Tilbake
Details Cookies
Norge
Viktig informasjon om produktmargin

CFD-er er komplekse instrumenter og det er stor risiko for å tape penger raskt på grunn av gearing. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFD-er med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er, valuta eller eventuelle andre av våre produkter fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Retningslinjer for informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre nettleseropplevelse ved å aktivere, optimalisere og analysere nettstedsoperasjoner, samt for å gi deg personlig tilpasset annonseinnhold og la deg koble til sosiale medier. Ved å velge "Godta alle" samtykker du til bruk av informasjonskapsler og den relaterte behandlingen av personopplysninger. Velg “Administrer samtykke” for å administrere samtykkeinnstillingene dine. Du kan når som helst endre innstillingene dine eller trekke tilbake ditt samtykke via regler for informasjonskapsler. Vennligst se våre retningslinjer for informasjonskapsler her og personvernregler her.

Hva er MIFID II?

(MiFID Markets in Financial Instruments Directive)Det skjer endringer i en sentral del av europeisk logivning, hvor formålet er å beskytte deg når du kjøper eller investerer i finansprodukter. MiFID blir oppdatert og styrket på noen viktige områder og vil bli kjent som MiFID II.

MiFID er sentral for reguleringen av finansmarkedene i EU. Det regulerer levering av investeringstjenester i finaniinstrumenter (som aksjer, obligasjoner, derivater og ulike strukturerte produkter) fra banker og investeringsselskaper, samt drift av tradisjonelle børser og alternative handelssteder. Et av hovedmålene er å sikre en høy grad av harmonisert beskyttelse for investorer i finansielle instrumenter.

Når trer MiFID ii og MiFIR i kraft?

MiFID II/MiFIR vil gjelde fra 3. januar 2018. Det nye lovverket vil styrke investorbeskyttelsen og forbedre virkemåten til finansmarkedene og gjøre dem mer effektive, robuste og åpne.

Hvordan påvirkes investorene?

Beskyttelsen av investorer styrkes gjennom innføring av nye krav til; produktstyring og uavhengig investeringsrådgivning samt forbedringer av krav på flere områder, herunder ansvar for ledelsesorganer, opplæring, informasjon og rapportering til kunder, vederlag til ansatte og best mulig gjennomføring.

Hva det betyr i praksis

Kundene vil se en rekke oppdateringer av handelsplattformene de bruker, rapportene de mottar og opplysninger om kostnader, risikoer og fordeler ved deres utvalgte investeringsprodukter.

Hvordan vil markedsstrukturen påvirkes?

MiFID II er et komplekst regelverk som vil påvirke mange deler av investeringsvirksomhetene for de fleste markedsdeltakere uavhengig av aktivaklasse.

MiFID II og MiFIR vil sikre mer rettferdige, sikre og effektive markeder og legge til rette for større åpenhet for alle deltakere. Nye rapporteringskrav og tester vil øke mengden tilgjengelig informasjon og redusere bruken av uoversiktelige pooler og OTC-handel. Reglene for høyfrekvent handel stiller strenge organisatoriske krav til investeringsselskaper og handelssteder, og bestemmelsene som regulerer ikke-diskriminerende tilgang til sentrale motparter (KKP), handelssteder og referanser er utviklet for å øke konkurransen.

Hvordan påvirker investeringsselskapet?

Åpenhet  - Utvidede krav til åpenhet før og etter handel fra kun å gjelde aksjer til også å gjelde andre instrumenter som omsettes på et handelssted, som ETF,-er derivater og obligasjoner.

Handelsforpliktelser - For aksjer som er akseptert for handel på et handelssted, må MiFID-investeringsselskapene sørge for at handler foregår på et regulert marked (RM), et multilateralt handelssystem (MTF), organisert handelssystem (OTF), systematisk internaliserer (SI) eller tilsvarende tredjelands handelsted, med noen begrensede unntak.

For derivater som anses å kreve obligatorisk clearing iht. EMIR, vil det over tid bli vurdert om slike instrumenter også skal være omsettelige kun på handelssteder.

Utførelseskvalitet - MiFID-investeringsselskaper vil nå bli pålagt å rapportere årlig på de fem største utførelsesstedene (mht. handelsvolum) der de utførte ordrer i det foregående år, inkludert andelen aggressive, passive og direkte ordrer for hver klasse av finansinstrument. I tillegg skal data om utførelseskvalitet publiseres kvartalsvis på instrumentnivå for hvert utførelsessted.

Transaksjonsrapportering -Endringer i transaksjonsrapporteringsregimet, inkludert utvidelse av produkter, klient- og transaksjonsdatafelter (for eksempel juridiske identifikatorer) sammen med nye regler som regulerer foretakets plikt til å rapportere. Innføring av rapporterings- og posisjonsgrenser for råvarer som følger de amerikanske reglene som brukes av CFTC.

Det pågår ytterligere debatt i bransjen om mange av de tekniske aspektene ved gjennomføringen av de nødvendige tiltakene, og det er verdt å merke seg at de forskjellige nasjonale tilsynsmyndigheter kan ha forskjellige tilnærminger til gjennomføring av MiFID II.

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.