Terugblik op augustus: niet bepaald de beste aandelenmaand dit jaar Terugblik op augustus: niet bepaald de beste aandelenmaand dit jaar Terugblik op augustus: niet bepaald de beste aandelenmaand dit jaar

Terugblik op augustus: niet bepaald de beste aandelenmaand dit jaar

Market Rewind
Charu Chanana

Market Strategist

Samenvatting:  In augustus kenmerkte de beurs zich door een daling van zowel aandelen als obligaties. In alle regio’s stonden aandelen in het rood, waarbij we de grootste daling zagen bij de opkomende markten als gevolg van hogere obligatierendementen en een zwak Chinees sentiment. Nu we het einde naderen van de doorgaanse rustigere zomermaanden, richt de aandacht zich weer op het beleid van de centrale banken.


Level: Starter


In de maandelijkse Market Rewind nemen we u mee langs de ontwikkelingen op de markten van de afgelopen maand. Uiteraard betekenen de hieronder genoemde rendementen geen garantie voor de toekomst. Beleggingen kunnen immers fluctueren. Dit artikel is dan ook bedoeld als een terugblik op de afgelopen maand en kan niet gezien worden als een beleggingsadvies of -aanbeveling.

Aandelen wereldwijd

Wereldwijde aandelen maakten een deel van de winsten van de afgelopen twee maanden ongedaan en daalden in augustus met 2,6%. De hogere rente op staatsobligaties woog zwaar op de aandelenprestaties en in China bleef het sentiment dalen door teleurstellende economische cijfers en een tegenvallend effect van stimuleringsmaatregelen. De AI-bubbel lijkt ook iets leeg te lopen, ondanks de ontwikkelingen rondom Nvidia.

Prestatie wereldwijde aandelen

Aandelen per regio

 • VS -1,8%.
  De S&P 500 daalde in augustus met 1,8%, maar bleef regionaal toch een sterkhouder. Eerder in de maand drukten groei- en inflatie-indicatoren de Amerikaanse aandelen, wat leidde tot een optimistische verschuiving in de Fed-verwachtingen. Wel zijn er nog zorgen over tegenvallende consumentenbestedingen later in het jaar wanneer de aanscherping van de Fed door begint te sijpelen in de economie. Er zijn ook enkele vroege tekenen van scheuren in de arbeidsmarkten, maar slecht nieuws is de laatste tijd goed nieuws: de verwachting dat de FED de renteverhogingen gaat pauzeren hielp Amerikaanse aandelen om tegen het einde van de maand iets te herstellen van eerdere verliezen.  

 • Europa -2,7%.
  De Europese index, MSCI Europe, presteerde in augustus minder goed dan de Amerikaanse benchmarkindex en sloot met een verlies van 2,7%. De economische zorgen staan nog steeds centraal. De kerninflatie bleef op een laag pitje staan, terwijl de economische vertraging, vooral in Duitsland, de koers voor de Europese Centrale Bank bleef bemoeilijken.   

 • Azië -5,1% en opkomende markten -6,3%.
  Azië en de opkomende markten presteerden in augustus het slechtst met dalingen van respectievelijk meer dan 5% en 6%. Verschillende tegenwinden lagen aan de basis. Het meest prominent echter waren de neerwaartse resultaten in China en Hongkong. Zij kampten met zorgen over de vastgoedsector en het schaduwbankwezen ('non-bancaire financiële instellingen'). Het begin van de renteverlagingscycli in Latijns-Amerikaanse landen zoals Chili en Brazilië hielp ook niet mee, mede omdat de boodschap van de Fed "higher-for-longer" de ruimte voor versoepeling in de opkomende markten klein hield. 

   

Prestaties per regio
Prestaties per regio

Obligaties

Hoewel obligaties in augustus beter presteerden dan aandelen, waren de overall prestaties nog steeds negatief. Dit was opnieuw een weerspiegeling van de verwarring over de rente en de vraag hoeveel verder de centrale banken de rente nog kunnen verhogen. Een nieuwe uitgifteronde van Treasury obligaties bevestigde dat nog maar eens. Toch presteerden bedrijfsobligaties slechter dan wereldwijde staatsobligaties, zoals te zien in onderstaande afbeelding.

Prestaties obligaties

Op zoek naar kansen op de beurs?

Sluit dan aan bij het webinar van beleggerstrainer Hans Oudshoorn op woensdag 20 september. Hans zoomt dan in op de sectoren AI, Big Data en duurzaamheid. U kunt zich nu nog aanmelden via deze pagina

Eerder edities van deze terugblik vindt u hier: 

Begin oktober volgt de volgende terugblik.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Prestaties augustus

Verantwoording

Bronnen: Bloomberg & Saxo Group

Voor de Wereldwijde Aandelen wordt gekeken naar de MSCI World Index. Aandelenregio's worden gebaseerd op de S&P 500 (VS) en de MSCI-indices Europe, AC Asia Pacific en EM. Aandelensectoren worden gebruikt gemaakt van de MSCI World/[Sector]-indices, bijvoorbeeld MSCI World/Energy. Voor obligaties kijken we naar USD hedged Bloomberg Aggregate Total Return voor totalen, staatsobligaties en bedrijven. Wereldwijde grondstoffen worden gemeten met behulp van de Bloomberg Commodity Index. Olie wordt gemeten aan de hand van het WTI Crude oil futures contract van de volgende maand (Generic 1st 'CL' Future). Goud wordt gemeten met behulp van de Gold spot dollarprijs per Ounce. De US dollar valuta spot wordt gemeten met behulp van de Dollar Index Spot, het meten van een gewogen mandje van de volgende valuta's: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK en CHF. Tenzij anders aangegeven, zijn de cijfers in lokale valuta.

* De data gaat over de afgelopen maand augustus 2023.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland