Blog 1024x768 Q3 Outlook (6) Blog 1024x768 Q3 Outlook (6) Blog 1024x768 Q3 Outlook (6)

De Delta begrijpen: een uitgebreide gids voor (optie)beleggers - deel 1

Handelen in aandelenopties 10 minuten leestijd
Koen Hoorelbeke

Optiestrateeg

Samenvatting:  De Delta is een belangrijke term die u vaak hoort in de wereld van optiewereld. Maar wat betekent Delta nou precies, waar geeft het inzicht in en hoe kan helpen bij het beperken van risico's? En zitten er ook beperkingen aan? We zetten het uiteen in deel 1 van deze Delta-gids.


Level: Ervaren


Deze gids over Delta heb ik geschreven om twee belangrijke redenen. Ten eerste is Delta een fundamenteel concept waarnaar ik vaak verwijs in mijn andere artikelen over optiehandel. Met een grondige kennis van Delta zult u de optiemarkt en mijn toekomstige andere artikelen beter begrijpen.

Ten tweede is deze gids bedoeld als referentiepunt. Of u nu een beginner of een ervaren trader bent, het zal u helpen uw begrip van Delta en de rol ervan bij beleggingen in opties te verdiepen. Ik hoop dat deze gids een waardevol hulpmiddel zal zijn in uw beleggerstoolkit.
Waarom Delta belangrijk is voor elke belegger en trader

Of u nu een doorgewinterde trader bent of een belegger die nieuwsgierig is naar opties, het is altijd belangrijk om de basis te begrijpen. Een belangrijk onderdeel van de beleggingspuzzel is 'Delta', een term die u vaak zult horen in de wereld van optiehandel. In dit artikel leggen we uit wat Delta is en waarom het zo belangrijk is. We bekijken hoe Delta ons inzicht geeft in hoe optieprijzen bewegen als de aandelenkoers verandert, hoe Delta ons een kleine hint kan geven over de toekomst van een optie en waarom het een handig hulpmiddel is om risico's te beheren. 

In dit eerste deel van de gids worden de volgende hoofdstukken behandeld:

  1. Definitie van Delta: Het basisconcept begrijpen
  2. Deltawaarden: Het bereik en de betekenis interpreteren
  3. Moneyness en Delta: de relatie tussen Delta en de positie van de optie ten opzichte van de marktprijs
  4. Delta en waarschijnlijkheid: Delta gebruiken om potentiële resultaten in te schatten

In deel 2 van de gids behandel ik meer geavanceerde onderwerpen zoals Delta-hedging, Delta en portefeuillemanagement en de impact van tijd en volatiliteit.
Hoofdstuk 1: Definitie van Delta

In de optiewereld is Delta een term die u vaak zult tegenkomen. Het is een van de "Grieken”, een set van vijf belangrijke maatstaven die beleggers kunnen helpen om de risico's en potentiële opbrengsten van een optiepositie te begrijpen. Delta meet hoeveel de prijs van een optie naar verwachting zal veranderen als de prijs van de onderliggende waarde (zoals een aandeel) met één dollar verandert.

Simpel gezegd geeft Delta een gevoel van de "snelheid" van de prijs van een optie. Als een optie bijvoorbeeld een Delta van 0,6 heeft, dan beweegt de prijs van de optie $0,60 voor elke $1 beweging in de prijs van de onderliggende waarde. Deze relatie is echter niet statisch – Delta kan veranderen als de prijs van de onderliggende waarde verschuift en als de optie dichter bij de vervaldatum komt. Dus, als de optieprijs bijvoorbeeld $2 was, en de Delta was 0,6, en de onderliggende waarde steeg met $1, wat zou dan nu de nieuwe prijs van de optie zijn?

Het antwoord is: $2.6 ($2 + $0.6).

In het bovenstaande voorbeeld laten we een positieve Delta zien. Maar Delta kan ook negatief zijn.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van negatieve Delta. Als u een putoptie hebt (die u het recht geeft om een aandeel te verkopen) met een Delta van -0,5, betekent dit dat de prijs van de optie naar verwachting zal dalen met $ 0,50 voor elke $ 1 stijging van de prijs van het onderliggende aandeel. Omgekeerd, als de prijs van het aandeel met $1 daalt, zal de prijs van de putoptie met $0,50 stijgen. Deze negatieve relatie tussen de prijs van de optie en de prijs van het aandeel is kenmerkend voor putopties en stelt kopers van putopties in staat om te profiteren als de aandelenkoersen dalen.

Maar Delta kan ook worden gebruikt voor de onderliggende waarde zelf.

Van de onderliggende waarde zelf, zoals een aandeel, wordt vaak gezegd dat het een Delta van 1 heeft (of 100% wanneer uitgedrukt als percentage). Dit komt omdat voor elke beweging van $1 in de prijs van het aandeel, de waarde van de aandelenpositie met hetzelfde bedrag verandert.

Als u bijvoorbeeld 100 aandelen van een bepaald aandeel bezit, zou uw positie een Delta van 100 hebben. Dit betekent dat als de aandelenkoers met $1 stijgt, de totale waarde van uw aandelenpositie met $100 (100 aandelen * $1) stijgt. Omgekeerd, als de aandelenkoers met $1 daalt, zal de totale waarde van uw positie met $100 dalen.

Dit concept is cruciaal om te begrijpen hoe opties zich verhouden tot aandelenposities. Van een optie met een Delta van 0,5 wordt bijvoorbeeld gezegd dat deze zich gedraagt als een positie in 50 aandelen van het onderliggende aandeel. Daarom wordt Delta vaak gebruikt door optiebeleggers om het risico van hun portefeuille te begrijpen en te beheren in termen van equivalente aandelenposities.
Hoofdstuk 2: Deltawaarden en hun interpretatie

Deltawaarden voor opties kunnen variëren van -1 (-100%) tot +1 (+100%). De waarde van Delta geeft ons een maatstaf over hoeveel de prijs van een optie naar verwachting zal veranderen voor elke $1 verandering in de prijs van de onderliggende waarde.

Voor callopties variëren Deltawaarden van 0 tot 1. Een calloptie met een Delta van 1, of 100% wanneer uitgedrukt als percentage, zal naar verwachting met $1 stijgen voor elke $1 stijging in de prijs van de onderliggende waarde. Aan de andere kant zal een calloptie met een Delta van 0,5, of 50%, naar verwachting met $0,50 stijgen voor elke $1 stijging in de prijs van de onderliggende waarde.

Voor putopties variëren de Deltawaarden van -1 tot 0. Een putoptie met een Delta van -1, of -100%, zal naar verwachting met $1 stijgen voor elke $1 die de prijs van de onderliggende waarde daalt. Op dezelfde manier zal een putoptie met een Delta van -0,5, of -50%, naar verwachting met $0,50 stijgen voor elke $1 die de prijs van de onderliggende waarde daalt.

Het is belangrijk op te merken dat de Delta van een optie verandert wanneer de prijs van de onderliggende waarde verandert. Delta is namelijk geen vaste waarde is, maar een functie van de prijs van de onderliggende waarde. Deze eigenschap van Delta staat bekend als "Delta drift".

In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op de relatie tussen Delta en de geldigheid van een optie.Hoofdstuk 3: Moneyness en Delta

De term "moneyness" in de optiehandel verwijst naar de relatie tussen de huidige prijs van de onderliggende waarde en de uitoefenprijs van de optie. De Delta van een optie is nauw verbonden met de geldigheid (moneyness) ervan.

  1. In-the-money (ITM) opties: Een optie wordt beschouwd als in-the-money wanneer uitoefening van de optie winstgevend zou zijn. Voor callopties is dit wanneer de prijs van de onderliggende waarde boven de uitoefenprijs ligt. Voor putopties is dit wanneer de prijs van de onderliggende waarde lager is dan de uitoefenprijs. ITM opties hebben Delta's dicht bij 1 voor calls en -1 voor puts. Dit betekent dat de prijs van een ITM optie bijna synchroon beweegt met de prijs van de onderliggende waarde.
  2. At-the-Money (ATM) opties: Een optie is at-the-money wanneer de prijs van de onderliggende waarde gelijk is aan de uitoefenprijs. ATM-opties hebben delta's rond 0,5 voor calls en -0,5 voor puts. Dit betekent dat de prijs van een ATM-optie ongeveer half zoveel beweegt als de prijs van de onderliggende waarde.
  3. Out-of-the-Money (OTM) opties: Een optie is out-of-the-money als uitoefening van de optie niet winstgevend zou zijn. Voor callopties is dit wanneer de prijs van de onderliggende waarde lager is dan de uitoefenprijs. Voor putopties is dit wanneer de prijs van de onderliggende waarde boven de uitoefenprijs ligt. OTM-opties hebben delta's dicht bij 0. Dit betekent dat de prijs van een OTM-optie zeer weinig beweegt met veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde.

Inzicht in de relatie tussen moneyness en Delta is cruciaal voor optiebeleggers, omdat het hen helpt het risico en de potentiële beloning van verschillende optiestrategieën in te schatten. In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op de interpretatie van Delta als een schatting van de kans dat een optie op expiratie in-the-money is.
Hoofdstuk 4: Delta en waarschijnlijkheid

Een van de nuttigste interpretaties van Delta is als een schatting van de waarschijnlijkheid dat een optie in-the-money zal zijn bij expiratie. Dit kan een krachtig hulpmiddel zijn voor beleggers bij het beoordelen van de mogelijke uitkomsten van een optiehandel.

De Delta van een optie kan worden geïnterpreteerd als de geschatte kans dat de optie in-the-money zal expireren. Een optie met een Delta van 0,7 kan bijvoorbeeld worden geïnterpreteerd als een optie met ongeveer 70% kans om bij expiratie in-the-money te zijn.

Deze interpretatie is gebaseerd op de aanname dat de verdeling van het rendement van de onderliggende waarde lognormaal is, een gebruikelijke aanname in het Black-Scholes model voor de prijsbepaling van opties. Het is echter belangrijk op te merken dat dit een vereenvoudigende veronderstelling is en niet altijd geldt in echte markten.

Hoewel Delta een nuttige schatting is van de kans dat een optie op expiratie in-the-money is, is het zeker niet de enige factor waarmee beleggers rekening moeten houden. Andere factoren, zoals de volatiliteit van de onderliggende waarde en de tijd tot expiratie, kunnen de uitkomst van een optiehandel ook aanzienlijk beïnvloeden.

In het tweede deel van deze gids gaan we dieper in op het concept van Delta-hedging, een strategie die tot doel heeft het risico van prijsbewegingen in de onderliggende waarde te verminderen door long- en shortposities te compenseren.
Tot slot

In deze eerste vier hoofdstukken van deze uitgebreide gids over Delta hebben we de basis gelegd voor het begrijpen van dit cruciale concept in de optiehandel. In de komende hoofdstukken bespreken we meer geavanceerde onderwerpen over Delta, namelijk Delta-hedging, Delta & portefeuillebeheer, Delta-neutrale strategieën, de invloed van tijd en volatiliteit op Delta, enkele voorbeelden uit de praktijk en enkele beperkingen van Delta.


Wat u verder moet weten over opties

Opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten. Opties zijn niet geschikt voor beginnende beleggers omdat het complexe beleggingsproducten zijn. Voor de geïnformeerde beleggers zijn opties mogelijk geschikt. Dit komt omdat opties niet alleen offensief ingezet kunnen worden maar ook defensief. Denk hierbij aan het kopen van puts ter bescherming of het gedekt schrijven van call opties dat enige buffer voor een neerwaartse beweging geeft. Voor gevorderde beleggers zijn opties geschikt omdat deze belegger in staat wordt geacht een juiste inschatting van de risico’s die behoren bij het beleggen in opties.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland