Uw risicoprofiel:  Wat u moet weten Uw risicoprofiel:  Wat u moet weten Uw risicoprofiel:  Wat u moet weten

Uw risicoprofiel: Wat u moet weten

Laten Beleggen bij Saxo

Saxo Nederland

Samenvatting:  Bij (laten) beleggen voor de lange termijn is het erg belangrijk dat u begrijpt wat uw risicoprofiel precies is, hoe het wordt berekend en welke rol uw risicoprofiel speelt bij het genereren van vermogen op lange termijn. We leggen het uit.


Level: Starter


Wat is een risicoprofiel precies en hoe wordt uw risicoprofiel bepaald?

Voordat u met uw SaxoWealthCare beleggingsplan begint, stellen wij een profiel voor u op om te beoordelen welke beleggingen voor u geschikt zijn. We houden rekening met uw beleggingskennis en -ervaring, uw risicobereidheid en uw financiële toetsing. Als onderdeel van dat proces bepalen wij uw risicoprofiel door rekening te houden met uw risicobereidheid, uw verliesaversie en uw vermogen om risico's te dragen.

  1. Risicobereidheid is hoeveel risico u op lange termijn wenst te nemen. Wanneer de markten volatiel zijn, geeft u er dan de voorkeur aan uw kapitaal te behouden of gaat u voor een hoger potentieel rendement?
  2. Verliesaversie bepaalt hoe (on)comfortabel u zich voelt wanneer zich verliezen voordoen. Ervaart u meer angst of ongemak wanneer u verlies lijdt dan wordt ook daar rekening meegehouden in de opbouw van uw portefeuille. Daarnaast biedt SaxoWealthCare u de mogelijkheid om de Vermogensbewaker toe te voegen. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp. De Vermogensbewaker is gratis te activeren en kan op elk moment weer worden uitgezet.
  3. Uw vermogens om risico's te dragen hangt af van een aantal factoren, zoals uw leeftijd, tijdshorizon, financiële situatie en beleggingsdoelstellingen. Over het algemeen geldt hoe jonger u bent, hoe groter uw mogelijkheden om risico's te nemen. U heeft dan een langere termijn om eventuele dips weer te compenseren. Hoe korter uw tijdshorizon, hoe geringer uw vermogen om risico's te nemen. En hoe meer beschikbaar vermogen u heeft om te beleggen, hoe groter uw vermogen is om risico's te dragen.

Waarom is het belangrijk een risicoprofiel te hebben?

De technologie van SaxoWealthCare gebruikt uw risicoprofiel om de ideale portefeuille van aandelen en obligaties te bepalen voor  uw financiële doelen. Het juiste risicoprofiel biedt de zekerheid dat uw geld binnen uw eigen comfortzone wordt belegd.


Wat zijn de risicoprofielen voor SaxoWealthCare?

SaxoWealthCare biedt vijf risicoprofielen: Zeer defensief, Defensief, Gebalanceerd, Offensief en Zeer offensief.

RisicoprofielGeschatte obligatie-exposure (%)Geschatte aandelenexposure(%)%Portefeuille beschermingsniveau (indien Vermogensbewaker ingeschakeld)
Zeer defensief802095 – 92,5
Defensief604090 – 92,5
Gebalanceerd406085 – 87,5
Offensief208080 – 82,5
Zeer offensief010075 – 77,5

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om de ‘Vermogensbewaker’ te activeren. U krijgt dan geen risicoprofiel toegewezen, maar een beleggingsondergrens (zie de laatste kolom). Deze beleggingsondergrens is het bedrag dat u niet graag verliest. De beleggingsondergrens is weliswaar niet gegarandeerd maar we zullen altijd ons uiterste best doen dit te voorkomen.

Als uw portefeuille uw ondergrens nadert, verminderen we uw risicovollere aandelenexposure en verhogen we juist uw minder risicovolle obligatie-exposure. Herstellen de markten zich, dan zetten wij uw portefeuille juist weer om in meer aandelen om te profiteren van de hogere beloning die aandelen u op de lange termijn geven. Heeft u bijvoorbeeld een gebalanceerd risicoprofiel en de Vermogensbewaker geaccepteerd, dan bedraagt uw beleggingsondergrens 85% - 87,5%. Wij rekenen er dus op dat u niet comfortabel bent met een verlies van meer dan 12,5% - 15% van uw rekeningwaarde. Als uw rekeningwaarde met 12,5% - 15%  lijkt te gaan zakken, zult u dan zien dat uw obligatie-exposure gestaag toeneemt.

In het algemeen geldt binnen SaxoWealthCare: kan en wilt u meer risico nemen, dan heeft u een hoger exposure aan aandelen. Wilt u minder risico, dan wordt er juist meer in obligaties belegd. Dit komt omdat aandelen volatieler zijn dan obligaties. Bij SaxoWealthCare gebruiken we obligaties om uw portefeuille zo goed mogelijk te stabiliseren wanneer de markten omslaan.


Hoe kunt u zien wat uw risicoprofiel is?

Nadat u bent ingelogd bij SaxoInvestor, klikt u op uw SaxoWealthCare rekening. Via Beleggingsplan > Risicoprofiel & beleggingsvoorkeuren krijgt u meer gedetailleerde informatie over uw risico- en beleggingsprofiel. Als er gebruik wordt gemaakt van vermogensbewaker, vindt u hier ook de ingestelde ondergrens. 

Heeft u nog geen risicoprofiel? Vul dan de kennis- en ervaringstest in op het SaxoWealthCare-platform. Voor meer informatie over hoe SaxoWealthCare kunt u ook altijd terecht op ons online helpcenter.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland