Hoe versla je de beurs? Hoe versla je de beurs? Hoe versla je de beurs?

Hoe versla je de beurs?

Aandelen
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Keer op keer laat onderzoek zien dat het lastig is om de markt consistent te verslaan. Wat is de juiste portefeuillemix voor een optimale spreiding en een persoonlijk tintje?


Level: Enige ervaring


Een grote groep actieve zelfbeleggers heeft zichzelf – al dan niet volledig bewust – het doel gesteld om de markt te verslaan. Ze proberen dit te doen door het kiezen van aandelen die het beter zullen gaan doen dan de markt als geheel.

Dit geldt niet alleen voor u, dit geldt net zo goed voor de professionele beleggingsfondsbeheerder. Want ook een beleggingsfonds heeft vrijwel altijd een benchmark waarmee het haar resultaten vergelijkt. Het verslaan van die benchmark wordt gezien als een grote pre en getuigt van de toegevoegde waarde van de portfoliomanager. Echter, keer op keer laat  onderzoek zien dat het lastig is om – op lange termijn – de markt consistent te verslaan.


De prestaties van een portefeuillemanager

Saxo-collega Peter Garnry,  het wereldwijde hoofd Aandelen- en Kwantitatieve Strategieën binnen Saxo, besteedde hier onlangs aandacht aan toen hij vertelde over zijn droom om ooit portfoliomanager te zijn, maar dat de statistieken hem hiervan weerhouden hebben.

Om dit te staven gebruikt hij het voorbeeld van een door hem gewaardeerde en gerespecteerde portfoliomanager. De prestaties van deze portfoliomanager sinds 2008 heeft hij vergeleken met de performance van de MSCI-World. En wat blijkt: na kosten wordt de MSCI-World niet verslagen.

 

Is een wereldwijde aandelen-ETF dan de oplossing?

Dat lijkt in eerste instantie het antwoord te zijn. In een aantal gevallen is dat ook een uitstekende oplossing voor een belegger die wel op zoek is naar ‘aandelen-exposure’ maar tegelijkertijd op zoek is naar spreiding en gemak. Maar voor een grote groep mensen is beleggen meer dan het kopen van een wereldwijd gespreide aandelen-ETF.

Deze groep belegger beleeft er plezier aan om bezig te zijn met beleggen. Wat kan variëren van het uitpluizen van jaarverslagen tot het zich inlezen in de laatste ontwikkelingen op het gebied van gentechnologie. Of van het doen van bedrijfsbezoeken tot het bedenken van optiestrategieën om het risico-rendement te optimaliseren.

Kortom, zelf beleggen is voor veel mensen ook een soort van uitdaging: er wordt uiteraard een positief rendement nagestreefd, maar dat is zeker niet het enige. Beleggen is voor hen een manier om hun visie op de wereld, en de ontwikkelingen daarin, vorm te geven. En dat kan variëren tussen het kiezen van specifieke thema’s (zoals batterijen, waterstof of water), of juist zo duurzaam mogelijk te beleggen.


Wat is de juiste portefeuillemix?

De juiste mix die voor iedereen passend, is bestaat niet. Dit hangt af van de kennis over beleggen in het algemeen en instrumenten in het bijzonder, beleggingshorizon, beschikbare tijd, risicoacceptatie, visie op de wereld en andere doelstellingen van het beleggen.

Let wel: het gaat hier dus om het aandelengedeelte van uw portefeuille. Voor een goede mix en spreiding lijkt het verstandig meerdere beleggingscategorieën te gebruiken, zoals obligaties, vastgoed en/of cash.

Wat u echter wel kunt doen is de aandelenportefeuille zo inrichten dat er recht wordt gedaan aan het minimaliseren van risico door middel van optimale spreiding én dat u zelf persoonlijke accenten aanbrengt in de (aandelen)portefeuille.

De liefhebber die ook graag in de cijfers duikt, pakt daarmee het beste van beide werelden: een gedeelte van de portefeuille passief inrichten door middel van een wereldwijde aandelen-ETF en daarbij een aantal specifieke keuzes maken die uw visie reflecteren. Grafisch zou dit er zo uit kunnen zien:

Wat u ziet is dat de basis van de portefeuille wordt gevormd door een wereldwijde aandelen-ETF en dat de accenten worden aangebracht met specifieke ETF's en een aantal individuele aandelen. De wereldwijde aandelen-ETF is het passieve ‘buy and hold gedeelte’ van de portefeuille.

De persoonlijke voorkeuren (dus daar waar uw eigen inzichten en keuzes beginnen) bevinden zich in het gedeelte daarboven. En misschien kunt u Peter Garnry over een aantal jaar vertellen dat deze aanpak heeft gezorgd voor outperformance van de MSCI-World en dat u daar veel plezier aan heeft beleefd.

Succes met het inrichten van uw persoonlijke portefeuille!


Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland