NL Platform Article IMG 1 1408x160 NL Platform Article IMG 1 1408x160 NL Platform Article IMG 1 1408x160

Waarom nu hét moment is om te beginnen met beleggen

Starten met beleggen
Peter Siks

Samenvatting:  Een vuistregel bij beleggen is: hoe langer de beleggingshorizon, hoe beter het rendement zal zijn. Want een van de zaken die - zeker op de lange termijn - een belangrijke rol speelt is 'compound interest' ofwel 'samengesteld rendement'.


Level: Enige ervaring


Saxo verlaagt de tarieven. Per 13 mei kunt u nog voordeliger beleggen in een wereld vol beleggingsmogelijkheden. Hoe dat uw rendement kan helpen? We leggen uit in de serie artikelen '7 redenen waarom lage kosten uw rendement kan helpen'. In dit artikel bespreken we waarom vandaag beginnen altijd het beste moment is, en het concept van rendement-op-rendement.In het kort:

 • De beste dag om te beginnen was gister. De een-na-beste? Dat is vandaag.
 • Voortschrijdend rendement, of compounding, is het achtste wereldwonder
 • Hoe brengt u dit in de praktijk?


Nu wij onze tarieven hebben verlaagd, is het natuurlijk extra interessant om te beginnen. En zoals een bekend beursgezegde zegt:

" De beste dag om te beginnen was gister. De een-na-beste? Dat is vandaag."

De beleggingshorizon van een belegger is zeer bepalend voor het uiteindelijke rendement. Er geldt: hoe langer de beleggingshorizon, hoe beter het rendement zal zijn. En als u eerder begint heeft u natuurlijk ook meer tijd om uw geld te laten renderen. Want een van de zaken die - zeker op de lange termijn - een belangrijke rol speelt is 'samengesteld rendement'. Dat betekent dat het ontvangen dividend (of coupon) opnieuw wordt geïnvesteerd en niet wordt onttrokken. En volgens Einstein was dat het achtste wereldwonder.


"Compound interest is het achtste wereldwonder. Wie het begrijpt, verdient het ... wie het niet begrijpt ... betaalt het." - Einstein

Maar wat bedoelde Einstein precies? Hij doelde op het feit dat rente op rente uiteindelijk leidt tot een exponentiële groei van de rijkdom. (En er staat rente, maar lees: rendement op rendement).

Om dit te illustreren, bekijk de onderstaande tabel. We kijken naar een startbedrag van € 5.000 dat wordt belegd in aandelen. Het rendementspercentage dat in de berekening wordt gebruikt is 7% per jaar. Dit bestaat enerzijds uit koerswinst en anderzijds uit dividenden. Daarbij worden dividenden jaar na jaar opnieuw worden geïnvesteerd.

 Na ... jaarEindbedrag 
 1
€ 5.350
 10€ 9.836 
 25€ 27. 137 
 50€ 147.285 
 75€ 799.380 
 100€ 4.338.581 

Een startbedrag van € 5.000 groeit in 100 jaar uit tot een bedrag van ruim € 4,3 miljoen bij een rendement van gemiddeld 7% per jaar. "Ja", zult u zeggen, allemaal geweldig, maar ik heb geen 100 jaar. Wat is het verwachte rendement als ik 10 jaar in aandelen zou willen beleggen? "Een zeer interessante vraag die zo dadelijk beantwoord zal worden.


Wat is voortschrijdend rendement?

Alvorens met de uitleg te beginnen is het goed te beseffen dat het gaat om resultaten uit het verleden. Er zijn gevaren verbonden aan het stoeien met historische gegevens. Mensen zijn van nature geneigd om resultaten uit het verleden te extrapoleren naar de toekomst. Dat is heel begrijpelijk, maar voorzichtigheid blijft geboden bij een dergelijke rekenexercitie. Vooral wanneer wordt gekeken naar een (zeer) beperkte dataset uit het verleden, die wordt "vertaald" naar een veel langere toekomst. Immers, in het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. 

Maar nu terug naar de voortschrijdende rendementen: stel dat er een reeks historische rendementen is voor 150 jaar. Daarmee kan van alles worden berekend. Het totale rendement, het gemiddelde rendement per jaar enzovoort. Maar wat ook een interessante vraag is: wat is het gemiddelde rendement geweest voor een beleggingsperiode van 10 jaar? Dus vanaf 2 januari 1950 tot 31 december 1959. En dan de volgende periode van 10 jaar: 1 februari 1950 tot 31 januari 1960. En dit wordt gedaan voor alle periodes van 10 jaar die beschikbaar zijn. (In dit voorbeeld wordt het op maandelijkse basis gedaan, maar het zou zelfs op dagelijkse basis kunnen worden berekend).

Deze berekening kan worden uitgevoerd over de hele dataset en dat zou resulteren in een hele reeks rendementen over 10 jaar. En dit is het voortschrijdend rendement.

Met andere woorden, het voortschrijdend rendement is het rendement van een periode (zeg 10 jaar) over de beschikbare dataset. Dit betekent dat elke opeenvolgende periode van 10 jaar in aanmerking wordt genomen.

Dan kun je bijvoorbeeld berekenen:

 • Een gemiddeld rendement
 • Een mediaan (de waarneming van het rendement met evenveel waarnemingen erboven als eronder)
 • Het maximaal behaalde rendement
 • Het minimaal behaalde rendement

Dit levert zeer interessante informatie op omdat het geen "gold plating" toelaat. Niet de beste periode van 10 jaar wordt doorzocht, maar alle periodes van 10 jaar in de beschikbare dataset.


Voortschrijdend rendement in de praktijk

Veel meer historische gegevens over de Amerikaanse aandelenmarkt zijn beschikbaar en op de website dqydj.com kan worden gevonden hoe de voortschrijdende rendementen van de laatste 150 jaar van 's werelds belangrijkste aandelenindex, de S&P500 index.

Hieronder volgt het overzicht en er is gekeken naar perioden van 10 jaar, 20 jaar, 25 jaar en 15,3 jaar.


Rendement25 jaar20 jaar15 jaar, 3 maanden10 jaar
Gemiddeld9,381%9,274%9,185%9,187%
Mediaan8,991%8,068%8,338%8,494%

Maximum

17,115%17,948%19.062%21.172%
Minimum3,788%2,048%-0,016%-4,021%
Standaarddeviatie2,654%3,257%4,036%5,016%

De bovenste rood omkaderde lijn geeft het gemiddelde rendement weer. Opvallend is dat het gemiddelde langetermijnrendement (langer dan 10 jaar) iets boven de 9% ligt en dat het voor het gemiddelde rendement weinig uitmaakt of men 10, 20 of 25 jaar belegt.

Maar als we de minimale rendementen vergelijken, wordt het beeld plotseling heel anders! De slechtste periode van 10 jaar gaf een negatief rendement van 4,021% (per jaar). Werd de periode echter verlengd tot 25 jaar, dan was het slechtste 3,78% plus. Beleggen op lange termijn loont!

Het omslagpunt - uit de historische gegevens over de S&P500 - ligt op 15 jaar en 3 maanden. Beleggen in deze index voor een langere periode leidt tot winst. Beleggen voor een kortere periode kan leiden tot een verlies in een negatief scenario.

 

Wat kunnen we hiervan leren

Het belangrijkste inzicht is dat hoe langer de periode waarin u kunt beleggen, hoe kleiner de kans op aanzienlijke negatieve rendementen. Dit is goed te zien in de volgende grafiek, waar de perioden veel korter zijn.

Rendement1 jaar3 jaar5 jaar10 jaar
Gemiddeld10,764%9,553%9,342%9,187%
Mediaan10,810%9,714%9,382%8,494%

Maximum

138,806%39,669%33.567%21.172%
Minimum-62,683%-40,200%-17,310%-4,021%
Standaarddeviatie19,133%10.509%8,009%5,016%

Mensen die 'een jaartje willen proberen te beleggen' hebben in het verleden te maken gehad met een achtbaan. Van plus 139% tot min 62% voor "een jaar beleggen" als meest extreme voorbeelden. Maar hoe langer de periode, hoe kleiner de bandbreedte aan mogelijke uitkomsten. De slechtste periode van 5 jaar uit de S&P500 dataset lag tussen min 17% en plus 33%. Bij 10 jaar werd het bereik kleiner tot min 4% en plus 21%. (En bij meer dan 15 jaar en 3 maanden lag het bereik tussen 0% en plus 19%).


Hoe dit in de praktijk te brengen

De toepassing van dit inzicht kan eigenlijk maar op één manier in praktijk worden gebracht. En dat is door te beleggen voor de lange termijn. De historische gegevens van de S&P500 laten zien dat hoe langer de termijn, hoe groter de kans op een positief rendement. Er is zelfs een omslagpunt van iets meer dan 15 jaar- althans voor de gegevens van de S&P500 - waar altijd winst wordt gemaakt.


AutoInvest - Maandelijks beleggen zonder transactiekosten

Periodiek beleggen is ideaal voor (beginnende) beleggers met een langere beleggingshorizon die graag geleidelijk een portefeuille opbouwen. Over het algemeen geldt: hoe langer de termijn, des te beter. Met AutoInvest regelt u dit in een paar klikken, daarna belegt u op de automatische piloot. Lees hier meer over periodiek beleggen met AutoInvest of ontdek hier hoe u gelijk aan de slag met AutoInvest kunt binnen uw eigen beleggingsrekening.7 redenen waarom lage kosten uw rendement kunnen helpen

Bekijk onze nieuwe tarieven hier of lees in het platform - SaxoInvestor of SaxoTraderGO - meer over de veranderingen en de nieuwe mogelijkheden die dit voor u als belegger meebrengt.

 1. Waarom nu hét moment is om te beginnen met beleggen
 2. Het effect van kosten op uw rendement, en andere gouden tips
 3. Slimmer diversificeren: Is uw portefeuille al PPIG?
 4. Flexibeler orders inleggen met onze nieuwe lage prijzen
 5. Goedkoper rebalancen: hoe werkt het en waarom is het belangrijk?
 6. De kracht van periodiek beleggen (zonder transactiekosten)
 7. 7 redenen waarom lagere prijzen uw rendement kunnen helpen

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland