Holiday Overview

I ferier er markeder og markedsplasser stengt til ulike tider, i ulike steder av verden. Saxo Bank sine åpningstider i denne perioden er beskrevet nedenfor. Vær oppmerksom på at markeder og markedsplasser kanskje heller ikke vil være åpne til disse tidene.

 FXFX Metals
December 23rd 2018 (Sunday)Normal Open 18:00 GMTNormal open 23:00 GMT
December 24th 2018NormalClose 18:45 GMT
December 25th 2018Close 7:00 AM GMT
Open 22:00 GMT
Open 23:00 GMT
December 26th 2018NormalNormal Close 22:00 GMT
Open 23:00 GMT
December 30th 2018 (Sunday)Normal Open 18:00 GMTNormal open 23:00 GMT
December 31st 2018Close 22:00 GMTClose 22:00 GMT
January 1st 2019Open 18:00 GMTOpen 23:00 GMT
January 2nd 2019NormalNormal Close 22:00 GMT
Open 23:00 GMT

*May be subject to change, depending on liquidity providers and venues.