Saxo

Saxo Morningstar Moat EUR – Kommentar til 4. kvartal 2021

SaxoSelect Commentaries
Handlede instrumenterAktier
AktivklasserGlobale aktier (ekskl. nye vækstmarkeder)
InvesteringsstilAktier af høj kvalitet, som er værdiansat lavt i forhold til handelsværdien
Afkast fra udbytte2,05%
Afkast for kvartalet-1% (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til årsrate (siden oprettelsen)23%

Markedsoversigt

Overblik over 2021

 • De langsigtede afkast har generelt været meget pæne, særligt for dem med eksponering til aktier på udviklede markeder. 
 • I 2021 er nogle af lyspunkterne de fornyede stigninger inden for energi og finansielle virksomheder. Defensive sektorer såsom forsyningsselskaber og stabilt forbrug kæmpede, men frembragte positive absolutte afkast samlet set. 
 • Nye vækstmarkeder var udfordrede, hvor de kinesiske teknologiselskaber faldt ret kraftigt. Gældsobligationer på nye vækstmarkeder har også kæmpet på grund af den stigende inflation og stigende renter i mange økonomier på de nye vækstmarkeder.
 • Defensive aktiver fik nogle af deres dårligste afkast i et årti, hvor den stigende inflation særligt gik ud over statsobligationer. Kontante midler var en hæmsko for porteføljens samlede resultat grundet stigningen inden for vækstaktiver. 
   

Vigtigt perspektiv

Overordnet set vil 2021 blive husket som et fremragende år for vækstinvestorer, men et vanskeligt år for defensive investorer. Aktier på udviklede markeder gav usædvanligt gode afkast, mens obligationer og aktiver på nye vækstmarkeder gav afdæmpede (og i nogle tilfælde negative) afkast. 

I første halvår skabte genåbningen af økonomien samt vaccinationer mod coronavirus stigninger inden for værdiorienterede aktier. Mange selskaber, der var blevet påvirket af pandemien, f.eks. rejseselskaber, begyndte at rette sig, og industri- og materialeaktier viste gode takter i første halvår. På de udviklede markeder steg aktier inden for finans, energi og cyklisk forbrug, i takt med at tiltroen til det økonomiske opsving blev større, men aktier på nye vækstmarkeder fulgte ikke med inden for disse sektorer.

Andet halvår var en anden historie, hvor inflationspres, udsig til stramninger af pengepolitikken samt en genopblussende pandemi satte en stopper for første halvårs stigninger, særligt på nye vækstmarkeder. Aktier på udviklede markeder fortsatte med at stige, men med større volatilitet henimod årets afslutning. 

Tiden vil vise, hvad investorerne hovedsageligt kommer til at huske 2021 for. Måske vil det være aktiemarkedet, hvor nogle vigtige markeder leverede stigninger på den gode side af 20%, mens mange formentlig vil huske 2021 som det år, hvor inflationen vendte tilbage. Begge disse scenarier blev betragtet som usandsynlige af markedsdeltagerne sidste år, og det har demonstreret, hvor vigtigt det er at have en diversificeret og robust porteføljepositionering.

Portfolio performance (net of fees) 

Okt. 0,7%
Nov. -4,6%
Dec. 3,1%
Oprettelse (juli 2016)
 108,95% 
   
 

De 10 største porteføljebeholdninger (pr. 30/12/2021)

NavnVægt(%)
Equitrans Midstream Corp4,65
Adient PLC4,55
Lloyds Banking Group PLC4,42
Link Administration Holdings Ltd4,41
Schlumberger Ltd4,38
Alibaba Group Holding Ltd ADR2,53
Millicom International Cellular SA SDR2,49
Just Eat Takeaway.com NV2,47
TAL Education Group ADR0,71
Dassault Aviation SA0,34

Positioner med det bedste afkast 

 • Link Administration Holdings Ltd: Link leverer administrationsydelser til finanssektoren i Australien og Storbritannien, i overvejende grad inden for aktieregistre og investeringsfonde. Selskabet er den største leverandør af adminstrationstjenester til australske superannuationkonti og den næststørste leverandør af aktieregistertjenester i Australien. Link opkøbte i 2017 det britiske Capita Asset Services, som leverer en række administrationstjenester til finansielle virksomheder og tegner sig for omkring 40% af koncernens omsætning. Links kunder indgår typisk kontrakter på mellem to og fem år, men forlænger ofte, hvilket medfører en stor andel af tilbagevendende omsætning. Forretningsmodellens kapitalekstensive karakter betyder, at selskabets cash conversion er relativt stærk.

 • Telecom Italia SpA: Telecom Italia er aktuelt den dominerende udbyder af telefoni i Italien med en markedsandel på mere end 30% af det italienske mobilmarked og en markedsandel på 45% inden for bredbånd. På mobilmarkedet konkurrerer selskabet med Vodafone, Wind Tre og Iliad. Inde for bredbånd er den primære konkurrent Open Fiber, som driver et engrosnetværk, der giver lige adgang for adskillige udbydere. TIM har også en markedsandel på 21% af Brasiliens bredbåndsmarked og er begyndt at bygge et bredbåndsnetværk i landet, selvom udbredelsen er meget lille sammenlignet med konkurrenterne Telefonica og America Movil.
   
 • Adient PLC: Adient er blevet handlet siden den 31. oktober 2016, hvor Johnson Controls udskilte sit bilsædesegment i dette nye selskab. Adient er branchens førende leverandør af bil- og flysæder med omkring en tredjedel af det globale marked. Selskabets andel i Kina er nu på omkring 20%, hvor den tidligere var 45%, efter salget af dets primære joint venture i landet i slutningen af regnskabsåret 2021. Den ikke-konsoliderede sædeomsætning fra joint ventures efter medregning af frasalget udgjorde omkring USD 4,5 mia. i regnskabsåret 2021, og forventningen for den konsoliderede omsætning for Kina efter handlen er for nuværende lidt over USD 1 mia. Selskabets hovedkontor ligger i Irland, og har afdelinger i Detroit-området. Den konsoliderede omsætning, ekskl. omsætningen fra joint ventures, udgjorde USD 13,7 mia. I regnskabsåret 2021.

 • Hongkong Land Holdings Ltd: Hong Kong Land er et ejendomsinvesteringsselskab, der primært investerer i luksusejendomme i Hongkong og Singapore. Selskabet er den næststørste udlejer af kontorlokaler i Hongkong med en portefølje af centralt placerede aktiver på mere end 380.000 kvadratmeter kontorareal i alt samt mere end 55.000 kvadratmeter butiksareal. Selskabet ejer desuden op mod 150.000 kvadratmeter kontorareal i luksusklassen i Singapore. Lejeindtægter udgør ca. 75% af driftsresultatet, hvoraf størstedelen kommer fra Hongkong. Ejendomsudviklingsprojekter i Singapore og Kina tegner sig for resten. Selskabet blev grundlagt i 1889 og er både noteret på London Stock Exchange og Singapore Exchange. Det er 50 % ejet af Jardine Matheson Holdings.
   
 • Imperial Brands PLC: Imperial Brands er verdens fjerdestørste internationale tobaksvirksomhed (ekskl. China National Tobacco) og havde en samlet salgsvolumen i regnskabsåret 2020 på 239 milliarder cigaretter i mere end 160 lande. Selskabet er førende globalt inden for kategorien for finskåret tobak og papir til rulning i hånden. Efter nylige opkøb i USA er Imperial nu den tredjestørste producent på dette marked. I kraft af sit opkøb af Altadis har selskabet en logistikplatform i Vesteuropa.

