SaxoSelect Balancerede Porteføljer

Er du langsigtet investor? Er det vigtigt for dig, at du har investeret korrekt i forhold til din risikoprofil og udviklingen i de finansielle markeder? Så kig med her.

Vores Balancerede Porteføljer giver dig nem adgang til professionel og intelligent porteføljeforvaltning, som begynder ved EUR 10.000. Vælg mellem tre risikoprofiler, og investér i en diversificeret multi-aktivklasse-portefølje forvaltet af Saxo og sammensat på baggrund af iShares ETF'er og BlackRocks investeringsanalyse.

*Nu tilgængelig i følgende lande:
Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Italien

10

Et stærkt partnerskab

BlackRock er global leder inden for investeringsstyring, risikostyring og rådgivning til institutioner og retail-kunder. Den 30. juni 2016 havde BlackRock aktiver under forvaltning for USD 5,1 billion. BlackRock hjælper kunder i hele verden med at nå deres mål og klare udfordringer med en række produkter, som omfatter separate konti, investeringsforeninger, iShares® (børsnoterede fonde) og andre puljeinvesteringer. 

I mere end to årtier har Saxo Bank ikke alene været markedets førende inden for online-finansaktiviteter men har også hjulpet med at definere branchen og åbne nye områder. Demokratiseringen af finansverdenen har altid været et kernepunkt – dvs. at gøre topklasseløsninger tilgængelige for et bredere publikum.

Saxo Balancerede Porteføljer er i samarbejde med BlackRock den næste milepæl. Teknologien giver os mulighed for at tilbyde fordelene ved professionel porteføljeforvaltning til investeringer på ned til blot EUR 10.000.

Partnerskab med BlackRock
Vælg den portefølje, der er rigtig for dig

Saxos ekspertise inden for teknologi og investeringspleje og BlackRocks data, værktøjer og ekspertise gør professionel porteføljeinvestering tilgængelig fra EUR 10.000.

Få adgang til en aktivt forvaltet, veldiversificeret multi-aktivklasse-løsning til en clean, konkurrencedygtig pris. Drevet af samme metode og indsigt, som ligger bag forvaltningen af nogle af verdens største porteføljer. Med løbende rebalancering, aktiv vægtning på både portefølje- og aktivklasseniveau samt professionel risikostyring.

Defensiv portefølje

En forsigtig investeringsprofil for investorer, der har en mere konservativ risikotolerance med hensyn til økonomisk tab og markedsudsving, men samtidig søger en vis langsigtet vækst. Dette opnås gennem en relativt lavere eksponering mod aktiemarkeder og ikke-traditionelle investeringer med en relativt højere eksponering mod obligationer.
Læs mere Investér

Moderat portefølje

En balanceret investeringsprofil for investorer, der har en mere moderat risikotolerance med hensyn til økonomisk tab og markedsudsving, men samtidig søger større vækstpotentiale for deres portefølje på lang sigt. Dette opnås gennem en eksponering mod aktiemarkeder og ikke-traditionelle investeringer, der normalt er lidt højere end eksponeringen mod obligationer.
Læs mere Investér

Aggressiv portefølje

En mere dristig investeringsprofil for investorer, der har en høj risikotolerance med hensyn til økonomisk tab og markedsudsving, men samtidig søger en mulighed for større vækst i deres portefølje på lang sigt. Eksponeringen mod aktiemarkeder og alternative investeringer udgør generelt størstedelen af porteføljen.
Læs mere Investér

9

Balancerede Porteføljer

Porteføljerne administreres af Saxo på baggrund af data og forskning fra BlackRock og består af iShares ETFs, som giver spredning og optimering udover, hvad de fleste regionale banker kan tilbyde.

iShares er en global leder inden for ETF'er (exchange-traded funds) med mere end 10 års ekspertise og engagement hos private og små og store institutionelle investorer. Med over 700 globale fonde på tværs af flere aktivklasser og strategier og aktiver for mere end 1 billion dollars under forvaltning pr. 30. september 2016 hjælper iShares-fonde kunder over hele verden med at sammensætte kernen i deres porteføljer, opfylde specifikke investeringsmål og implementere markedsplaner.

iShares-fondene drives af BlackRock portefølje- og risikostyringseksperter, som er betroet forvaltningen af flere penge end noget andet investeringsfirma.*
 * Baseret på USD 5,1 billion aktiver under forvaltning pr. 30.06.16.


Hvad er Balancerede Porteføljer?
Fordelene ved Balancerede Porteføljer

Professionel investering

Dine aktiver investeres og forvaltes på et professionelt niveau. Med automatisk rebalancering, stram risikostyring og aktiv allokering kan du udnytte ekspertisen hos to førende finansielle institutioner: Saxo og BlackRock.

Nem adgang

Saxos teknologi gør det muligt: En proces med få enkle trin og et minimumsindskud på EUR 10.000 giver dig mulighed for at benytte den investeringstilgang, der anvendes af nogle af verdens største fondsforvaltere og pensionsfonde.

Gennemsigtig kontrol

Det er nemt at investere og afslutte en investering. iShares ETF'er er fuldt gennemsigtige, og du kender derfor dine præcise eksponeringer.

Gennemsigtige priser

Du drager fordel af en clean pris, så du ikke skal bekymre dig om skjulte omkostninger, som ofte påvirker investeringsafkast. Saxo opkræver kun ét enkelt gebyr på *0,9 % pr. år inklusive moms uden kurtage eller depotgebyrer.

*Forvalteren af ETF'er opkræver også et gebyr for at forvalte fondens aktiver. Gebyret kaldes Expense Ratio og er allerede fratrukket værdien af fondens aktiver. ETF'ens kurs er således eksklusive Expense Ratio. Servicegebyret beregnes af slutværdien af din Balancerede Portefølje ved dagens afslutning og skal betales ved kvartalets afslutning. Bemærk, at såfremt du vælger en Balanceret Portefølje, der er denomineret i en anden valuta end din finansieringskonto, vil der blive pålagt et omregningsgebyr (0,5 % af det investerede beløb pr. omregning).

En stærk partner: BlackRock

En stærk partner − dokumenterede resultater

Ved at kombinere vores lederskab inden for handelsteknologi med BlackRocks investeringsværktøjer former vi fremtidens investeringsformer. Som verdens største kapitalforvalter med aktiver under forvaltning på 5,1 billioner dollars investerer BlackRock på vegne af såvel store institutioner som individuelle investorer.

Ved at kombinere vores lederskab inden for handelsteknologi med BlackRocks investeringsværktøjer former vi fremtidens investeringsformer. Som verdens største kapitalforvalter med aktiver under forvaltning på 5,1 billioner dollars investerer BlackRock på vegne af såvel store institutioner som individuelle investorer.

Opbygning af en smart portefølje – fra indsigt til investering.

Investeringsvurderinger

Nyheder om den økonomiske udvikling og udviklingen på markederne analyseres og danner grundlag for udarbejdelsen af investeringsvurderinger. Langsigtede tendenser, strategisk tænkning og taktiske ændringer præger beslutningerne og porteføljens sammensætning.

De bredt diversificerede porteføljer tilpasses både med hensyn til aktivallokering – f.eks. ved at have en overvægt af aktier i forhold til obligationer – og inden for aktivklasser – ved at have en overvægt af europæiske aktier i forhold til asiatiske eller en overvægt af aktier i energisektoren i forhold til forbrugsvaresektoren. Saxo forvalter porteføljerne ved hjælp af BlackRocks værktøjer, data og ekspertise.

Kundeinput

Du bestemmer, hvilken profil der passer bedst til dine behov. Vælg mellem en forsigtig tilgang med allokering i hovedsageligt obligationer, en mellemprofil eller en aggressiv portefølje med hovedvægten på aktier. Forventet afkast og volatilitet stiger, jo større vægtningen af aktier er, og det rette valg afhænger af dine investeringsmål og din villighed – og evne – til at tage en risiko.

Faktiske komponenter

Porteføljen er sammensat med iShares fra BlackRock. Disse ETF'er giver dig god spredning, gennemsigtighed, likviditet og lave omkostninger. De udgør en smart og effektiv måde til at opbygge en balanceret portefølje, der kan øge din formue.

Overvågning og forvaltning

Porteføljerne overvåges konstant for afvigelser fra den overordnede investeringsvurdering og risikomålene. De relative vægtninger svinger i takt med markedsudviklingen, og rebalancering sker automatisk. Ændringer i investeringsvurderingerne implementeres i porteføljerne med det formål at give dig mulighed for at få fuldt udbytte af markedsudviklingen.

Ofte stillede spørgsmål