NLNL-blog-oblisPII-M NLNL-blog-oblisPII-M NLNL-blog-oblisPII-M

Obligaties: een extra basisspeler voor opkomende markten

Obligaties
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Beleggers in obligaties hebben vooral aandacht voor Europa en Amerika. Maar ook opkomende markten bieden in het huidige renteklimaat weer kansen voor beleggers.


Level: Enige ervaring


Na een turbulent 2022 zijn de obligatiemarkten richting het einde van 2023 in rustiger vaarwater gekomen. Wel noteren veel leningen beneden 100% (onder pari) als gevolg van de reeks wereldwijde rentestijgingen. Daarnaast bieden nieuwe leningen tegenwoordig weer aanzienlijk hogere rentes dan anderhalf jaar geleden. Deze twee ingrediënten – lagere koersen én hogere couponrentes – maken obligaties kansrijk in 2024.

In de herfst van 2023 schreef ik het artikel ‘Obligaties: twee basisspelers in de schijnwerpers’. Ik besprak daarin een Amerikaans en een Europees georiënteerde titel met brede spreiding in ‘investment grade’ (rating BBB- of hoger) leningen. Als aanvulling op het herfstartikel wil ik in deze blog dan ook een extra voorzet geven in de vastrentende hoek. Een verdediger in termen van ‘beleggen als een voetbalcoach’, maar dan in opkomende landen.

Ik zoom daarbij eerst kort in op de uitgevende instelling, sta stil bij de beleggingsaanpak van het fonds, de kosten, het dividend en de risico’s. Overigens ga ik ervan uit dat u bekend bent met obligaties en obligatiefondsen.


DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable W EUR

Degroof Petercam Asset Management (DPAM) is gevestigd in Brussel en is onderdeel van de in 1871 opgerichte vermogensbeheerder en financieel specialist Bank Degroof Petercam (Banque Degroof Petercam). Het bedrijf heeft inmiddels bijna 1.500 werknemers en is goed voor zo’n € 42 miljard (!!) onder beheer. Het bedrijf zelf is niet beursgenoteerd, maar men biedt een breed assortiment aan op de beurs verhandelbare beleggingsproducten waarmee beleggers en cliënten hun financiële doelen kunnen bereiken.

Een van die beleggingsproducten is het DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable W EUR fonds (LU0966596875) met overkoepelend ruim € 3,1 miljard belegd vermogen. Er zijn verschillende smaken van de titel, ik bespreek de eurovariant die binnenkomende couponrentes automatisch herbelegd.


De aanpak

De aanpak van deze titel is vrij eenvoudig. In één transactie kunt u beleggen in een portefeuille die bestaat uit 200 (high yield) staatsleningen van 54 emittenten (uitgevende instellingen), waarvan 67% een rating heeft van BBB of beter (investment grade). Hofleverancier is Brazilië (10,1%), gevolgd door Mexico (9,4%), Indonesië (7,7%), Zuid-Afrika (7%) en Polen (6,9%). Gegeven de verscheidenheid aan onderliggende munten, is dus sprake van valutarisico. Het fonds heeft geen benchmark, maar vergeleken met de JPM GBI-EM Global Diversified TR index wordt over de afgelopen vijf jaar outperformance gegenereerd valt te zien via Morningstar; zie hier (de rode lijn geeft de ontwikkeling van het fonds weer, de groene lijn die van bovengenoemde obligatie-index).


Kosten, dividend en risico’s

De lopende kosten bedragen 0,63% per jaar (plus eventuele transactiekosten), wat voor een actief beheerd fonds acceptabel is. Het netto yield (effectief rendement) van de titel is onderliggend thans 7,5% en de gemiddelde looptijd van de leningen is ongeveer 8 jaar.

Natuurlijk zou de uitkering in de toekomst lager kunnen uitvallen. Immers: de waarde van uw belegging en de coupons kunnen fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Maar, door de bank genomen biedt het beleggingsfonds een prima manier om gespreid in staatsleningen van opkomende markten te investeren. In het bijzonder voor beleggers die meer stabiliteit in de portefeuille willen en (deels) de grillen van de aandelenmarkt willen vermijden. Voeg daar de kennis en ervaring van Degroof Petercam aan toe en de vijf sterren bij Morningstar zijn verklaard. Is dat alles? Nee. De Morningstar Analyst Rating™ heeft de op een na hoogste status van ‘Silver’. Zijn we er dan? Bijna, want ook het duurzame karakter van het fonds is te prijzen. Het scoort namelijk vier van de vijf wereldbollen voor de Morningstar Sustainability Rating.

Wat nog meer? U koopt het beleggingsproduct per stuk, net als een aandeel. Wilt u meer weten, bekijk dan de infopagina van het fonds.

Bent u op zoek naar meer ideeën, schrijf u dan via deze link in voor het webinar ’Oogsten met obligaties’ van woensdag 24 januari 2024. Heeft u vragen op opmerkingen over dit artikel? Stuur dan een e-mail via academy@saxo.nl.

Handige links voor obligatiebeleggers

Duik verder in de obligatiewereld met ons thema 'Oogsten met obligaties' of lees onderstaande artikelen:

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland