NLNL TA Resistane and support PL NLNL TA Resistane and support PL NLNL TA Resistane and support PL

Indicatoren van de technische analyse: Weerstand & Steun

Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Weerstand en steun zijn bekende termen in de technische analyse. Ze worden vaak gebruikt om prijsniveaus op grafieken aan te duiden waarop beleggers actie op kunnen ondernemen. In dit artikel bespreken we wat weerstand en ondersteuning precies betekenen en hoe u ze kunt toepassen.


Level: Enige ervaring


Wat is weerstand?

Weerstand is een term die wordt gebruikt om een prijsniveau aan te duiden waarop de verkoopdruk op een effect toeneemt. Het is een niveau waarop de vraag niet langer groter is dan het aanbod. Daardoor wordt een opwaartse trend gestopt of gekeerd. Weerstandsniveaus worden vaak geïdentificeerd door historische prijspunten waar de koers in het verleden moeite had om hoger te stijgen.


Wat is steun?

Steun is het tegenovergestelde van weerstand: het is het prijsniveau waarop de koopdruk op een effect toeneemt. Op dit niveau is er meer vraag dan aanbod, waardoor een neerwaartse trend tijdelijk een halt toe wordt geroepen of zelfs omgekeerd. Steunniveaus worden vaak geïdentificeerd door te kijken waar de koers in het verleden stopte met dalen: dit zijn de niveaus waarop de koers als het ware ‘steunt’.


Hoe kunt u weerstand- en steunniveaus gebruiken

  • Analyseren van trends
    Weerstands- en steunniveaus kunnen handelaren helpen om trends in de markt te identificeren. Wanneer de koers van een effect herhaaldelijk wordt afgewezen op een weerstandsniveau en hogere dieptepunten bereikt, kan dit wijzen op een neerwaartse trend. Omgekeerd, wanneer de koers herhaaldelijk wordt ondersteund op een steunniveau en lagere hoogtepunten bereikt, kan dit wijzen op een opwaartse trend.

  • Koop- en Verkoopsignalen
    Weerstands- en steunniveaus kunnen handelaren helpen bij het identificeren van mogelijke koop- en verkoopsignalen. Een doorbraak boven een weerstandsniveau kan worden gezien als een koopsignaal, terwijl een doorbraak onder een steunniveau kan worden gezien als een verkoopsignaal.

  • Risk Management
    Weerstands- en steunniveaus bieden handelaren ook belangrijke referentiepunten voor het instellen van stop-loss orders en het bepalen van risicobeheerstrategieën. Door deze niveaus te gebruiken, kunnen handelaren hun risico minimaliseren en hun winstpotentieel vergroten.

Conclusie

Weerstands- en steunniveaus zijn veelvoorkomende begrippen binnen de technische analyse. Ze helpen beleggers bij het identificeren van trends, het onderbouwen van koop- en verkoopsignalen en het beheren van risico's. Wie deze niveaus begrijpt en goed weet toe te passen in zijn of haar technische analyse heeft een stapje voor bij het nemen van weloverwogen beslissingen op de financiële markten.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland