Poengoversikt

Antall poeng du får avhenger av produktene du handler, og størrelsen på handlene. Noen produkter gir flere poeng enn andre, og jo større beløp du handler for, jo flere poeng får du.

Tabellen nedenfor viser hvor mange poeng du får for bestemte handelsvolum i forskjellige produkter. Vær oppmerksom på at poeng ikke tildeles i disse eksakte multiplene.

Swipe left or right for more
ProduktVolumPoeng
Handel med valuta10 000 EUR20
Handel med valutaopsjoner10 000 EUR40
Handel med kryptovaluta10 000 EUR240
Handel med CFD-indeks10 000 EUR10
Handel med aksjer, ETF’er og ETN’er10 000 EUR250
Handel med futures170
Handel med kontraktopsjoner170
Handel med obligasjoner10 000 EUR320
Handel med aksje-CFD’er10 000 EUR180
Handel med CFD’er med uløpsdato10 000 EUR50
Handel med aksjeopsjoner140
Handel med opsjoner ikke relatert til aksjer170

Vanlige spørsmål

Du trenger ikke gjøre noe. Siden du allerede er Saxo-kunde, blir du automatisk med i lojalitetsprogrammet vårt, uten ekstra kostnad.

Antall poeng du får avhenger av produktene du handler, og størrelsen på handlene. Noen produkter gir flere poeng enn andre, og jo større beløp du handler for, jo flere poeng får du.

For å kvalifisere for en oppgradering, må du tjene et bestemt antall belønningspoeng, avhengig av nivået du vil inn på. Poengene som tas med i beregningen, er fra de siste tre månedene samt den inneværende måneden, på rullerende basis. For eksempel vil ikke poeng du tjener i januar, telle med i den rullerende summen fra 1. mai.

Når du kvalifiserer deg for et kontonivå, får du et rullerende 12-måneders medlemskap. Det betyr at hver gang du oppfyller poengkriteriet for nivået ditt, fornyes medlemskapet ditt med nye 12 måneder. Hvis du faller under poengterskelen, har du tolv måneder på deg før du flyttes til et lavere nivå, noe som gir deg tid til å tjene opp belønningspoengene du trenger.

30 dager etter at du har åpnet en konto, får du poeng for den totale gjennomsnittlige forvaltede kapitalen på kontoen din. Dette refererer til den totale verdien av kontoen din, inkludert kontantinnskudd og åpne posisjoner.

Belønningspoengene blir beregnet basert på det månedlige gjennomsnittet for forvaltet kapital og du mottar poengene to handelsdager før utgangen av hver måned.

En gjennomsnittlig forvaltet kapital på 10.000 EUR, for eksempel, ville gitt deg 250 belønningspoeng hver måned.

Vær oppmerksom på at vi ikke inkluderer forvaltet kapital i beregningene våre de første 30 dagene etter kontoåpning. I denne perioden regner vi heller inn nettoinnskuddet på kontoen din, som beskrevet ovenfor.

Hvis du ikke oppfyller poengkriteriene for nivået ditt, flytter vi deg ikke til et lavere nivå med det samme. I stedet starter du en 12-måneders «frysperiode». Dette betyr at du kan fortsette å dra nytte av alle fordelene med det nåværende kontonivået i minst 12 måneder til.

Dette skal gi deg tid til å samle nok belønningspoeng til å kvalifisere for det aktuelle nivået igjen. Hvis du lykkes med det, starter det rullerende 12-månedersmedlemskapet på nytt. Vi vil bare vurdere å flytte deg til et lavere nivå hvis du ikke klarer å oppfylle poengkriteriene for kontotypen din på noe tidspunkt i løpet av frysperioden.

 1. Saxo Rewards-nivået ditt er strengt personlig for din egen kundekonto og kan ikke overføres. Misbruk av Saxo Rewards-programmet som ikke er forenlig med programmets formål og hensikt (for eksempel utnyttelse av eventuelle tekniske begrensninger) kan føre til en eller flere av følgende:
  1. Inndragelse av Saxo Rewards-poeng du har fått, som kan anses som uberettigede.
  2. At du diskvalifiseres fra Saxo Rewards-programmet, og at fordelene dine tas fra deg.
 2. Saxo forbeholder seg retten til etter eget skjønn å bestemme hvilken oppførsel eller aktivitet som utgjør misbruk av Saxo Rewards-programmet, og kan kreve at du holder Saxo skadeløs for tap og/eller skade som inntreffer som et resultat av slikt misbruk.
 3. Saxo forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer i Saxo Rewards-programmet, herunder disse vilkårene. Dette omfatter (men er ikke begrenset til) endringer som f.eks.:
   1. Kvalifikasjonskrav og/eller betingelser for kontonivåer.
   2. Typen fordeler knyttet til de forskjellige nivåene (alt etter hva som er relevant).
   3. Gyldighetsperioden for Saxo Rewards-poeng.
   4. Spesielle funksjoner, tilbud og/eller kampanjer (alt etter hva som er relevant) som gjelder for de forskjellige kontonivåene.
 4. Du godtar at du selv er ansvarlig for å holde deg oppdatert på endringer som Saxo eventuelt gjør i Saxo Rewards-programmet fra tid til annen.

Saxo Rewards

Saxo Rewards

Handle mer, betal mindre og få bedre service med det nye lojalitetsprogrammet vårt.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.