NLNL-SWC-QRep-ESG-PL NLNL-SWC-QRep-ESG-PL NLNL-SWC-QRep-ESG-PL

Q1 Kwartaalterugblik 'ESG-Bewust'

SWC Rewind
Saxo

Samenvatting:  Na elk kwartaal kunt u uw persoonlijke kwartaalrapport downloaden in uw SaxoWealthCare rekening. Hierin vindt u de ontwikkelingen en wijzigingen binnen uw eigen Laten Beleggen portefeuille. Graag lichten we met dit artikel verder toe wat er gebeurd is in de markt en hoe we hierop hebben ingespeeld binnen uw profiel en portefeuille.


Level: Starter


In dit artikel blikken we eerst terug op de marktontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2024. Daarna zoomen we verder in op wat dit betekende voor uw Laten Beleggen portefeuille. Dit stuk licht de rendementen, ontwikkelingen en wijzigingen toe in de 'ESG-bewust'-portefeuilles. In twee andere artikelen bespreken we de portefeuilles 'Slim Volgen' en 'Meer Ambitie'. Welk profiel u heeft is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren.

Uiteraard bieden de genoemde rendementen geen garantie voor de toekomst. Beleggingen kunnen immers fluctueren.


In deze SaxoWealthCare kwartaalterugblik

  • Wat gebeurde er in de markt?
  • Hoe presteerde uw portefeuille
  • Wat wijzigde er in uw portefeuille
  • Download uw persoonlijke kwartaalrapport

Wat gebeurde er in de markt?

In het eerste kwartaal van 2024 omarmde de markt de mogelijkheid van een "zachte landing" voor de wereldeconomie waarbij een langdurige recessie werd vermeden. Dit sentiment deed de aandelenmarkt stijgen ondanks het feit dat de inflatie boven de streefbandbreedtes van centrale banken bleef. 

De Amerikaanse economie vertoonde een sterke groei op jaarbasis en de werkgelegenheid bleef hoog, wat de vraag naar goederen en diensten ondersteunde. Dit kwam de aandelenmarkt ten goede.  

Gedurende het kwartaal bleven "risk-on" activa het goed doen en veel indices bereikten nieuwe hoogtepunten. De Japanse Nikkei 225 overtrof het hoogste punt uit 1989, terwijl ook de Amerikaanse en Europese indices nieuwe hoogtepunten bereikten. Van de grote aandelenmarkten liet alleen China negatieve rendementen zien het afgelopen kwartaal. 

Net als in 2023, een jaar waarin de ‘Magnificent Seven’ aandelen (zeven voornamelijk grote Amerikaanse tech-aandelen) de dominante aanjagers van de aandelenmarkt waren, worden de rendementen in 2024 op vergelijkbare wijze gedreven door een paar toppresteerders. Deze rendementen komen voort uit het aanhoudende optimisme over kunstmatige intelligentie (AI).

Aandelen uit ontwikkelde markten blijven het beter doen dan aandelen uit opkomende markten, hoewel deze laatste in het afgelopen kwartaal positieve rendementen lieten zien. 

In de obligatiemarkt hebben een sterke economie en toenemende inflatiedruk de verwachting van renteverlagingen door centrale banken verminderd, waardoor de obligatierente is gestegen. Staatsobligaties lieten daardoor kleine negatieve rendementen zien in het afgelopen kwartaal. Een sterke economie betekent ook dat de vraag naar olie en cyclische grondstoffen hoog blijft, wat wordt ondersteund door positieve rendementen.

Op de korte termijn blijft het 'zachte landingscenario’ in de schijnwerpers staan en blijven er risico's bestaan die dit positieve scenario kunnen doen ontsporen, waarbij hoge rentetarieven op een hoge schuldenlast een belangrijke overweging blijven.

Hoe presteerde uw 'ESG-bewust' portefeuille

Alle vijf de risicoprofielen begonnen 2024 met een positief rendement. Wereldwijde aandelen stegen met +10,6%, terwijl wereldwijde obligaties in het eerste kwartaal een stijging van +1,7% lieten zien. Zowel de aandelen- als obligatiecomponenten van onze portefeuilles presteerden grotendeels in lijn met de wereldwijde markten, ondanks het feit dat ESG-aandelen niet volledig profiteerde van de algehele marktstijging. 


In het eerste kwartaal van 2024 kenden beleggers met een dynamischer profiel een aanzienlijke vermogensgroei, met rendementen van +9,2%, wat weliswaar iets onder de benchmarkindex ligt, maar toch een opmerkelijke stijging betekent. Meer conservatieve beleggers zagen hun portefeuilles langzaam maar gestaag herstellen van de verliezen in 2022.

Rendementen voor 'ESG-bewust'-profielen ('Vaste verdeling'-strategie)

 

10 jaars rendement op jaarbasis

10 jaars volatiliteit op jaarbasis

Vanaf het begin

Year to Date

Afgelopen kwartaal

Very Dynamic

11.61%

13.15%

10.85%

9.20%

9.20%

Benchmark
(100% aandelen)

11.35%

13.18%

17.55%

10.60%

10.60%

Dynamisch

9.57%

11.00%

6.46%

7.19%

7.19%

Benchmark
(80% aandelen/ 20% obligaties)

9.19%

10.84%

11.23%

8.34%

8.34%

Behoedzaam

7.51%

8.95%

2.13%

5.21%

5.21%

Benchmark
(60% aandelen/ 40% obligaties)

7.01%

8.58%

5.12%

6.10%

6.10%

Defensief

5.42%

7.10%

-2.11%

3.26%

3.26%

Benchmark
(40% aandelen/ 60% obligaties)

4.80%

6.50%

-0.77%

3.89%

3.89%

Zeer defensief

3.32%

5.62%

-6.27%

1.32%

1.32%

Benchmark
(20% aandelen/ 80% obligaties)

2.57%

4.82%

-6.44%

1.72%

1.72%

Bron: Gegevens van Bloomberg, Morningstar, BlackRock, Amundi, van 03/31/2014 tot 03/29/2024. Aanvangsdatum van de strategie is 11/30/2021. Rendementen worden weergegeven in EUR en bruto van kosten zoals beheerskosten en transactiekosten, maar netto van ETF-kosten (TER). Rendementen worden berekend met een maandelijkse rebalance naar de doelallocatie. Rendementen voor de lancering van de strategie bij Saxo zijn berekend op basis van de portefeuilletoewijzing op de lanceringsdatum. Deze historische rendementen zijn niet bedoeld om beleggingsbeslissingen te simuleren die genomen hadden kunnen worden voordat de eerste portefeuille bij Saxo werd geïmplementeerd. De gepresenteerde rendementen zijn indicatief voor de rendementen van individuele beleggers, die licht kunnen afwijken.

De gebruikte benchmarkindices zijn Morningstar Target Market Exposure NR EUR voor aandelen en Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR voor obligaties.

Heeft u Vermogensbewaker of Doelbeleggen geactiveerd?

Beleggers die hebben gekozen voor de ‘Vermogensbewaker-’ of ‘Doelbeleggen’ strategie hebben hun eigen unieke assetallocatie die afhangt van hun individuele voorkeuren. Toch zal de mix van activa in hun portefeuilles ergens in het spectrum van de ‘Vaste verdeling’ portefeuilles vallen, aangezien ze zijn samengesteld uit dezelfde bouwstenen voor aandelen en obligaties. Daarom zijn we van mening dat de informatie in dit rapport hen enig licht zou moeten werpen op de prestaties van hun portefeuilles.


Wat wijzigde er in uw portefeuille

Wijzigingen in het aandelengedeelte

In het eerste kwartaal van 2024 zijn er geen wijzigingen aangebracht in de allocatie van de ESG-aandelenportefeuille.

Deze portefeuille biedt beleggers een brede blootstelling aan duurzame aandelen. Het doel is om beter te presteren dan de wereldwijde aandelenmarkten via tactische aanpassingen aan de mix van ETF's in de portefeuille. Deze aanpassingen worden gedaan via twee beleggingsmodellen: landenrotatie en factorrotatie. Landenrotatie wordt geïmplementeerd via ETF's die de algemene markt van verschillende landen volgen, en vertegenwoordigt het grootste deel van de portefeuille. 

De rest van de portefeuille is toegewezen aan factorrotatie die wordt geïmplementeerd via ETF's die aandelen selecteren op basis van een reeks kenmerken die geassocieerd worden met een hoger voor risico gecorrigeerd rendement.

Alle ETF's in deze portefeuille zijn geselecteerd op basis van ESG-kenmerken. Ze volgen de MSCI SRI-indices die zijn ontworpen om de prestaties van bedrijven met een hoge ESG-rating weer te geven.

Wijzigingen in het obligatiegedeelte

De obligatieportefeuille werd één keer geherbalanceerd in het eerste kwartaal van 2024 door Amundi.

Deze naar rendement strevende obligatieportefeuille is samengesteld uit wereldwijde staats- en bedrijfsobligaties met een gemiddelde duration*. De blootstelling aan vreemde valuta is in deze portefeuille grotendeels afgedekt naar de EUR. De portefeuille is ontworpen om te beleggen voor stabielere rendementen dan aandelen en om te fungeren als diversificatiemiddel wanneer aandelen een dalende trend vertonen.

(*Duration is de maatstaf voor de looptijd van alle uitkeringen (rente + aflossingen) van een obligatie). 

Begin januari
De recente daling van de obligatiekoersen van opkomende markten (EM) creëerde een goede gelegenheid om in deze activaklasse te beleggen. In de portefeuille werd een allocatie naar obligaties uit opkomende markten gemaakt, gefinancierd door een vermindering in Amerikaanse obligaties. Deze aanpassing hield de duration stabiel en verhoogde en diversifieerde de kredietrisicoblootstelling van de portefeuille.

Verschillende positieve factoren ondersteunden deze aanpassing, waaronder de mogelijke koerswijziging van de Amerikaanse Federal Reserve en de afnemende inflatie, samen met de sterke economische groei in opkomende markten. Dit alles vormde de verwachting van een sterk herstel van EM-schuld, waardoor de gedaalde waarderingen en hogere rendementen aantrekkelijker werden.

Over het algemeen waren de technische omstandigheden voor beleggen in obligaties uit opkomende markten zeer gunstig op het moment van de portefeuilleaanpassing. Dit komt omdat er de afgelopen twee jaar minder EM-schuldbewijzen beschikbaar waren voor de handel, en daardoor had de markt minder beleggers. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een kleine toename van beleggingsstromen, wat een positieve impact had op het rendement.

Download uw persoonlijke kwartaalrapport

Omdat uw SaxoWealthCare portefeuille altijd op maat wordt gemaakt bij uw persoonlijke voorkeuren, kunnen ook de rendementen verschillen per persoon. We raden u daarom altijd aan om uw kwartaalrapport te downloaden in het platform. Dat doet u via de volgende vier stappen:

  1. Nog niet ingelogd? Log dan in via saxoinvestor.nl
  2. Klik rechtsbovenin op het poppetje om het menu te openen
  3. Ga vervolgens naar ‘Overzichten’ en selecteer ‘Portefeuillerapport’
  4. Selecteer uw SaxoWealthCare rekening, jaartal en betreffende kwartaal

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

 

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland