• Analyse fra

  Nasdaq-logo

  Nasdaq DW Global Momentum

  Mål: Opnå solide aktieafkast på langt sigt

  Strategi: Investér i aktier fra udviklede markeder og nye vækstmarkeder på basis af analyser af prisbevægelser.

  Sammensætning: 100 % i aktier fra udviklede markeder og nye vækstmarkeder

  Risikoniveau: højt


  Mindste investering:
  30.000 USD

  Opret konto
 • Afkast*

  5.73%

  Gennemsnitligt årligt afkast: Slut 4. kvartal 2013 - slut 4. kvartal 2023**
  Afkast er efter alle gebyrer

  Specifikation af afkast
  2023: 18.00%
  2022: -22.72%
  2021: 5.61%
  2020: 11.76%
  2019: 32.91%
  2018: -28.79%
  2017: 44.79%

  *10 års afkast (4. kvartal 2013 - 4. kvartal 2023). Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.

  **Pr. 31.12.2023. Opdateres hvert kvartal. Afkast siden 01.11.2017 viser de resultater, der er opnået hos Saxo. Afkast før 01.11.2017 viser udviklingen af strategien, før den blev lanceret hos Saxo.

En portefølje af momentum-aktier

Investér i 30-40 aktier med markant kursudvikling fra nye vækstmarkeder og udviklede markeder via porteføljen Nasdaq Dorsey Wright (DW) Global Momentum.

Nasdaq DW's eksperter trækker på selskabets solide, teknologidrevne metode i udvælgelsen af momentum-aktier, dvs. aktier, der forventes at fastholde en markant kursudvikling i en periode med positive afkast. Vi forvalter din portefølje i samarbejde med Nasdaq DW.

For information om porteføljens bæredygtighed klik her

Hold dine omkostninger nede

Samlede forventede omkostninger: 1.80% pr. år

Swipe til højre eller venstre
Specifikation af årlige omkostningerGebyr i %Omkostninger ved en investering på 30.000 USD
Servicegebyr0.75% pr. år225.00 USD
Transaktionsomkostninger*1.05% pr. år315.00 USD
Engangsomkostninger**0% pr. år0.00 USD

Totalt***

1.80%540.00 USD

Servicegebyret fratrækkes kvartalsvist på et forholdsmæssigt grundlag. Mindste investering er 30.000 USD.
*Et estimat baseret på porteføljeaktivitet og valgte investeringer, som kan ændre sig over tid.
**Omkostninger for investering i de oprindelige porteføljepositioner. Disse omkostninger påløber ikke de efterfølgende år, så de samlede omkostninger pr. år vil derfor være 1,33%, hvilket svarer til 400 USD.
***For en portefølje på 30.000 USD, efter transaktionsomkostninger og engangsomkostninger, er de samlede forventede omkostninger for porteføljen 1,59%, hvilket svarer til 477 USD. For en portefølje på 150.000 USD, efter handelsomkostninger og engangsomkostninger, er de samlede forventede omkostninger 0,94%, hvilket svarer til 1.409 USD.

Ingen skjulte gebyrer

Platformsgebyr

Gratis adgang til alle Saxo Banks platforme.

Indtrædelsesgebyr og udtrædelsesgebyr

Foretag yderligere køb eller afvikling af dine investeringer uden omkostninger.

Depotgebyr

Der er ingen konto- eller depotgebyrer hos os.

Ofte stillede spørgsmål

Du kan læse mere om Nasdaq Global Momentum nedenfor.

Præsentation af NasdaqDW Global Momentum: Læs mere om porteføljen og investeringsmetoden. Læs mere

Beskrivelse af momentum/relativ styrke: Læs mere om metoden relativ styrke/momentum, som anvendes af Nasdaq DW. Læs mere

Faktaark for Nasdaq DW Global Momentum:
En kort beskrivelse af porteføljen, herunder afkast. Læs mere

Beskrivelse af momentum: En artikel fra Nasdaq DW med en kort oversigt over metoden momentuminvestering. Læs mere

Hvis du ikke allerede har en Saxo Bank-konto, skal du oprette en og indbetale penge og være opmærksom på det minimumsbeløb for investering, der gælder for den portefølje, du er interesseret i. Følg derefter disse trin:

 1. Åbn platformen, og klik på fanen "SaxoSelect"
 2. Tag egnethedstesten for at fastslå din risikoprofil og de forvaltede porteføljer, der egner sig for dig
 3. Gennemse de mulige porteføljer, og vælg en ved at klikke på "Invester"
 4. Indbetal det beløb, du ønsker at investere, og bekræft dine valg

Hvis du allerede har en Saxo Bank-konto, skal du bare gå ind på fanen "SaxoSelect" på platformen og følge ovenstående trin. Første gang du investerer i en forvaltet portefølje, skal du tage egnethedstesten, som er forskellig fra hensigtsmæssighedstesten (til investering på egen hånd).

Der er ingen minimumsperiode for investering, og du kan til enhver tid udtræde uden yderligere omkostninger. Det er dog vigtigt at huske, at vores forvaltede porteføljer er beregnet til langsigtet investering, og at vi kun anbefaler dem, hvis du har en investeringshorisont på flere år.

Sammenlignet med traditionelle kapitalforvaltere tilbyder vi en overbevisende og omkostningseffektiv måde at få dine penge forvaltet på. For nogle af vores porteføljer er omkostningerne på under det halve af omkostningerne ved dyr kapitalforvaltning.

Beskrivelse af omkostninger

Servicegebyr: Det gebyr, Saxo Bank opkræver for at forvalte dine penge. Det er en årlig omkostning, der fratrækkes kvartalsvist på et forholdsmæssigt grundlag. Læs mere om servicegebyret her.

Omregningsgebyr: Nogle porteføljer investerer i aktier eller ETF'er, der er udstedt i en anden valuta end porteføljens. For eksempel består Morningstars portefølje af aktiver udstedt i EUR eller USD, mens der købes aktier fra hele verden. Eksempelvis beregnes der et valutaomregningsgebyr ved køb eller salg af aktier udstedt i GBP. 

Vores gebyrer afhænger af den forvaltede portefølje, du vælger at investere i.

Læs, hvordan vores årlige servicegebyr beregnes, ved at klikke her.

Læs, hvordan vores resultatbetingede honorar (hvis relevant) beregnes, ved at klikke her.

Som ved al investering er der en sammenhæng mellem den risiko, du påtager dig, og det afkastniveau, du kan forvente at få (både positivt og negativt) Risikoprofilerne for forvaltede porteføljer indikerer størrelsen af et potentielt tab (af værdi) i perioder med negativ markedsudvikling. Investering i aktier anses for at være forbundet med høj risiko, og til sammenligning viser historien, at det brede aktiemarked kan falde omkring 20 % i perioder med negativ markedsudvikling.

Høj risiko
I perioder med negativ markedsudvikling ventes denne portefølje at give tab svarende til faldet på det brede aktiemarked. Til sammenligning kan det brede aktiemarked falde 20 % eller mere i et ekstremt scenarie. 


High-risk-faq

Kom i gang med at investere på få minutter

Opret konto

Hvis du er ny kunde hos Saxo Bank, skal du indsende en anmodning om kontoåbning. Det tager kun få minutter.

Vælg din portefølje

Vælg en portefølje, der passer til dine mål og din risikovillighed, og udfyld derefter et kort spørgeskema vedrørende din profil.

Investér

Bekræft din forvaltede portefølje, og investér. Vi foretager alle investeringer for dig – på din konto.

Kontakt vores support
Kontakt en af vores eksperter i dag, så hjælper vi dig med at komme i gang.
Kontakt os direkte

*Pr. 31/12/23. Tidligere afkast er ingen indikator for fremtidige afkast. Klik på "Læs mere" for at få det fulde overblik over resultaterne.

Egnethedstest vedr. din risikoprofil
Inden du investerer i SaxoSelects forvaltede porteføljer, skal du tage en egnethedstest, så vi kan fastslå din risikoprofil. Herefter kan du se, hvilke portefølje som passer til dig og din risikoprofil. Hvis du allerede har en Saxo Bank-konto, kan du tage egnethedstesten ved at klikke her og logge ind på platformen.
*Det er et obligatorisk trin i investeringsprocessen og tager kun få minutter.

Investeringsrisiko
Investering i finansielle produkter er altid forbundet med risiko. Generelt bør du derfor kun investere i finansielle produkter, hvis du forstår de risici, der er forbundet med dem. Investering i en portefølje i en valuta, der er forskellig fra din kontos basisvaluta, indebærer en risiko for eksponering til udsving i kursen på disse valutaer. Læs mere i Ansvarsfraskrivelse for forvaltede porteføljer.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.