Macro FX Trading – Kommentar til 4. kvartal 2020

Macro FX Trading – Kommentar til 4. kvartal 2020

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Handlede instrumenter
Valutaspot 
AktivklasserValuta
InvesteringsstilDiskretionær (ikke-systematisk), makroanalyse
Afkast for kvartalet12,8 % efter transaktionsomkostninger, men før eventuelt servicegebyr og resultatbetinget honorar
Volatilitet omregnet til aktuel årsrate20,1 % 
Gennemsnitligt antal handler pr. uge
 13 

Markedsoversigt

Markederne var drevet af en lang række betydningsfulde begivenheder i 4. kvartal: en genopblussen af COVID-19-pandemien med en stadigt større belastning af sundhedsvæsenet igennem kvartalet, det amerikanske valg den 3. november, afslutningen af flere vellykkede kliniske forsøg med en vaccine mod COVID-19, samt forløbet af Brexit-forhandlingerne med henblik på at undgå en "no deal" og toldafgifter. Usikkerhed og kurser præget af høj implicit risiko (volatilitet) kendetegnede perioden op til de nævnte begivenheder med fald, der bidrog markant til positive risikoflows umiddelbart efter. 

Strategiens afkast (efter transaktionsomkostninger, men før servicegebyr og resultatbetinget honorar*)

Okt. 5,4 %
Nov. 4,9 %
Dec.  2,0 %**
2020
 20,0 %
Siden oprettelsen (februar 2015)
 +194,6 %

 *Afkast efter alle omkostninger, herunder transaktionsomkostninger, produktomkostninger, servicegebyret på 0,5 % og det resultatbetingede honorar på 20 % af gevinster over High Water Mark. Det er en forudsætning for det resultatbetingede honorar, der er anført i dette dokument, at investoren har haft positioner i porteføljen siden oprettelsen. Det betyder, at dit resultatbetingede honorar sandsynligvis vil ændre sig, idet det kun vil blive opkrævet, hvis du opnår en gevinst på investeringen, der ligger over dit High Water Mark.

**Det skønnede resultatbetingede honorar, der skal betales for kvartalet, trækkes fra afkastet for december. Månedens afkast ville således have været større uden dette resultatbetingede honorar. I praksis hæves det resultatbetingede honorar, du skal betale, på din konto en af de første dage i det nye kvartal.

Strategien gav et afkast på 12,8 % i kvartalet.  Porteføljen opnåede positive afkast af korte positioner i USD, lange positioner i AUD, NOK og CHF i begyndelsen af oktober inden skiftet til en kort EUR-JPY-position ved månedens udgang som følge af usikkerheden vedrørende den aftagende chance for flere COVID-19-relaterede hjælpepakker, resultatet af det amerikanske valg samt den amerikanske præsident Trumps eventuelle handlinger efter gentagne meldinger om, at han måske ville rejse tvivl om valgresultatet med en påstand om valgfusk. 

En kombination af en sejr til Biden samt positive nyheder på vaccinefronten førte til en kæmpe aktieoptur i november med markant deltagelse fra råvarer samt stejlere rentekurver, da risikoen ved Trumps anfægtelse af valgresultatet aftog, og sandsynligheden for, at Demokraterne ville få flertal i Senatet, steg. 

Efterfølgende opnåede porteføljen yderligere positive afkast af korte positioner i USD mod NOK, NZD samt GBP og CHF og sluttede kvartalet med positive afkast af nye lange positioner i AUD-USD i december. 

Positioner med det bedste afkast

AUD-USD

+2,56 % 
USD-CHF +2,38 %
USD-CAD
+2,22 % 
EUR-JPY  +2,21 %
GBP-USD
 +1,86 %

Positioner med det dårligste afkast

EUR-USD-1,75 % 
 CAD-JPY-0,08 % 
 EUR-GBP  -0,07 %
 EUR-CHF-0,04 % 
 USD-NOK +0,01 % 

Forventninger

2021 fik en dramatisk start. I USA fik Demokraterne flertal i Senatet og dermed mulighed for resolut handling, når det gælder finanspolitiske hjælpepakker, og selv om der var tale om et snævert flertal, kan dette lægge en dæmper på yderligtgående kræfter. Det amerikanske rentemarked rører på sig i lyset af de muligheder, der ligger i hjælpepakker på angiveligt 2000 USD (til husholdninger, der allerede ligger inde med store opsparinger) og alt op til 2 billioner USD mere til en ny COVID-19-hjælpepakke. 

De lange amerikanske renter stiger; den 10-årige rente har brudt 1,10-niveauet, mens den 30-årige rente nærmer sig 2 procent.  Den amerikanske centralbank er også vendt og er kommet med antydninger om udfasning (af støtteopkøbene af statsobligationer) allerede i 2021, selv om det kun er en måned siden, at den talte om at lægge et loft over renten for at stimulere økonomien.  Senat-resultatet er en potentielt seismisk begivenhed for obligationer og renter samt flere råvarer (kobber, sølv), der sandsynligvis vil indgå i Bidens Green Deal. Afgørende for USD vil være, i hvilken grad renterne styres af stigende inflationsforventninger og ikke centralbankens potentielle stramning af de finansielle vilkår. 

En situation med reflation understøtter en svagere dollar, mens stramninger fra centralbankens side understøtter en stærkere dollar, og indtil videre holder strategiforvalteren, som ser elementer af begge dele, grundigt øje med interaktionen mellem den 10-årige nominelle rente, break-even-inflationen og realrenten. Markedet begynder året med enighed om at være kort i USD, en faktor, der potentielt er relevant for andre aktiver med højere risiko som for eksempel obligationer og valutaer fra nye vækstmarkeder. Udviklingen i disse vil derfor også blive fulgt, så der kan holdes øje med eventuelle positive spiraler til valutaer på de udviklede markeder.  

Udviklingen i COVID-19-pandemien er også en betydningsfuld faktor for markederne. I Storbritannien er der blevet fundet en ny meget smitsom variant af virussen, som har betydet en øget belastning af sundhedsvæsenet samt hårdere, længere og dyrere nedlukninger. Den nye variant ses nu også i en række andre lande. Mere opløftende er det, at belastningen i Storbritannien ser ud til at toppe, samtidig med at udrulningen af vaccinen tager fart.  Et hårdt brexit blev afværget, dog med en meget tynd aftale, som sætter blandt andet finansielle ydelser på hold.  Europa, og navnlig Frankrig, halter bagefter på vaccinefronten, hvilket kan føre til længerevarende og dyrere nedlukninger.  

På kort sigt har strategiforvalteren fokus på den kommende præsident Bidens finanspolitiske signaler og på, hvad der sker med hensyn til at stille præsident Trump for en rigsret eller begrænse både hans og hans mere uberegnelige støtters aktiviteter.  De amerikanske politikere har både en kortsigtet og en langsigtet udfordring i at afsvække og bygge bro over den politiske kløft. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.