Forbedret fremlegging av informasjon

Saxo mener at åpenhet og gjennomsiktighet, kombinert med en fullstendig innretting av interessene til tilbydere og kunder, tilbyr en reell mulighet for differensiering mellom deltakere som forenkler markedstilgang. For å demonstrere sitt engasjement for å fremme integritet og tillit innad i finansbransjen har Saxo tatt initiativ til å gi en forbedret fremlegging av informasjon som et middel for å sørge for en større tillit hos kunder, slik at de kan ta en optimal overveid beslutning ved valg av en tilrettelegger.

Denne fremleggingen av informasjon kommer i en tid med økt kontroll av meglere, spesielt med hensyn til regelfestede krav, og følger anbefalingene til ESMA og UK Financial Conduct Authority for å gi ytterligere fremlegging av informasjon som en hjelp til å forbedre investorbeskyttelse ved å begrense risikoene for FX- og CFD-produkter for endelige investorer.

Informasjonen er basert på samlede data på tvers av Saxo Bank-gruppen i løpet av de siste 12 måneder, og i løpet av forrige kalenderkvartal.

1. Hva er den gjennomsnittlige prosentdelen av tenkt eksponering som dere sikrer som en samlet markedsrisikoposisjon?

Samlet valutahandel i forrige kalenderkvartal*98,9%
CFD-indekser i forrige kalenderkvartal99,2%

*Saxo Bank-gruppens viktigste FX Spot & Forward-handler, unntatt primær direkte markedstilgang (DMA)-handler.

Hvorfor dette er viktig: Dette beskriver den gjennomsnittlige summen av netto kundeeksponering som er fullstendig sikret i løpet av en handelsdag, enten internt ved å sette mot hverandre interesser fra forskjellige kunder, eller eksternt med markedet. Jo høyere prosenten er, desto mindre er potensialet for at en megler kan ha interessekonflikt når vedkommende opptrer som hovedaktør overfor sin kunde. En ansvarlig megler bør ikke ta kunders lønnsomhet i betraktning når de fastslår en sikringsstrategi.


2. Hva er deres nettoinntekt, og hvordan er forholdet mellom nettoinntekten og totale kundeaktiva som forvaltes (forvaltningskapital)?

Saxo Banks inntekter i 2017 var EUR 400 millioner (DKK 3 milliarder), som utgjør kun 2,5 % av inntekten i forhold til kunders forvaltningskapital.

Hvorfor dette er viktig: Jo lavere prosentverdi, jo mer sannsynlig er det at en megler fremmer et miljø som oppfordrer til ansvarlige handelsvaner, og oppdrar sine kunder til suksess. I tillegg er det viktig å utforske og sammenligne forholdet mellom giring og lønnsomhet, gitt at Saxo har tatt den strategiske beslutningen om ikke å tilby kunder det som vi vurderer å være en uansvarlig høy giring. Vi sørger for at giringen som tilbys kunder, er i tråd med dynamiske markedsforhold som respekterer volatilitetsnivåer og tilgjengelighet av likviditet, som fra tid til annen kan kreve ansvarlige grenser på giring for å beskytte kundene våre mot ugunstige markedsforhold. 


3. Hva er deres gjeldende forvaltningskapital og hvordan har kunders forvaltningskapital utviklet seg i løpet av de siste 5 årene?

Saxo Banks gjeldende forvaltningskapital er omtrent EUR 15,0 milliarder (DKK 112 milliarder) og vi har sett dette tallet bli mer enn fordoblet over de siste fem årene, med et gjennomsnittlig sats omregnet til årsbasis med en økning på nesten 25 % fra år til år. 

Hvorfor dette er viktig: Forvaltningskapital endrer seg generelt i henhold til pengeflyten til og fra en megler. Den varierer også basert på endringer i verdien av de underliggende investeringene i kundekontoer. Økninger i forvaltningskapital viser at forbrukerne stoler på en megler med deres fond, og fremhever også en meglers vilje og evne til å utvikle en kundebase som er lønnsom, eller på annen måte er fornøyd med meglerens prestasjoner.


4. Tar dere, eller ethvert tilhørende selskap i gruppen, opp proprietære posisjoner? 

Nei

Hvorfor dette er viktig: Proprietær handel skaper en interessekonflikt som en megler kan ha når denne opptrer som hovedaktør overfor sine kunder. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til, misbruk av kundeordrer, posisjoner og annen informasjon, sammen med økningen i risikomengden i balansen som kan føre til en manglende sikkerhet for kundemidler hvis megleren skulle feile.


5. Tar dere, eller ethvert tilhørende selskap i gruppen, beslutninger om sikring basert på kunders handelsatferd eller kontoers lønnsomhet?

Nei

Hvorfor dette er viktig:Kunders handelsatferd eller kontoers lønnsomhet skal ikke være en faktor til å utvikle en meglers sikringsstrategi.


6. Mottar dere, eller ethvert tilhørende selskap i gruppen, enhver form for F&T-andel fra valutahandelssikrende motpart som er knyttet til F&T-posisjonen etter handelen, for volumet dere sikrer med dem?

Nei

Hvorfor dette er viktig: En ansvarlig megler skal ikke arbeide i strid med noen bestemmelser som begrenser betaling for ordreflyt, eller skjule seg bak noen skjulte, ikke oppgitte tredjepartsrelasjoner som effektivt fører til at megleren indirekte nyter glede av posisjoner som er tatt basert på handelsaktiviteten til meglerens kunder.

1. Hvilke handelsmotparter plasserer dere sikkerhet hos for å støtte gjennomføringen av sikrede (hedged) handler for å motvirke markedsrisiko fra handler der dere er hovedaktør for kundene deres?

100 % lisensierte banker i EU og USA
Citibank, N.A
Deutsche Bank AG
UBS AG
Royal Bank of Scotland PLC
Morgan Stanley & Co. International PLC
Nomura International PLC
J.P Morgan Securities PLC

Merknad: Saxo Bank-gruppens datterselskaper sikrer (hedging) alle kundehandler 1:1 med Saxo Bank A/S som motpart, en europeisk lisensiert bank. Saxo Banks markedstilgang og likviditetsanskaffelse er selvfølgelig svært omfattende, og strekker seg langt utover navnene som er nevnt ovenfor, men dette er institusjonene som Saxo Bank har misligholdsrisiko for motpart, som er det viktigste poenget i denne sammenheng.

Hvorfor dette er viktig: Ved valg av en motpart for sikring bør en megler velge kredittverdige og korrekt lisensierte institusjoner. Det er viktig for kunder å forstå risikoene med å handle med girede produkter, men også risikoen med megleren de gjør handelen med. Kunder bør være oppmerksomme på at muligheten for samlede kundegevinster, hvis sikret av megleren mot en risikabel motpart, kunne føre til en manglende sikkerhet for kundens fond, hvis megleren skulle feile som følge av at motparten unnlater å innfri de finansielle forpliktelser til den sikrede handelen.


2. Hva er deres totale soliditetsgrad i løpet av de siste 3 årene?

201722,7%
201619,5%
201520,7%

Merknad: The total solvency need and buffer requirement for the Saxo Bank Group is 12.6% (Q4 2016). Saxo Bank Group subsidiaries maintain healthy solvency ratios in their own right. E.g. Saxo Capital Markets UK Limited solvency ratio is 38.0% (2017). 

Hvorfor dette er viktig: Dette viser den økonomiske styrken, eller solvensen, til en megler. Det er viktig å forstå sannsynligheten for at megleren vil forbli i virksomhet, og derfor vil være i stand til å innfri de finansielle forpliktelsene for handler med sine kunder. I tillegg kommer Saxo Bank A/S som en europeisk lisensiert bank, under større tilsynsgjennomgang, og har høyere solvenskrav enn meglere som ikke driver virksomhet med en full banklisens.


3. Hva er deres likviditetsreserve (LCR) over de siste 3 årene?

2017182,1%
2016146,7%
2015101,0%

Merknad: This compares to a legal requirement of 100% in 2018 which is an increase from 80% in 2017.

Hvorfor dette er viktig: I motsetning til kapitalsoliditet, som viser en meglers økonomiske styrke og evne til å absorbere uventede tap, viser LCR evnen til å tilfredsstille betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller. Dette kan oppstå i tilfelle negative markedsforhold som kan føre til et behov for ekstra sikkerhet fra handelsmotparter eller børser, eller et behov for store utbetalinger eller uttak. Det er viktig for kunder å vite at midlene som de har investert med sin megler, ikke er bundet opp på en slik måte at de ikke kan tas ut på et hvilket som helst tidspunkt.4. Hvilke lisenser fra tilsynsmyndigheter holder dere globalt?

 • Saxo Bank A/S er registrert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnummer: 1149) og reguleres – sammen med Saxo Bank A/S Italia, Saxo Bank A/S Tsjekkia, Saxo Bank A/S Nederland– av det danske finanstilsynet.
 • Saxo Capital Markets UK Limited er autorisert og reguleres av Financial Conduct Authority (det britiske finanstilsynet) (registreringsnummer 551422).
 • Saxo Bank A/S Italia er registrert av Italias sentralbank (registreringsnummer: 5720).
 • Saxo Bank A/S Tsjekkia er registrert av Tsjekkias nasjonalbank (registreringsnummer: 28949587).
 • Saxo Bank A/S Nederland er registrert av Nederlands sentrallbank (registreringsnummer: 34357130).
 • Saxo Capital Markets Pte. Ltd. Singapore er lisensiert som en leverandør av kapitalmarkedstjenester, og en «Exempt Financial Advisor», og er under tilsyn av Monetary Authority of Singapore. Co. (registreringsnummer: 200601141M).
 • Saxo Bank (Sveits) AG er en lisensiert bank som reguleres av den sveitsiske tilsynsmyndigheten FINMA (registreringsnummer: CH-660-0511991-1).
 • Saxo Banque, fransk filial av BinckBank N.V. (registreringsnummer: 495 193 849 R.C.S Paris) er regulert av ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) og AMF (Autorité des marchés financiers).
 • Saxo Bank Abu Dhabi A/S er lisensiert av De forente arabiske emiraters sentralbank (lisensnummer: CN-1747174).
 • Saxo Bank Dubai Ltd er godkjent av finanstilsynet i Dubai (DFSA) som et firma som leverer finansielle tjenester i kategori 4 (registreringsnummer: CL0820).
 • Saxo Bank Securities Ltd. er lisensiert av det japanske finanstilsynet (registreringsnummer: 239).
 • Saxo Capital Markets South-Africa (PTY) Ltd. er registrert av sørafrikanske finanstilsynet (Financial Services Board) (registreringsnummer: 40983).
 • Saxo Capital Markets Hong Kong Ltd. er registrert av Hong Kong Securities and Futures Commission (HKSFC) (registreringsnummer: 1395901).
 • Saxo Privatbank A/S er lisensiert som bank av det danske finanstilsynet (registreringsnummer: 9695).
 • Saxo Capital Markets (Australia) Pty. Ltd er registrert av Australian Securities and Investments Commission (ASIC) (registreringsnummer: 126 373 859).
 • Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.S. er et fullstendig godkjent og lisensiert meglerhus regulert av det tyrkiske finanstilsynet (CMBT), lisensnr.: G-042(405) (handelsregistreringsnummer: 228474).

Hvorfor dette er viktig: Finansmarkedene spiller en viktig rolle i alles liv, og uten disse ville ikke den moderne økonomien fungere. Regulerte meglere og enkeltpersoner som tilbyr finansielle tjenester, er påkrevd å drive sin virksomhet i forbrukernes beste interesse, og opprettholde integriteten til den finansielle tjenestesektoren. En lisens fra en tilsynsmyndighet gir bevis på at en megler følger og oppfyller en rekke strenge krav som er spesifisert fra deres lokale tilsynsmyndighet eller annen regulerende myndighet de driver virksomhet under, for å fremme effektiv, rettferdig og ryddig virksomhet på finansielle markeder. I tillegg er Saxo Global Head of Foreign Exchange medlem av Bank of Englands FX Joint Standing Committee, og er stolt over å ha hatt muligheten til å delta i å utarbeidingen og gjennomgangen av de nylig lanserte atferdsreglene for global valutahandel (FX Global Code of Conduct) (se http://www.globalfxc.org/). Saxo har gleden av å være en av de første institusjonene globalt til å ha formelt signert forpliktelseserklæringen om å følge disse atferdsreglene.

1. Hva er maksimal giring som har blitt gjort tilgjengelig for privatkunder i 2018?

Valutahandel (FX)100:1
CFD-indekser50:1
CFD-aksjer10:1
CFD-futures100:1

Hvorfor dette er viktig: Det er viktig å utforske og sammenligne forholdet mellom giring og lønnsomhet, gitt at mengden av giring varierer vesentlig fra megler til megler. Saxo har tatt den strategiske beslutningen om å ikke tilby kunder det som vi vurderer å være en uansvarlig høy giring. Handel med FX- og CFD-produkter gir en rekke fordeler, for eksempel å la investorer omsette i løpet av hele den globale makrosyklusen, og sikre deres markedseksponering på en fleksibel og effektiv måte. Med for høy giring kan imidlertid risikoen for handel med disse produktene være større enn fordelene. Ansvarlige grenser på giring er derfor viktig for å oppnå beskyttelse av forbrukerne, og i denne sammenheng er Saxo Banks interesser helt i tråd med våre kunders interesser.


2. Hvor stor prosentdel av netto ubundet egenkapital bruker kunder som margin?

I de siste 12 måneder24,4%
I forrige kalenderkvartal24,0%

Merknad: Dette omfanget ekskluderer White Label-kunder.

Hvorfor dette er viktig: Dette angir i hvilken grad kundevolumet er drevet av giring; jo lavere prosentverdien, desto mindre giring brukes. Det bidrar også til å klargjøre hvordan og i hvilken grad kunder bruker giring med ulike meglere. Saxo sikrer at giringen som tilbys kunder, er i tråd med dynamiske markedsforhold som respekterer volatilitetsnivåer og tilgjengelighet av likviditet, som fra tid til annen kan kreve ansvarlige grenser på giring for å beskytte kundene våre mot ugunstige markedsforhold.

Hvordan dette er beregnet: Marginkrav / Netto ubundet egenkapital. 

Merknad: Netto ubundet egenkapital = total egenkapital (forvaltningskapital) minus sikkerhet som ikke kan brukes til å finansiere posisjoner, dvs. at enkelte aktiva som aksjer og obligasjoner ikke tilbyr deres fullstendige verdi til å brukes som sikkerhet til å dekke marginprodukter. 


3. Hvor stor prosentdel av kundehandel på marginprodukter forekom på grunn av tvunget automatisk marginvarsel (margin close-out), og/eller utførelse av obligatoriske handelsrelaterte ordrer for å beskytte handelen (stoplossordrer)?

Merknad: En tvungen avslutning etter marginvarsel er definert som å avslutte en posisjon som følge av at kontoeksponering overskred den nødvendige vedlikeholdsmarginen, og resulterer IKKE nødvendigvis i tap av hele kontosaldoen.

I de siste 12 måneder0,3%
I forrige kalenderkvartal0,3%

Merknad: Dette omfanget ekskluderer White Label-kunder.

Hvorfor dette er viktig: Det å tilby overdreven bruk av giring som ikke er i tråd med underliggende markedsforhold, er etter vårt syn uansvarlig. Ekstrem giring fører til at kunder får tvunget avslutning av sine posisjoner for raskt og for ofte til å være lønnsomme, selv med normale, daglige prisbevegelser i markedet. En for tidlig avslutning betyr at kunden blir hindret i å gjenvinne et umiddelbart tap på grunn av kortsiktige avvik i markedet. Det er mulig at enkelte meglere bruker obligatorisk handelsrelaterte stoplossordrer som en ekstra metode for å tvinge kunder til å likvidere posisjoner i normale markedssvingninger i kontoer med for høy grad av giring, dvs. jo lavere prosentandel, desto færre kundeorder er tvunget til likvidering. Automatisk marginvarsel (margin close-out), og/eller utførelse av obligatoriske handelsrelaterte stoplossordrer skal ha som formål å beskytte kunden og megleren fra unormale markedssvingninger. Hvis automatisk marginvarsel (margin close-out), og/eller utførelse av obligatoriske handelsrelaterte stoplossordrer oppstår for ofte, er det en indikasjon på at giringen som er gjort tilgjengelig for, eller brukes av kunde, kanskje ikke er egnet, eller at en megler opptrer på en måte som ikke beskytter kunder mot tap på krystallisering når de oppstår (f.eks. utilstrekkelig opplæring eller hjelp med passende risikostyring).


4. Hva er den gjennomsnittlige besittelsen til deres gjeldende kundebase?

I overkant av 4 år

Hvorfor dette er viktig: Denne målingen fremhever en meglers vilje og evne til å utvikle en kundebase som er lønnsom, eller på annen måte fornøyd med meglerens prestasjoner.

Merknad: Dette inkluderer alle private kunder som handler både med kontanter og marginprodukter. Mange av våre kunder holder en sammensatt portefølje av børsnoterte og OTC-produkter som støtter fordelene med en diversifisert portefølje med en tilrettelegger som tilbyr sikkerhetseffektivitet gjennom fordelene med produkter med kryssmarginer i én enkelt konto.

Klikk her for å fortelle oss hvilken informasjon dere vil finne nyttig for å gjøre en mer informert beslutning når dere skal velge en megler for å hjelpe til med deres trading- og investeringsbehov.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.