Marktprestaties juni: (Bijna) iedereen doet mee aan het zomerfeest Marktprestaties juni: (Bijna) iedereen doet mee aan het zomerfeest Marktprestaties juni: (Bijna) iedereen doet mee aan het zomerfeest

Marktprestaties juni: (Bijna) iedereen doet mee aan het zomerfeest

Market Rewind
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Samenvatting:  De meeste cijfers toonden deze maand een positief beeld. Hoewel groene cijfers in principe altijd een goede zaak zijn, hebben ze wel geleid tot hoge aandelenwaarderingen, vooral in de Amerikaanse AI-industrie. In dat opzicht moet deze positieve uitkomst waarschijnlijk niet worden gezien als een signaal dat alles in orde is, maar eerder als een positief momentum in de markt terwijl we afwachten hoe langetermijntrends zoals inflatie, beleid van centrale banken en natuurlijk AI uitpakken.


Level: Starter


Wereldwijde aandelen (5,9%) 

Wereldwijde aandelen stegen in juni met bijna zes procent. Als we verder naar dit marktoverzicht kijken, is het duidelijk dat in principe iedereen iets naar het feestje heeft gebracht. Het lijkt alsof in deze markt de hoop op een versoepelende macro-omgeving het heeft gewonnen van de zorgen over het tegenovergestelde.

NLNL-Rewind-07-EQs

Hoe presteerden de verschillende regio's?

 • VS: 6,5% 
  De positieve prestaties waren vooral zichtbaar in de VS, waar de markt 6,5% klom, voornamelijk op basis van aanhoudende hype rond AI (zie global website (Engelstalig)

 • Europa: 2,3% 
  Ook Europa eindigde juni met een positieve aandelenprestatie, zij het de laagste van de regio's. Dit was onder andere een gevolg van Europese defensiebedrijven, die hun hoge orderintake voortzetten. (zie global website (Engelstalig)) 

 • Azië: 3,1% 
  De Aziatische regio eindigde met een positieve uitkomst van iets meer dan drie procent. Hoewel de regio over het algemeen goed presteerde, was Japan de belangrijkste markt met de sterkste prestaties. (zie global website (Engelstalig)) 

 • Opkomende markten: 3,2% 
  De regio Emerging Markets won 3,2%. India had een sterke maand, terwijl China, Taiwan en Zuid-Korea – de andere grootste markten – positieve maar meer gematigde prestaties hadden.

NLNL-Rewind-07-regions

Performance aandelensectoren 

Alle sectoren boekten over juni positieve rendementen. Cyclische consumentengoederen namen de eerste plaats in, samen met de Industriele sectoren en Basismaterialen. Dat zou mogelijk op meer optimisme bij consumenten kunnen wijzen. Ook populaire sectoren als Financiën en Tech lieten felgroene cijfers zien.

NLNL-Rewind-07-sectors

Prestatie obligaties in juni

Over de hele lijn waren de prestaties van obligaties licht negatief voor juni.  Staatsobligaties trokken de boel wat naar beneden. De bewegingen waren deze maand vrij klein, wat erop zou kunnen wijzen dat de markten nog steeds twijfelen of de rente stijgt, daalt of vlak blijft.

NLNL-Rewind-07-bonds

Bekijk in de (Engelse) infographic hieronder de rest van de marktprestaties van de afgelopen maand. Eerder edities van deze terugblik vindt u hier: 


Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

NLNL-Rewind-07-infographic

Verantwoording 

Bronnen: Bloomberg & Saxo Group 

Voor de Wereldwijde Aandelen wordt gekeken naar de MSCI World Index. Aandelenregio's worden gebaseerd op de S&P 500 (VS) en de MSCI-indices Europe, AC Asia Pacific en EM. Aandelensectoren worden gebruikt gemaakt van de MSCI World/[Sector]-indices, bijvoorbeeld MSCI World/Energy. Voor obligaties kijken we naar USD hedged Bloomberg Aggregate Total Return voor totalen, staatsobligaties en bedrijven. Wereldwijde grondstoffen worden gemeten met behulp van de Bloomberg Commodity Index. Olie wordt gemeten aan de hand van het WTI Crude oil futures contract van de volgende maand (Generic 1st 'CL' Future). Goud wordt gemeten met behulp van de Gold spot dollarprijs per Ounce. De US dollar valuta spot wordt gemeten met behulp van de Dollar Index Spot, het meten van een gewogen mandje van de volgende valuta's: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK en CHF. Tenzij anders aangegeven, zijn de cijfers in lokale valuta.

* De data gaat over de afgelopen maand juni 2023.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland