Beleggen in China: Navigeren door Q1 te midden van economische uitdagingen Beleggen in China: Navigeren door Q1 te midden van economische uitdagingen Beleggen in China: Navigeren door Q1 te midden van economische uitdagingen

Beleggen in China: Navigeren door Q1 te midden van economische uitdagingen

Redmond Wong

Chief China Strategist

Samenvatting:  Uit de politieke bijeenkomsten in China in het vierde kwartaal van 2023 blijkt dat er een gebrek aan urgentie is bij het prioriteren van anticyclische initiatieven. De richting van de ontwikkelingsstrategieën hangt af van het derde plenum van Q1 2024. Technologie, geavanceerde productie, energie en groene metalen kunnen een vruchtbare voedingsbodem vormen voor groei op middellange termijn, ondanks uitdagingen en onzekerheid.


Let op: dit artikel is overgenomen van ons moederbedrijf Saxo Bank A/S en maakt deel uit van Saxo's Quarterly Outlook. Deze serie artikelen is specifiek niet bedoeld als marktvoorspelling noch als beleggingsadvies of -aanbeveling. Alle meningen en standpunten over specifieke aandelen die in dit artikel kunnen worden geuit, zijn uitsluitend gebaseerd op speculatie.

Het originele, Engelstalige artikel is gepubliceerd door Saxo A/S op dinsdag 9 januari 2024 om 08:00 uur. De vertaling vindt u hieronder. Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.


Decoding Q1: Inzichten uit recente politieke bijeenkomsten

De Centrale Financiële Werkconferentie (CFWC), de vergadering van het Politbureau en de Centrale Economische Werkconferentie (CEWC) kwamen in het vierde kwartaal van 2023 bijeen om een kijkje te nemen in het toekomstige beleidslandschap van China. 

Met name de officiële mededeling van de CFWC omzeilde de discussies over schuldafbouw en koos in plaats daarvan voor het aanpakken van risico's binnen de vastgoedsector. Een minder meegaande boodschap werd echter verzonden in een artikel in Qiushi, een spreekbuis van de partij, waarin de richtlijnen van president Xi op de conferentie werden onderstreept om zich te houden aan marxistische theorieën over de politieke economie voor de hervorming van het financiële systeem. Intrigerend genoeg vermeed het artikel, gekenmerkt door 23 verwijzingen naar "risico's", opvallend genoeg het vermelden van het oplossen van risico's in de vastgoedsector of schulden van lokale overheden. Het overkoepelende thema benadrukte de controle van de partij over het financiële systeem.

In de daaropvolgende CEWC gaf president Xi prioriteit aan "het streven naar vooruitgang en het waarborgen van stabiliteit" en "ontwikkeling van hoge kwaliteit", codes die de economische groei bagatelliseren. Van de negen prioriteiten voor 2024 heeft "het ontwikkelen van nieuwe industrieën en bedrijfsmodellen door middel van technologische innovatie" voorrang. Deze prioriteiten missen urgentie voor anticyclisch beleid. In navolging van de laatste vergadering van het Politbureau zinspeelde de CEWC op een escalatie van het begrotings- en industriebeleid, met een stabiel monetair beleid, waardoor de groeistimulering op korte termijn buiten spel wordt gezet.

Om de daling van de groei in China af te wenden, zijn onder meer productiviteitsverbetering en herstel van het ondernemersvertrouwen noodzakelijke maatregelen. Daarnaast zullen de schulden van de vastgoedsector moeten worden geherstructureerd en projecten moeten worden overgenomen. De kritieke periode van Q1 2024 zal dienen als lakmoesproef. Na het Derde Plenum (een soort bijeenkomst van het Chinese congres dat ongeveer één jaar na een leiderwissel wordt gedaan) zal er een duidelijker begrip ontstaan van het economische beleid en de strategische richtingen van China. Momenteel brengt het navigeren door het macro-economische landschap een zekere mate van onzekerheid met zich mee.

Niet voorspellen, maar voorbereiden 

Het is tijd om bescheiden, voorzichtig en flexibel te blijven naarmate de marktomstandigheden evolueren. We zijn niet in staat om de toekomst te zien door een fictief gat in het gordijn zoals in de klassieker van John Buchan. Dit betekent niet dat we de macro-contextuele omstandigheden moeten negeren of ons moeten laten leiden door de verhalen van de dag. Zoals Howard Marks, oprichter van Oaktree Capital Management, benadrukt: "We kunnen niet voorspellen, maar we kunnen ons wel voorbereiden. Bewustzijn van de economische, krediet- en sentimentcycli kan helpen bij investeringen."

Zaden zaaien in vruchtbare grond

  1. Technologie en geavanceerde productie: Tenzij we iets dramatisch anders horen dan het Derde Plenum, zullen het verbeteren van de productiviteit en technologische zelfredzaamheid de twee structurele thema's van China's ontwikkelingsstrategie op lange termijn blijven. Het is onwaarschijnlijk dat deze zullen verwelken, ondanks de conjuncturele schommelingen van de economie. De technologie- en geavanceerde productiebedrijven die tastbare producten produceren, profiteren doorgaans van een gunstig industriebeleid. Voorbeelden zijn: Xiaomi, Zhejiang Sanhua Intelligent Controls, Luxshare Precision, Shenzhen Inovance en ETF's die zich op deze industrieën richten.

  2. Energie en groene metalen: Energiezekerheid, groene transformatie en voedselzekerheid zijn blijvende thema's die beleidsondersteuning zullen blijven krijgen. Bedrijven als CNOOC, PetroChina, Zijin Mining en Ganfeng Lithium sluiten aan bij deze thema's.

  3. Internet en duurzame consumptiegoederen: Hoewel de categorieën 1 en 2 hierboven aanleiding geven om geleidelijk zaden te zaaien om deel te nemen aan seculiere trends en mee te liften op de rugwind van het industriebeleid, kunnen er handelsmogelijkheden ontstaan in internetaandelen en duurzame consumentengoederen. Deze optie is voor meer behendige handelaren die zicht hebben op het momentum van het cyclische herstel van de Chinese economie. Als alternatief kunnen deze aandelen dienen als handelsinstrumenten op basis van het lezen van de theeblaadjes tijdens Q1 in afwachting van het Derde Plenum en de Two-Session meetings, evenals reacties op de uitkomst van die meetings. 

Opmerking: De genoemde bedrijven zijn alleen ter illustratie en inspiratie, en niet voor beleggingsadvies.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland