Wat houdt de dekkingsgraad in?

Dekkingsgraad is een term uit de pensioenwereld. De dekkingsgraad van een pensioen is een indicator hoeveel vermogen het pensioenfonds onder beheer heeft in verhouding tot de uitkeringen waarin het fonds moet voorzien.

Typen dekkingsgraad

Er zijn voor pensioenfondsen twee verschillende vormen van dekkingsgraad. De eerste is de actuele dekkingsgraad, deze wordt iedere maand opgesteld. De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen per maand. Als tweede is er de beleidsdekkinsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele maandelijkse dekkingsgraden.

  • Naar welke dekkingsgraad streeft men?

    Pensioenfondsen hebben regels opgesteld gekregen voor hun dekkingsgraad. De minimale grens is het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV). Heeft de MVEV over een periode van vijf jaar een dekkingsgraad van minder dan 105%, dan zal moeten worden gekort op de pensioenen.

    Daarnaast kennen we ook nog het Vereiste Eigen Vermogen (VEV). Deze grens is per pensioenfonds verschillend. Dit is namelijk afhankelijk van het risicobeleid van het pensioenfonds. Vaak zit het VEV ergens tussen de 110 en 130%.

  • Dekkingsgraad berekenen

    Het berekenen van de dekkingsgraad is relatief eenvoudig. Bij een dekkingsgraad van 100% is het vermogen van het pensioenfonds gelijk aan de pensioen verplichtingen die zij hebben. Als de dekkingsgraad 105% is, dan bezit het pensioenfonds 5% meer aan eigen vermogen dan dat het aan verplichtingen heeft.

Gerelateerde begrippen

Bij Saxo Bank maken we u graag wijzer. Bekijk daarom ook deze begrippen om nog meer over uw pensioen te weten te komen: AOW, AOW-leeftijd, Deeltijdpensioen, Jaarruimte, Lijfrente, Pensioengat, Reserveringsruimte, Revisierente en Waardeoverdracht.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland