NLNL-blog-RSI-M NLNL-blog-RSI-M NLNL-blog-RSI-M

Statistische technische analyse: spanning meten met de RSI

Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Om objectief te bepalen wat de trend is of hoe groot de kans is dat deze zich voortzet, wordt gebruik gemaakt van statistische technische analyse. Bij deze variant worden koersberekeningen gemaakt op basis van statistische en wiskundige formules. Deze formules worden ook wel ‘indicatoren’ genoemd. In dit artikel staat een veelgebruikte indicator centraal: de Relatieve Sterkte Index, ofwel RSI.


Level: Enige ervaring


Met behulp van steun- en weerstandslijnen kunt u trends bepalen. Deze aanpak is net als het herkennen van patronen subjectief: het ligt er maar net aan met welke bril u naar een grafiek kijkt. Zo ziet een belegger met een horizon van twee jaar misschien een stijgende trend, maar een belegger met een horizon van twee maanden een dalende trend.

Om objectief te bepalen wat de trend is of hoe groot de kans is dat deze zich voortzet, wordt daarom ook gebruik gemaakt van statistische technische analyse. Bij deze variant, ook wel kwantitatieve technische analyse genoemd, worden koersberekeningen gemaakt op basis van statistische en wiskundige formules. Deze formules worden ook wel ‘indicatoren’ genoemd. Met deze extra gereedschapskist probeert de analist weer koop- en verkoopmomenten te bepalen. Drie veelgebruikte indicatoren zijn de RSI, het moving average en het dual moving average.

Indicatoren kunt u los van visuele technische analyse gebruiken, maar het is beter om ze te gebruiken als bewijsvoering.


De RSI

De Relatieve Sterkte Index, kortweg RSI, is in 1978 door J. Welles Wilder ontwikkeld en is populair onder technisch analisten. Het is een indicator die het marktsentiment voor een aandeel of index meet en die helpt om te bepalen wanneer een koers in een zijwaartse markt zijn top of bodem heeft bereikt.

De RSI geeft het sentiment aan met behulp van een getal tussen 0 en 100 en wordt berekend over een periode van veertien dagen. Aangezien de uiteindelijke interpretatie van de RSI het belangrijkst is, val ik u verder niet lastig met de wiskundige formule. De grafiek in de volgende figuur bestaat uit twee delen: bovenaan ziet u de barchart van SBM Offshore, daaronder de grafiek van de RSI.

TA grafiek SBM met koop en verkoopsignalen RSI
Screenshot uit SaxoInvestor ter illustratie

Kijk eerst eens naar de onderste grafiek van de RSI. Daarin ziet u twee gestreepte lijnen: de bovenste rode lijn ligt op het niveau van 70 voor de RSI, de onderste groene lijn op het niveau van 30. De interpretatie van de RSI is als volgt: geeft de waarde 70 of meer aan, dan is het sentiment van het aandeel positief geweest en neemt de kans op een daling toe. Technisch analisten gebruiken hiervoor de term ‘overbought’ (te veel gekocht). Zakt de waarde tot 30 of zelfs daaronder, dan is het sentiment van het aandeel negatief geweest en neemt de kans op een stijging toe. Dit wordt ‘oversold’ (te veel verkocht) genoemd.

In de grafiek van de RSI zijn omslagmomenten voorzien van een groene of rode pijl. Wat opvalt, is dat een groene pijl in de RSI iedere keer nagenoeg samenvalt met het steunniveau van het aandeel. Een rode pijl in de RSI valt iedere keer redelijk nauw samen met het weerstandsniveau van het aandeel. Als belegger kunt u op de pijlen van de RSI inspelen door het aandeel te kopen of te verkopen (indien al in bezit). Ook kunt u dat doen met opties of turbo’s.

Kleven er dan geen nadelen aan het gebruik van de RSI? Jazeker. Soms geeft de indicator een verkoopsignaal (rode cirkel), terwijl het aandeel niet rond de weerstand noteert. Ook kan het gebeuren dat er een koopsignaal (groene cirkel) in de RSI is, maar dat het aandeel niet rond het steunniveau koerst.

Kortom: de RSI is een spanningsmeter die richting geeft in een zijwaartse markt, maar is geen 100% voorspeller. Ook werkt de indicator minder goed in een markt die duidelijk stijgt of daalt (trendmatig) beweegt.


Koersdoel en stop loss bepalen

Net als met vlaggen is het bij de RSI belangrijk met het juiste stop loss niveau te werken om op de bewegingen in te spelen. Is een aandeel overbought, leg dan het stop loss niveau van bijvoorbeeld een turbo short boven de weerstandszone. In dit voorbeeld van SBM Offshore ligt de zone tussen € 15,50 en € 16, een stop loss niveau van € 17 is dan prima. Ofwel, € 1 tot € 1,50 risico. Dat levert een gezonde risico-rendementsverhouding op, gegeven het dalingspotentieel van € 3,50 tot € 4 van de weerstandszone naar de steun annex koersdoel rond € 12.

Is het aandeel oversold, leg dan het stop loss van een aandelenpositie of turbo long onder het steunniveau, in het geval van SBM Offshore ergens ter hoogte van € 11. U loopt dan € 1 risico ten opzichte van het stijgingspotentieel van € 3,50 tot € 4 richting de weerstandzone (tevens koersdoel).


De RSI, alleen gebruiken voor aandelen?

Van beleggers die voor het eerst kennismaken met technische analyse krijg ik nog weleens de vraag of de RSI voor alle aandelen gebruikt kan worden. Met een kleine nuance is het antwoord ‘ja’. Sterker nog, overkoepelend kan technische analyse gebruikt worden om het meest waarschijnlijke verloop van grondstoffenprijzen zoals de olieprijs te schetsen. Ook voor toekomstscenario’s van de goudprijs wordt door handelaren vaak gebruik gemaakt van technische analyse. De nuance: het is belangrijk dat er voor een aandeel of grondstof veel prijzen tot stand komen. Anders gezegd, een hoog handelsvolume, ofwel goede liquiditeit is belangrijk. Technische analyse is niet te gebruiken voor effecten waar weinig in wordt gehandeld. Die koersbewegingen zijn dan te schokkerig.

Dus of het nou om een olie gerelateerde onderneming of techbedrijf gaat, het aandeel genoteerd is in Amsterdam of New York, dezelfde techniek is te gebruiken.

Samengevat is de RSI een indicator die het marktsentiment voor een aandeel of index meet en die helpt om te bepalen wanneer een koers in een zijwaartse markt zijn top of bodem heeft bereikt. Met duidelijke grenswaarden van 30 (oversold) en 70 (overbought) is de indicator een objectieve hulp om in te spelen op bewegingen tussen het steun- en weerstandsniveau.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland