Εταιρικός λογαριασμός στη Saxo

Η αίτηση για το άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού είναι απλή.

Απλώς συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και υποβάλετέ την μαζί με μερικά επιπλέον αποδεικτικά έγγραφα. Μάθετε περισσότερα για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη συνέχεια.

Αίτηση εταιρικού λογαριασμού

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να ανοίξετε την αίτηση ως αρχείο PDF. Συμπληρώστε την αίτηση και στείλτε την πίσω σε μας μέσω ταχυδρομείου ή email, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω. Στείλετε την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Entityonboarding@saxobank.com.

Αίτηση εταιρικού λογαριασμού >

Επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά

Μαζί με την προαναφερόμενη αίτηση, θα χρειαστεί να υποβάλετε επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξέταση της αίτησής σας. Δείτε τα έγγραφα που απαιτούνται:

  • Αντίγραφο από το τοπικό Εμπορικό Επιμελητήριο ή Πιστοποιητικό Σύστασης• Υπογεγραμμένο Καταστατικό
  • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά με τα πρόσωπα που θα υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας (εντεταλμένα πρόσωπα)
  • Επίσημο έγγραφο αποδεικτικού ταυτότητας για όλα τα εντεταλμένα πρόσωπα
  • Επίσημα έγγραφα αποδεικτικού ταυτότητας και διεύθυνσης κατοικίας για όλους τους δικαιούχους
  • Έγγραφα τεκμηρίωσης δομής ιδιοκτησίας
  • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας ΗΠΑ