• Analyse fra

  Morningstar-logo

  Saxo Morningstar Moat

  Mål: Attraktiv kapitalvækst fra aktieinvesteringer

  Strategi: Identifikation af lavt prissatte aktier af høj kvalitet

  Sammensætning: 100 % i globale aktier

  Risikoniveau: højt


  Mindste investering:
  30.000 EUR

  Opret konto
 • Afkast*

  11.07%

  Gennemsnitligt årligt afkast siden oprettelsen
  Afkast er efter alle gebyrer

  Specifikation af afkast
  2023: 15.81%
  2022: -9.20%
  2021: 14.76%
  2020: 20.42%
  2019: 19.02%
  2018: -10.59%
  2017: 18.27%

  *Pr. 31/12/23. Tidligere afkast er ingen indikator for fremtidige afkast. Se produktarket for at få det fulde overblik over resultaterne.

  Performance i EUR denomineret portefølje fra oprettelsen (11/07/2016) til 31/12/23.

Morningstar Video

En portefølje bestående af udvalgte value-aktier

Opnå eksponering til 30 enkeltaktier af høj kvalitet, som er identificeret som værende for lavt prissat i markedet.

Morningstar benytter sin dokumenterede metode til at udvælge en række deep-value-aktier, der udviser robuste konkurrencefordele for investorer med en mellemlang til lang investeringshorisont. 

Vi forvalter din portefølje i samarbejde med Morningstar Investment Management*.

For information om porteføljens bæredygtighed klik her

Hold dine omkostninger nede 

Samlede forventede omkostninger: 1.75% pr. år

Swipe til højre eller venstre
Specifikation af årlige omkostningerGebyr i %Omkostninger ved en investering på 30.000 EUR
Servicegebyr0.75% pr. år225.00 EUR
Transaktionsomkostninger*1% pr. år300.00 EUR
Engangsomkostninger0% pr. år0 EUR

Totalt

1.75%525.00 EUR

Servicegebyret fratrækkes kvartalsvist på et forholdsmæssigt grundlag. Mindste investering er 30.000 EUR.
*Et estimat baseret på porteføljeaktivitet og valgte investeringer, som kan ændre sig over tid.

Ingen skjulte gebyrer

Platformsgebyr

Gratis adgang til alle Saxo Banks platforme.

Indtrædelsesgebyr og udtrædelsesgebyr

Foretag yderligere køb eller afvikling af dine investeringer uden omkostninger.

Depotgebyr

Der er ingen konto- eller depotgebyrer hos os.

Ofte stillede spørgsmål

Læs mere om Brown Advisory Ethical Selection nedenfor.

Fordele ved diversificering: Læs om diversificerings gunstige effekt på risiko og afkast. Læs mere

Hvad er en "Moat"?: Læs, hvordan Morningstar udarbejder sine Economic Moat-ratings.  Læs mere

EIRM:
Læs en udførlig beskrivelse af den proces, Morningstar anvender til at vurdere aktier. Læs mere

Hvis du ikke allerede har en Saxo Bank-konto, skal du oprette en og indbetale penge og være opmærksom på det minimumsbeløb for investering, der gælder for den portefølje, du er interesseret i. Følg derefter disse trin:

 1. Åbn platformen, og klik på fanen "SaxoSelect"
 2. Tag egnethedstesten for at fastslå din risikoprofil og de forvaltede porteføljer, der egner sig for dig
 3. Gennemse de mulige porteføljer, og vælg en ved at klikke på "Invester"
 4. Indbetal det beløb, du ønsker at investere, og bekræft dine valg

Hvis du allerede har en Saxo Bank-konto, skal du bare gå ind på fanen "SaxoSelect" på platformen og følge ovenstående trin. Første gang du investerer i en forvaltet portefølje, skal du tage egnethedstesten, som er forskellig fra hensigtsmæssighedstesten (til investering på egen hånd).

Der er ingen minimumsperiode for investering, og du kan til enhver tid udtræde uden yderligere omkostninger. Det er dog vigtigt at huske, at vores forvaltede porteføljer er beregnet til langsigtet investering, og at vi kun anbefaler dem, hvis du har en investeringshorisont på flere år.

Sammenlignet med traditionelle kapitalforvaltere tilbyder vi en overbevisende og omkostningseffektiv måde at få dine penge forvaltet på. For nogle af vores porteføljer er omkostningerne på under det halve af omkostningerne ved dyr kapitalforvaltning.

Beskrivelse af omkostninger

Servicegebyr: Det gebyr, Saxo Bank opkræver for at forvalte dine penge. Det er en årlig omkostning, der fratrækkes kvartalsvist på et forholdsmæssigt grundlag. Læs mere om servicegebyret her

Omregningsgebyr: Nogle porteføljer investerer i aktier eller ETF'er, der er udstedt i en anden valuta end porteføljens. For eksempel består Morningstars portefølje af aktiver udstedt i EUR eller USD, mens der købes aktier fra hele verden. Eksempelvis beregnes der et valutaomregningsgebyr ved køb eller salg af aktier udstedt i GBP. 

Vores gebyrer afhænger af den forvaltede portefølje, du vælger at investere i.

Læs, hvordan vores årlige servicegebyr beregnes, ved at klikke her

Læs, hvordan vores resultatbetingede honorar (hvis relevant) beregnes, ved at klikke her.

Som ved al investering er der en sammenhæng mellem den risiko, du påtager dig, og det afkastniveau, du kan forvente at få (både positivt og negativt) Risikoprofilerne for forvaltede porteføljer indikerer størrelsen af et potentielt tab (af værdi) i perioder med negativ markedsudvikling. Investering i aktier anses for at være forbundet med høj risiko, og til sammenligning viser historien, at det brede aktiemarked kan falde omkring 20 % i perioder med negativ markedsudvikling.

Høj risiko
I perioder med negativ markedsudvikling ventes denne portefølje at give tab svarende til faldet på det brede aktiemarked. Til sammenligning kan det brede aktiemarked falde 20 % eller mere i et ekstremt scenarie. 


High-risk-faq

Kom i gang med at investere på få minutter

Opret konto

Hvis du er ny kunde hos Saxo Bank, skal du indsende en anmodning om kontoåbning. Det tager kun få minutter.

Vælg din portefølje

Vælg en portefølje, der passer til dine mål og din risikovillighed, og udfyld derefter et kort spørgeskema vedrørende din profil.

Investér

Bekræft din forvaltede portefølje, og investér. Vi foretager alle investeringer for dig – på din konto.

Kontakt vores support
Kontakt en af vores eksperter i dag, så hjælper vi dig med at komme i gang.
Kontakt os direkte

*Pr. 31/12/23. Tidligere afkast er ingen indikator for fremtidige afkast. Klik på "Læs mere" for at få det fulde overblik over resultaterne.

Egnethedstest vedr. din risikoprofil
Inden du investerer i SaxoSelects forvaltede porteføljer, skal du tage en egnethedstest, så vi kan fastslå din risikoprofil. Herefter kan du se, hvilke portefølje som passer til dig og din risikoprofil. Hvis du allerede har en Saxo Bank-konto, kan du tage egnethedstesten ved at klikke her og logge ind på platformen.
*Det er et obligatorisk trin i investeringsprocessen og tager kun få minutter.

Investeringsrisiko
Investering i finansielle produkter er altid forbundet med risiko. Generelt bør du derfor kun investere i finansielle produkter, hvis du forstår de risici, der er forbundet med dem. Investering i en portefølje i en valuta, der er forskellig fra din kontos basisvaluta, indebærer en risiko for eksponering til udsving i kursen på disse valutaer. Læs mere i Ansvarsfraskrivelse for forvaltede porteføljer.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.