Balancerede ETF DKK porteføljer – Kommentar for 2. kvartal 2020

Balancerede ETF DKK porteføljer – Kommentar for 2. kvartal 2020

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

AktivklasserAktier, obligationer, ikke-traditionelle aktivklasser
InstrumenterETF'er
InvesteringsstilDiversificeret, makro investeringsfokus
Kvartalsvis afkast (efter omkostninger) 
Defensiv+4,4 %
Moderat+8,2 %
Aggressiv +10,8 %

Markedsoversigt

Mens 2019 har vist sig at være et år med positive afkast for de fleste aktivklasser, har dette ændret sig drastisk siden begyndelsen af 2020. Det første kvartal var særligt udsat, idet bekymringer over udbruddet af coronavirus begyndte at påvirke og kontrollere markederne. Mens den globale økonomi allerede var i det senere stadie af konjunkturforløbet, forårsagede corona pandemien en brat opbremsning af økonomien.

Samtalen er siden skiftet hen imod en debat om global recession, dens indvirkning på markederne samt dens varighed. 

Selvom volatiliteten løbende er faldet, er den fortsat på forhøjede niveauer. Det er værd at bemærke de hidtil usete pengepolitiske handlinger fra centralbanker og de væsentlige konjunkturfremmende tiltag fra regeringer over hele kloden. Vi mener, at disse tiltag sammen med faldende infektionsrater bidrog til det stærke opsving i april og maj.

I forlængelse af dette, så vi markante kursstigninger for risikobetonede aktiver samt de aktiver, der drager nytte af pengepolitisk stimuli. Inden for aktier, har særligt amerikanske aktier oplevet det stærkeste opsving med næsten 13 % alene i april. Det amerikanske marked blev fulgt tæt af nye vækstmarkeder samt Asien – sandsynligvis drevet af opfattelsen af hurtig forbedring af situationen i Kina.

Europa, Storbritannien og Japan var også påvirket, men i mindre grad.

Når man ser på obligationer, har BlackRock observeret en præference for mere risikobetonede aktiver herunder erhvervskredit og gæld på nye vækstmarkeder. Dette har lagt pres på obligationsafkastet, der faldt væsentligt. Europæiske og amerikanske høje afkast var blandt de aktivklasser, der klarede sig bedst, fulgt af global investeringskredit og gæld på nye vækstmarkeder. Samlet klarede globale statsobligationer sig positivt, dog med en grad af afvigelse på landeniveau.

Porteføljeudvikling

DefensivBalanceretAggressiv
Andet kvartal 20204,40 %8,24 %10,80 %
År til dato 20203,20 %5,90 %9,43 %
2019*9,70 %16,35 %21 %
20183,10 %-5,00 %6,30 %
20171,80 %4,30 %6,50 %
2016*3,40 %6,70 %9,60 %
2015*Ikke relevantIkke relevantIkke relevant
Siden oprettelse*8,32 %15,70 %19,97 %

*Oprettelse: 19/05/2020

Porteføljerne med flere aktiver gav positive afkast i 2. kvartal af 2020. Den solide præstation var et resultat af en moderat risikopositionering, idet risikobetonede aktiver steg. 

Groft sagt, bidrog stort set alle allokeringer i aktier positivt til porteføljens kursudvikling. Amerikanske aktier bidrog mest til resultatet efterfulgt af EM og europæiske aktier. 

På obligationsfronten var det absolutte afkast generelt positivt for erhvervsobligationer. Særligt var globale erhvervsobligationer og EM-erhvervsobligationer gunstige. 

Forventninger

Porteføljerne blev rebalanceret i 2. kvartal med formålet om, at sænke risikoen for hver profil i kølvandet på de seneste par måneders yderst volatile markedsmiljø. Aktieeksponering er reduceret med 6 %-13 % på tværs af profilerne. Eksponering for obligationsløbetid er øget mellem 0,6 og 1,3 år som svar på, at afkastkurvers korte ende faldt til et dybt negativt område på tværs af Europa. I denne rebalancering blev en bredere overgang til ESG på tværs af porteføljerne også sat i gang.

Inden for aktier har overvejelser om virkningen og spredningen af coronavirus været med at styre beslutningstagningen.

Dette har ført til en reduceret allokering i aktier fra Japan, USA og nye vækstmarkeder. 

Allokering til aktier i Europa og Stillehavsområdet ekskl. Japan forbliver uændret, bortset fra en lille reduktion i europæiske aktier i den konservative profil. Som del af ESG-overgangen erstatter ESG-forbedrede aktier i USA, Europa, Japan og nye vækstmarkeder deres modstykker uden ESG. Overordnede allokeringer er på linje med ovenstående ændringer. 

Inden for de alternative aktivklasser reduceres ejendom på udviklede markeder i de moderat-aggressive og aggressive profiler.

I obligationsuniverset blev kapital anbragt på ny måde, og allokering til europæiske statsobligationer steg med yderligere fokus på tyske statsobligationer i den defensive risikoprofil. Med undtagelse af den højeste risikoprofil er allokering til europæiske erhvervsobligationer steget over hele linjen. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

De balancerede SaxoSelect-porteføljer udbydes af Saxo Bank. BlackRocks data, som anvendes af Saxo Bank til at sammensætte de balancerede SaxoSelect-porteføljer, er baseret på bestemte interne antagelser, og BlackRock har ikke taget investorers individuelle behov og risikovillighed i betragtning ved udarbejdelsen af indholdet af disse data. BlackRocks data er derfor kun beregnet til information og skal ikke opfattes som investeringsrådgivning, et tilbud om salg eller en opfordring til at købe de nævnte værdipapirer. BlackRocks data er ikke udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav beregnet til fremme af investeringsdatas uafhængighed, og er desuden ikke underlagt noget forbud mod handel forud for overdragelsen af data til Saxo Bank, hvorfor dette som sådan betragtes som markedsføringskommunikation til Saxo Bank. 

iShares og BlackRock er registrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc. og selskabets tilknyttede virksomheder, hvorfor de anvendes under licens. BlackRock er ikke tilknyttet Saxo Bank. BlackRock fremsætter ingen anbefalinger eller garantier med hensyn til egnethedstesten af at investere i produkter, porteføljer og tjenester udbudt af Saxo Bank eller Saxo Banks tilknyttede virksomheder. BlackRock har ingen forpligtelse og intet ansvar i forbindelse med drift, markedsføring, distribution og salg af produkter, porteføljer og tjenester udbudt af Saxo Bank eller Saxo Banks tilknyttede virksomheder, og BlackRock har ingen forpligtelse og intet ansvar over for Saxo Banks kunder.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.