NLNL-coveredcall-M NLNL-coveredcall-M NLNL-coveredcall-M

Optiestrategie: 2 x Gedekt calls schrijven op uw aandelenbezit

Handelen in aandelenopties
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Hoe u uw aandelen tegen een betere prijs verkoopt dan nu op het koersenbord staat, of geld verdient in een zijwaarts bewegende markt.


Level: Ervaren


Als u op zoek bent naar manieren om extra rendement uit uw aandelenbezit te halen, is dit misschien de strategie die u zoekt. In dit artikel wordt beschreven hoe u dat kunt bereiken voor individuele aandelen in uw portefeuille. We zoomen in op het gebruik van de strategie “Covered call”. In goed Nederlands: gedekt call opties schrijven. Let op, er worden twee manieren besproken: de eerste is recht-toe-recht-aan en de tweede strategie is geavanceerder. Wilt u eerst de basis van gedekte call opties leren, lees dan dit artikel (inclusief uitlegvideo).

Let wel: opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. Als u zich eerst verder verdiepen, kunt u bijvoorbeeld ook het webinar Beginnen met opties terugkijken.


De gedekte call strategie 1.0: lineair en overzichtelijk

Stel u heeft 300 aandelen van het fictieve ABC in uw portefeuille. Uw visie op het aandeel is neutraal tot licht bullish en u ziet een beperkt neerwaarts risico. Een manier om wat extra rendement te behalen is de verkoop van drie gedekte calls met een uitoefenprijs die 5% - 10% hoger (of meer) ligt dan de huidige marktprijs.

Als op de expiratiedatum de koers van ABC boven de uitoefenprijs ligt, zult u moeten leveren. Als de koers van het aandeel op expiratie onder de uitoefenprijs ligt, zal de geschreven calloptie waardeloos aflopen (en kunt u wederom drie nieuwe calls schrijven).

 

Een voorbeeld

ABC handelt tegen $ 50 en u verkoopt drie calls met de uitoefenprijs van $ 55. De looptijd van de opties is drie maanden en u ontvangt $ 0,75 voor die optie. Als u dus de aandelen moet leveren, verkoopt u effectief de aandelen voor $ 55,75 (uitoefenprijs + ontvangen premie).

In het scenario waarin het aandeel onveranderd op $ 50 noteert, hoeft u niet te leveren, maar kunt u de $ 0,75 innen omdat de callopties waardeloos aflopen.

Indien de koers van ABC daalt, wordt uw verlies deels gecompenseerd door de ontvangen optiepremie. In dit geval is dat $ 0,75 en kunt u de ontvangen optiepremie beschouwen als een (kleine) buffer voor een dalende aandelenkoers.


Aandachtspunten bij de verkoop van gedekte calls

 • Bent u echt bereid de aandelen te leveren tegen de uitoefenprijs?
 • Hoeveel hoger moet de uitoefenprijs zijn? Moet het 5%, 11% of 15% zijn? Dit hangt af van de looptijd en uw visie op het aandeel. Maar denk eraan, hoe dichter de uitoefenprijs bij de huidige prijs van de aandelen ligt, hoe meer kans er is dat u verplicht bent te leveren. En bovendien: een positie waarbij de uitoefenprijs dicht bij de prijs van de onderliggende waarde ligt, vereist meer monitoring.
 • Kies een termijn die past binnen uw visie en wees u ervan bewust dat opties het grootste deel van hun tijdswaarde verliezen dicht bij de expiratie. Verkoop dus calls met een relatief korte looptijd (3 - 6 maanden).]
 • Wat doet u als de koers van het aandeel als een raket omhoogschiet? (Doet u niets, rolt u de geschreven calls door of sluit u de short calls positie). 
 • Wat is het minimumbedrag aan optiepremie dat u wilt ontvangen? 

Covered calls strategie 2.0: een gespreide aanpak

In het bovenstaande voorbeeld wordt een vrij rechtlijnige aanpak gebruikt voor het schrijven van gedekte calls. Er is één looptijd en één uitoefenprijs en de uitkomst is binair: u moet de aandelen leveren of niet.

De methode die in dit artikel verder wordt besproken is een gespreide aanpak. Dit betekent een flexibelere aanpak, omdat de gedekte calls verschillende looptijden en verschillende uitoefenprijzen zullen hebben.


Waarom spreiden?

Het is een persoonlijke keuze om te spreiden. Veel klanten gebruiken de strategie van het verkopen van gedekte calls zonder spreiding. Zij kiezen één maand en één uitoefenprijs en dat is het. Het voordeel van deze aanpak is dat hij overzicht biedt en gemakkelijk te begrijpen is.

Door te spreiden creëert u meer flexibiliteit in zowel de (uitoefen)prijzen als de voorwaarden van de potentiële verplichtingen. Omdat u ook langer lopende opties verkoopt, kunt u meer optiepremie ontvangen, zelfs bij hogere uitoefenprijzen. Dit betekent dat de potentiële upside van de positie groter is.


Het concept van gespreide gedekte calls

ABC handelt tegen $ 50 en u bezit 300 aandelen. Een eenvoudige aanpak (zoals hierboven) zou zijn om 3 calls te verkopen met een uitoefenprijs van 55 en een looptijd van 3 maanden.

Bij de gespreide aanpak verkoopt u 3 calls, maar met verschillende strikes en looptijden. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat u 1 call ABC 52,50 verkoopt met een looptijd van 1 maand, 1 call ABC 55 die over 3 maanden afloopt en 1 call ABC 60 die over 6 maanden afloopt.


Uw positie

 • Long ABC aandelen $ 50
 • Short call ABC 52,50 (1 maand) $ 0,50 ontvangen
 • Short call ABC 55 (3 maanden) $ 0,75 ontvangen
 • Short call ABC 60 (6 maanden) $ 1 ontvangen

De keuze van de duur en de uitoefenprijs zijn afhankelijk van verschillende factoren:

 • Wat vertelt de grafiek van ABC ons over mogelijke weerstandsniveaus? Probeer een uitoefenprijs te kiezen net iets boven het weerstandsniveau. 
 • Hoe is de Implied Volatility (IV) voor de verschillende looptijden? Vuistregel: in een hoge IV-omgeving is het beter om looptijden te verkopen die relatief kort zijn. In een lage IV-omgeving is het beter om wat langere looptijden te verkopen. 
 • Hoeveel premie wilt u ontvangen? 
 • De beschikbaarheid van looptijden en uitoefenprijzen. 
 • Is het rendement dat u ontvangt als u toch moet leveren bevredigend? 
 • De tijd die u hebt (en/of bereid bent te besteden) aan het bewaken van de positie. 

Al deze factoren spelen een rol bij de afweging welke looptijd en uitoefenprijzen u moet kiezen. Het is daarom verstandig deze vragen vooraf te beantwoorden. Overigens: vanuit het oogpunt van optietransactiekosten is er geen nadeel als u een optieorder opsplitst in meerdere kleinere. De transactiekosten zijn per optiecontract.


Een voorbeeld uit de praktijk

Als voorbeeld pakken we het bedrijf Verizon erbij. Dit betekent niet dat Saxo een specifieke visie heeft op dit aandeel. Het is een willekeurig voorbeeld, en had ook elk ander aandeel (zoals Apple, Microsoft of Tesla) kunnen zijn.

De koers van het aandeel Verizon heeft het afgelopen jaar een teleurstellend koersverloop laten zien. Waar het in de eerste maanden van 2022 nog ruim boven de € 50 stond, is er op het moment van schrijven (februari 2023) de koers ongeveer $ 40 over. De vraag is nu of u dit aandeel de komende maanden tegen een hogere koers wilt verkopen. Als dat het geval is kunt u de gespreide gedekte call strategie overwegen. De volgende koersen waren beschikbaar op 20 februari 2023.

Stel dat u 300 aandelen koopt tegen $ 40 en ook deze strategie toepast. Dit zou resulteren in de volgende positie:

 • Long Verizon 300 aandelen   $ 40
 • Short call Verizon 43 april 2023 $ 0,30 (looptijd 2 maanden)
 • Short call ABC 45 juli 2023 $ 0,50 (looptijd 5 maanden)
 • Short call ABC 47 oktober 2023 $ 0,55 (looptijd 7 maanden)

Dividend op Verizon

Het dividend wordt uitbetaald in de eerste maand van het kwartaal en zal ongeveer $ 0,64 per kwartaal bedragen. Het is duidelijk dat de hoogte van het dividend dat u zult ontvangen afhangt van het aantal aandelen dat u in portefeuille heeft na sluiting van de markt op de dag vóór de ex-dividend datum.


De scenario's

Bij een rechttoe rechtaan gedekte call positie zijn de mogelijke scenario's gemakkelijk te schetsen. Bij een gespreide positie is het niet zo duidelijk om vooraf te weten wat het totale rendement zal zijn, omdat het een continu proces zal zijn. De gemakkelijkste manier om dit te bekijken is van expiratie tot expiratie. In het bovenstaande voorbeeld zou dat het volgende betekenen: 

 1. Als Verizon op de derde vrijdag van april onder $ 43 handelt, bezit u nog steeds 300 aandelen Verizon en hebt u op maandag twee (gedekte) short calls in positie (juli en oktober). U kunt dan een januari 2024 call optie schrijven (ter vervanging van de april optie de geëxpireerd is).
 2. Als Verizon boven $ 43 noteert, bent u verplicht 100 aandelen per short call te leveren en dat zou uw aandelenbezit verminderen. (In dat geval kunt u overwegen een put te verkopen om de aandelen weer te kopen)

Administratieve afwikkeling

Als u zo'n positie opzet, hoeft u administratief niets te doen. De aandelen zijn gewoon zichtbaar in uw portefeuille, net als de geschreven call(s).  Bij een (april) expiratie boven $ 43 verdwijnen per geschreven call optie automatisch 100 aandelen uit de portefeuille. (U betaalt hiervoor wel reguliere transactiekosten.)

Eindigt het aandeel daarentegen onder $ 43, dan zijn de geschreven april calls in uw portefeuilleoverzicht verdwenen op de maandag na de derde vrijdag van april. Natuurlijk vindt u dan nog steeds alle 300 aandelen Verizon in uw portefeuille. (En u zou dan kunnen besluiten het schrijven van een call te herhalen.)


Beheer van de positie

Het is natuurlijk mogelijk dat u de komende weken uw mening over het aandeel Verizon grondig herziet. Het kan zijn dat u denkt dat het sterk zal stijgen. Dan is het belangrijk om van de leveringsverplichting verlost te worden. Dit doet u door de geschreven calls terug te kopen of de short opties door te rollen naar een niveau waarop u bereid zou zijn uw aandelen te verkopen. Dit zal waarschijnlijk een (veel) langere looptijd zijn.

Het is ook mogelijk dat u denkt dat de aandelenkoers van Verizon verder zal dalen. Daarom wilt u de aandelen verkopen. U kunt dit op elk moment doen, maar vergeet niet de geschreven callopties terug te kopen. Anders heeft u een (potentiële) leveringsverplichting voor iets dat u niet meer in uw bezit heeft. Dat kan bij een sterk stijgende koers tot vervelende gevolgen leiden. Koop dus de geschreven calls terug, want u wilt geen ongedekt geschreven calls in positie hebben.


Belangrijke opmerkingen

Het verkopen van gedekte calls kan worden beschouwd als een strategie met een laag risico die uw rendement verhoogt in zijwaarts bewegende markten. In een sterk stijgende markt zal de verkoop van gedekte calls uw maximale winst beperken. Door de in de tijd gespreide strategie van het schrijven van gedekte calls toe te passen, creëert u extra flexibiliteit en manieren om uw portefeuille te beheren.


Meer over opties en beleggen voor extra inkomen

Wilt u verder lezen over opties voor de lange(re) termijn? Lees dan verder hoe opties in een buy-and-hold strategie kunnen passen. En wilt u meer weten over beleggen voor (extra) inkomen, lees dan hier de samenvatting of klik gelijk door naar de onderstaande onderdelen:

 1. Rente over uw kassaldo: bereken uw nieuwe rente met de rentecalculator
 2. Securities Lending: Wat is het en hoe werkt het?
 3. Obligatie(fondsen): Wat zijn obligaties, en hoe kunt u wereldwijd gespreid beleggen in obligaties
 4. Dividend: alles over dividend, en hoe u wereldwijd gespreid kunt beleggen met aandacht voor dividend (en duurzaamheid)

Wat u moet weten over opties

Opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten. Opties zijn niet geschikt voor beginnende beleggers omdat het complexe beleggingsproducten zijn. Voor de geïnformeerde beleggers zijn opties mogelijk geschikt. Dit komt omdat opties niet alleen offensief ingezet kunnen worden maar ook defensief. Denk hierbij aan het kopen van puts ter bescherming of het gedekt schrijven van call opties dat enige buffer voor een neerwaartse beweging geeft. Voor gevorderde beleggers zijn opties geschikt omdat deze belegger in staat wordt geacht een juiste inschatting van de risico’s die behoren bij het beleggen in opties.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland