Profesjonell kundestatus: hva det betyr for deg

Fra 30. juli vil det skje en rekke endringer i måten girede produkter som CFD-er tilbys til privatkunder.

Disse ble innført av den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) og inkluderer:

Begrensninger på omfanget av giring som tilbys til privatpersoner

Begrenset tilgang til visse produkter

Beskyttelse av negativ saldo

Søk om status som profesjonell kunde. Logg inn, gå til Konto > Annet > Klassifisering og følg fremgangsmåten der.

Disse endringene gjelder for alle CFD-, valuta- og spreadbetting-leverandører, men berører ikke profesjonelle tradere.

Du kan be om å få kategoriseringen din endret til kvalifisert profesjonell, slik at begrensningene ikke gjelder for deg. Som kvalifisert profesjonell kunde vil du imidlertid miste noen regulatoriske beskyttelser som gjelder for privatpersoner.

Vennligst les følgende informasjon nøye og legg merke til risikoen knyttet til omklassifisering.

Opplysninger om status som kvalifisert profesjonell kunde

Beskyttelse du beholder

Beskyttelse du gir avkall på

Garantifond
Som privatperson er du berettiget til beskyttelse fra garantifondet for inntil EUR 100.000 for kontantinnskudd du holder hos oss. Kontantinnskudd beregnes som netto fritt innskudd etter fradrag av eventuell gjeld til banken.

Begrensninger i giring
Begrensninger i giring som gjelder for noen av våre produkter, gjelder ikke for profesjonelle kunder. Husk at med økt giring følger økt risiko.

Danske Pengeinstitutankenævnet)
Du vil være kvalifisert til å bruke tjenester fra Danske Pengeinstitutankenævn så lenge du er en fysisk person som handler for dette formålet utenfor din egen handelsvirksomhet, bedrift eller yrke. Du bør kontakte dem direkte hvis du er usikker på om deres tjenester vil gjelde for deg.

Beskyttelse av negativ saldo
Vi er ikke pålagt å tilby profesjonelle kunder beskyttelse mot negativ saldo, og hvis kontoen din derfor blir negativ, er du forpliktet til å foreta tilleggsbetalinger – noe som betyr at du kan påføres tap som overstiger innskuddene.

Beste utførelse
Vi har en generell plikt til å handle ærlig, rettferdig, profesjonelt og i beste interesse for klienten. Mht. ordreutførelse er vi pålagt å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig vedvarende resultater for kundene ved utførelse av en kundeordre eller når ved innlegging av ordrer eller overføring av ordrer til andre enheter som skal utføres.

Produktbegrensninger
Siden du demonstrerer at du har relevant erfaring og kunnskap for å forstå risikoen forbundet med handel med komplekse finansielle produkter, vil vi ikke pålegge deg produktbegrensninger.

Endring i kategorisering
Du beholder retten til å be om en annen kategorisering når som helst – for eksempel hvis du ønsker å få et høyere nivå av rettslig beskyttelse.

Risikoadvarsler
Siden du demonstrerer at du har relevant erfaring og kunnskap for å forstå risikoen forbundet med handel med komplekse finansielle produkter, er vi ikke pålagt å gi deg standardiserte risikoadvarsler.

 

Kommunikasjon
Siden du demonstrerer at du har en solid forståelse for våre produkter, tjenester og risiko forbundet med dem, kan vi kommunisere med deg med et mer avansert språk.

Vi vil alltid kommunisere på en klar, rettferdig og ikke misvisende måte, uavhengig av kundekategorisering.

 

Profesjonell kunde vs privatkunde giring sammenligning

Saxo profesjonelle kunder Saxo private kunder
FX (Majors)1.50%3.33%30:1
FX (Minors)2.00%5.00%20:1
Indeks (Majors)2.50%5.00%20:1
Indeks (Minors)3.00%10.00%10:1
Gull3.00%5.00%20:1
Råvarer4.00%10%10:1
Aksjer10.00%20.00%5:1
Søk om status som profesjonell kunde. Logg inn, gå til Konto > Annet > Klassifisering og følg fremgangsmåten der.

Kvalifikasjonskriterier

For å bli kvalifisert til profesjonell kategorisering må du ha nødvendig kompetanse, erfaring og kunnskap for å kunne ta dine egne investeringsbeslutninger. Du må også tilfredsstille minst to av de følgende tre kriteriene som er oppgitt av ESMA, og sende oss den aktuelle dokumentasjonen:

Handelserfaring

Du må ha gjennomført transaksjoner i betydelig omfang i et relevant produkt med en gjennomsnittlig frekvens på minst 10 per kvartal i løpet av de foregående fire kvartaler (hos Saxo og/eller andre leverandører).

Portefølje

Størrelsen på din investeringsportefølje (holdt hos Saxo og/eller andre leverandører), definert som å omfatte kontantbeholdning og finansielle instrumenter, overstiger EUR 500.000.

Handelskunnskap

Du arbeider eller har arbeidet i finanssektoren i minst 1 år i en profesjonell stilling som krever kunnskap om relevante produkter.

Kvalifikasjonskriterier i nærmere detalj

Handelsstørrelse og -volum:

Du må ha gjennomført transaksjoner i betydelig omfang i et relevant produkt med en gjennomsnittlig frekvens på minst 10 per kvartal i løpet av de foregående fire kvartaler (hos Saxo og/eller andre leverandører).

Eksempler på relevante produkter: CFD-er / swaps; FX (spot / termin / valutaopsjoner); futures; opsjoner; girede ETF-produkter; warrants, binære opsjoner.

Betydelig omfang anses som en minimumsverdi av for eksempel €100.000 på valuta €50.000 på indekser, €10.000 på CFD på enkeltaksjer.

Den gjennomsnittlige handelsfrekvensen kan være hos én leverandør, eller en kombinasjon av flere. Vi vil spørre deg om skannede kopier av oversikter for all handelsaktivitet utenfor Saxo.

Porteføljestørrelse

Størrelsen på din investeringsportefølje (holdt hos Saxo og/eller andre leverandører) definert som å omfatte kontantbeholdning og finansielle instrumenter*, overstiger EUR 500.000.

Akseptable eksempler på en investeringsportefølje kan omfatte sparemidler i kontanter, aksjeportefølje, handelskontoer og verdipapirfond.

Ikke-akseptable eksempler inkluderer: tjenestepensjon, ikke-omsettbare eiendeler, eiendom, luksusbiler, smykker.
Hvis en portefølje holdes utenfor Saxo, kan vi be deg om skannede kopier av transaksjonsoversikter fra andre leverandører.

Profesjonell erfaring

Du arbeider eller har arbeidet i finanssektoren i minst 1 år i en profesjonell stilling som krever kunnskap om relevante produkter.

Vi vil be om opplysninger om din rolle og hvordan den har gitt deg tilstrekkelig kunnskap og erfaring, og kan kreve at du fremlegger bevis for dette hvis det er nødvendig.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.