volgt uitziet (en deze is precies hoe u het wilt):

Beleggingscategorie per 1 januari

% belegd

In geld

Vastrentende waarden

25%

25.000

Aandelen

60%

60.000

Vastgoed

10%

10.000

Grondstoffen

5%

5.000

Totaal

100%

100.000


Rebalancen op 31 december van dat jaar betekent dat u de beleggingsportefeuille weer in balans gaat brengen. Het begint bij het bepalen hoe de actuele procentuele verdeling tussen de beleggingscategorieën is aan het einde van het jaar. Het kan goed zijn dat het overall een prima jaar geweest is, maar dat de verdeling uit de pas gelopen is. In geld is het resultaat bijvoorbeeld na een jaar beleggen als volgt:


Beleggingscategorie per 31 december

In geld

Vastrentende waarden

24.500

Aandelen

66.500

Vastgoed

12.000

Grondstoffen

4.500

Totaal

107.500In percentages ziet het er als volgt uit:

Beleggingscategorie per 31 december

In geld

% belegd

Vastrentende waarden

24.500

22,8%

Aandelen

66.500

61,8%

Vastgoed

12.000

11,2%

Grondstoffen

4.500

4,2%

Totaal

107.500

100%


U wilt graag de procentuele verdeling over de asset classes herstellen zoals die aan het begin van het jaar was. Dit betekent dat er aandelen en vastgoed verkocht moeten worden en dat grondstoffen en vastrentende waarden bijgekocht moeten worden.


Beleggingscategorie

In geld per 31/12

% belegd per 31/12

Gewenst %

Gewenst in €

Kopen/verkopen

Vastrentende waarden

24.500

22,8%

25%

26.875

2.375 (K)

Aandelen

66.500

61,8%

60%

64.500

2.000 (V)

Vastgoed

12.000

11,2%

10%

10.750

1.250 (V)

Grondstoffen

4.500

4,2%

5%

5.375

875 (K)

Totaal

107.500

100%

100%

107.500

0


Hoe vaak is het nodig om te rebalancen?

De meeste belegger brengen hun portefeuille één keer per jaar in balans. Voor een lange termijn portefeuille is dat meestal ook voldoende, maar u doet er verstandig aan regelmatig uw portefeuille te controleren om te zien of bijvoorbeeld een bepaalde asset class heeft geëxcelleerd. Dan is het verstandig om de winst tussentijds af te romen en te verdelen over de andere asset classes. Er zijn ook beleggers die per asset class een bandbreedte aangeven waar de daadwerkelijke bezittingen gedurende het jaar tussen moeten blijven.


7 redenen waarom lage kosten uw rendement kunnen helpen

Bekijk onze nieuwe tarieven hier of lees in het platform - SaxoInvestor of SaxoTraderGO - meer over de veranderingen en de nieuwe mogelijkheden die dit voor u als belegger meebrengt.

  1. Waarom nu hét moment is om te beginnen met beleggen
  2. Het effect van kosten op uw rendement, en andere gouden tips
  3. Slimmer diversificeren: Is uw portefeuille al PPIG?
  4. Flexibeler orders inleggen met onze nieuwe lage prijzen
  5. Goedkoper rebalancen: hoe werkt het en waarom is het belangrijk?
  6. De kracht van periodiek beleggen (zonder transactiekosten)
  7. 7 redenen waarom lagere prijzen uw rendement kunnen helpen

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland