Obligationer

Obligationer - En introduktion

Niveau: Begynder / Længde: 10 minutter

I dette første modul om obligationshandel, vil du tilegne dig en bred forståelse for obligationsmarkedet. Du vil lære mere om, hvem der udsteder obligationer og hvorfor det er nyttigt for virksomheder at udstede dem.


Forstå hvordan obligationer virker, og hvorfor selskaber og andre organisationer udsteder dem.

Du vil lære mere om begreber som ”effektiv rente” og ”kupon”, så du forstår alle detaljer omkring obligationer.


Obligationer er en af verdens ældste finansielle instrumenter og også en af de mest enkle at forstå. Helt basalt er en obligation et gældsbevis, hvor låneren (kaldet udstederen) låner penge fra en udlåner (kalde investoren eller obligationsejeren) og betaler rente for lånet. Obligationer er interessante, idet værdien af obligationer er påvirket af globale faktorer. Eksempelvis får man kun en meget lav rente på obligationer udstedt af et meget sikkert og stabilt land, f.eks. Tyskland. På den anden side er der andre lande, der betragtes som mindre stabile, og som derfor må udstede obligationer til en højere rente. I dette modul vil du bl.a. lære mere om:

  • Hvordan selskaber og lande bruger obligationer
  • Strukturen på en obligation
  • Forskellen mellem obligationsejere og aktionærer
  • De vigtigste begreber og udtryk indenfor obligationshandel