Positioner med det laveste afkast:

 • Alibaba Group Holding Ltd ADR: Alibaba er verdens største online- og mobilhandelsvirksomhed målt på bruttohandelsvolumen (CNY 6,6 billioner/USD 1 billioner i regnskabsåret, der sluttede i marts 2020). Selskabet driver Kinas onlinemarkedspladser, herunder Taobao (consumer-to-consumer) og Tmall (business-to-consumer). Alibabas detailhandelsdivision i Kina tegnede sig for 69% af omsætningen i kvartalet, der sluttede i december 2020, hvor Taobao genererede omsætning gennem annoncering og andre forhand-lerdatatjenester, og Tmall fik omsætning fra kurtager. Yderligere indtægtskilder omfatter engroshandel i Kina (2%), international detail-engrosmarkedspladser (5%/2%), cloud computing (7%), digitale medie- og underholdningsplatforme (4%), Cainiao-logistiktjenester (5%) og innova¬tionstiltag/andet (2%).
   
 • Millicom International Cellular SA SDR: Millicom tilbyder telekommunikationstjenester via trådløs teknologi og fastnet, primært på små, mindre overfyldte markeder eller i mindre udviklede lande i Latinamerika. Selskabet leverer tjenester i blandt andet Bolivia, Honduras, Nicaragua, Panama, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Colombia og Costa Rica. Selskabet leverer også tjenester i Afrika, men har solgt fra på de afrikanske markeder i de senere år. Selskabet tilbyder i stigende grad samlede pakker, der kan indeholde fastnettelefon, bredbånd og betalings-tv i kombination med trådløse tjenester.

 • ViacomCBS Inc Class B: ViacomCBS er rekombinationen af CBS og Viacom, som har dannet et mediekonglomerat, der opererer over hele verden. CBS' tv-aktier omfatter CBS-netværket, 28 lokale tv-stationer og 50% af CW, et joint venture mellem CBS og Time Warner. Selskabet ejer også Showtime og Simon & Schuster. Viacom har adskillige førende kabelnetværksbesiddelser, herunder Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central, VH1, CMT og Paramount. Viacom har også opbygget flere onlinebesiddelser ud fra disse brands' styrke. Viacoms Paramount Pictures producerer originale spillefilm og ejer et bibliotek med 2.500 film, herunder Mission: Impossible- og Transformersfilmene.

 • Just Eat Takeaway.com NV: Just Eat Takeaway driver en onlinemarkedsplads, der sætter restauranter i forbindelse med brugere i Europa og Nordamerika. Selskabet fungerer primært som markedsplads kun for bestillinger, selvom de også tilbyder begrænset levering. Selskabet er resultatet af fusionen mellem Just Eat Plc og Takeaway.com NV i starten af 2020. Selskabet havde i nærheden af 60 millioner aktive brugere på sin platform og genererede en omsætning på omkring EUR 2 milliarder og en bruttohandelsvolumen på EUR 13 milliarder. Hvis man ser bort fra USA, hvor selskabet for nylig har erhvervet Grubhub, er selskabets største geografiske tilstedeværelse målt på omsætning Storbritannien, Tyskland, Canada og Holland.

 • Sabre Corp: Sabre er nummer to målt på andelen af flyreservationer i det globale distributionssystem (40,9% ultimo 2020 mod 38,8% i 2019). Rejseløsningssegmentet tegnede sig for 88% af den samlede omsætning i 2020, som var ligeligt fordelt på distribution og IT-løsninger til flyselskaber. Selskabet har desuden en voksende division for IT-løsninger til hoteller (12% af omsætningen). Transaktionsgebyrer knyttet til volumen og ikke prisen tegner sig for hovedparten af omsætningen og indtjeningen.

Forventninger

Omikron, inflation og højere renter står øverst på investorernes liste over bekymringer, mens anstrengte værdiansættelser ville gå i retning af et indsnævret sæt af muligheder. Uanset de økonomiske betingelser og ændringer i markedsforholdene vil den rette tilgang være at se på fremtiden langsigtet.

At acceptere en vis volatilitet er en forudsætning for gode afkast i ethvert marked, men man kan argumentere for, at det aktuelle marked kræver større forsigtighed end normalt. Dette gør det nødvendigt at målrette mod de bedste aktiver til værdiskabelse og -bevarelse gennem omhyggelig tilpasning og intelligent diversificering.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.