Groene Groene Groene

Groene revolutie in Europa?

Aandelen
Ronald Veerman

Samenvatting:  Jonge Europeanen kunnen het continent deze zomer financieel en economisch op hun kop zetten, zo stelt Steen Jakobsen in de Q3 Outlook van Saxo Bank.


Level: Starter


Niet het Duitse Frankfurt en ECB-besluiten rondom rente en inflatie zullen de komende maanden leidend zijn voor Europese beleggers. In plaats daarvan dienen alle blikken gericht te zijn op hoofdstad Berlijn, waar in september cruciale verkiezingen zullen plaatsvinden die mogelijk de voorbode zullen vormen voor een heuse ‘groene Europese revolutie’.

 “Jonge Europeanen kunnen het continent deze zomer financieel en economisch op hun kop zetten. Eerst via een zege van de Groenen in de Bondsdag, maar daarna ook in de rest van de EU”, stelt hoofdeconoom Steen Jakobsen van Saxo Bank in de vandaag verschenen Q3 Outlook van de bank. Daarin wordt naast een blik op de huidige situatie op de financiële markten ook vooruitgekeken naar de rest van dit beursjaar.


‘Macro-event’ van het jaar

Volgens de bank zijn de Duitse verkiezingen het ‘macro-event’ van het jaar en is er een zeer reële kans dat naast het vertrek van Angela Merkel ook het roer in Duitsland om gaat. Een groener Duitsland en in navolging ook effecten in andere delen van de Europa zullen ervoor zorgen dat binnen de EU een andere houding gaat worden ingenomen ten opzichte van duurzaamheid. Maar ook duidelijk minder streng zijn rondom overheidsfinancien en juist kritischer ten opzichte van China en Rusland.

De mogelijkheid van een groene revolutie kan dit najaar in combinatie met de snelle demografische veranderingen in de EU en de naweeën van de Brexit voor de nodige hectiek op de Europese financiële markten zorgen.


40 voorlopers in groene technologie 

Na de financiële crisis en daarna de opkomst van tech komt de wereldeconomie steeds meer in het teken van duurzaamheid te staan. En trend die volgens Saxo Bank de komende jaren alleen nog maar sterker zal doorzetten.

Een kans maar tegelijk ook een uitdaging voor Europa en Europese beleggers nu de mogelijkheden om te investeren in groene technologie nog steeds beperkt zijn en bovendien gepaard gaat met de nodige vitaliteit. Saxo heeft in de Outlook voor het eerst een indicatieve lijst van 40 Europese bedrijven opgenomen die voorloper op dit gebied zijn, waaronder ook Nederlandse fondsen als Alfen en Avantium. 


Rente, dollar en grondstoffen

Indien Europa daadwerkelijk een groene weg in slaat zal dit ook gevolgen hebben voor de monetaire unie en de overheidsfinanciën. Zo zou bij een overwinning van de Groenen in Duitsland het strenge schuldenbeleid kunnen worden losgelaten, met mogelijk ook reacties vanuit andere landen.

De SaxoStrats verwachten dat ook de ECB met spanning op de uitslag van de verkiezingen wacht en in de aanloop daarnaartoe in ieder geval geen nieuw beleid zal aankondigen. Ondertussen voorzien ze wel dat het economisch herstel in Europa doorzet en zullen ook grondstoffenprijzen – hoewel niet in hetzelfde tempo - blijven stijgen. Mede ook omdat de Saxo Bank-economen verwachten dat de recent gestegen inflatie in o.a. Europa niet tijdelijk is, maar nog wel iets langer kan aanhouden. De bank is dan ook verrast dat de Amerikaanse dollar recent niet verder is teruggevallen ten opzichte van de euro.

Meer over de hierboven besproken punten en over onderwerpen als crypto’s en Brexit is uitvoerig terug te lezen in de volledige Outlook die via de Engelse site van Saxo is te raadplegen.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland