• Analyse fra

  BlackRock-black

  Moderat

  Mål: Positive langsigtede afkast med et moderat risikoniveau

  Strategi: Diversificering på tværs af et balanceret miks af investeringer med højere og lavere risiko

  Sammensætning: Et miks af aktier, obligationer og alternative aktivklasser med en hældning mod foretrukne markeder, alt sammen via omkostningsvenlige ETF'er

  Risikoniveau: Middel


  Mindste investering:
  50.000 DKK

  Opret konto
 • Afkast*

  3.21%

  Gennemsnitligt årligt afkast siden oprettelsen
  Afkast er efter alle gebyrer

  Specifikation af afkast
  2023: 8.62%
  2022: -15.62%
  2021: 11.19%
  2020: 1.72%
  2019: 18.76%
  2018: -5.44%
  2017: 5.28%

  *Pr. 31/12/23. Tidligere afkast er ingen indikator for fremtidige afkast. Se produktarket for at få det fulde overblik over resultaterne.

  Performance i DKK denomineret portefølje fra oprettelsen (20/05/2016) til 31/12/23.

  Produktark

  Kvartalskommentar

Investeringer inspireret af BlackRock

Investeringer inspireret af BlackRock

Vi har indgået partnerskab med BlackRock, verdens største kapitalforvalter, og kan derfor tilbyde dig en investeringsportefølje med en moderat risiko og et langsigtet afkastpotentiale.

Vores balancerede portefølje giver diversificeret eksponering til aktier, obligationer og alternative aktivklasser og hjælper dig på den måde til at opnå højere langsigtet kapitalvækst, samtidig med at risikoen for din investering begrænses.

BlackRock leverer investeringsdata og indsigter i verdensklasse. Som følge af vores partnerskab med BlackRock kan vi udnytte disse data og analyser, når vi forvalter din portefølje. Porteføljen sammensætter vi med selskabets markedsledende ETF'er fra iShares. 

Bemærk, at denne portefølje ikke tager højde for bæredygtighed som en del af investeringsprocessen og derfor retter sig efter artikel 6 i EU-regulativet om bæredygtighed inden for finanssektoren (SFDR) og de dermed forbundne oplysningskrav. Saxo Bank tilbyder en række forskellige strategier, der imødekommer forskellige krav. Hvis du ønsker bæredygtig investering, bør du vælge en anden strategi.

Hold dine omkostninger nede

Samlede forventede omkostninger: 0.93% pr. år

Swipe til højre eller venstre
Specifikation af årlige omkostningerGebyr i %Omkostninger ved en investering på 50.000 DKK
Servicegebyr0.75% pr. år375.00 DKK
Transaktionsomkostninger*XX
Forventede ETF-omkostninger**0.18%90.00 DKK

Servicegebyret fratrækkes kvartalsvist på et forholdsmæssigt grundlag. Mindste investering er 50.000 DKK.

*Et estimat baseret på porteføljeaktivitet og valgte investeringer, som kan ændre sig over tid.

**Gebyret Total Expense Ratio (TER) fratrækkes afkastet af ETF'er. Gebyret betales til udbyderen af ETF'er, ikke til Saxo Bank.

Ingen skjulte gebyrer

Platformsgebyr

Gratis adgang til alle Saxo Banks platforme.

Indtrædelsesgebyr og udtrædelsesgebyr

Foretag yderligere køb eller afvikling af dine investeringer uden omkostninger.

Depotgebyr

Der er ingen konto- eller depotgebyrer hos os.

Ofte stillede spørgsmål

Hvis du ikke allerede har en Saxo Bank-konto, skal du oprette en og indbetale penge og være opmærksom på det minimumsbeløb for investering, der gælder for den portefølje, du er interesseret i. Følg derefter disse trin:

 1. Åbn platformen, og klik på fanen "SaxoSelect"
 2. Tag egnethedstesten for at fastslå din risikoprofil og de forvaltede porteføljer, der egner sig for dig
 3. Gennemse de mulige porteføljer, og vælg en ved at klikke på "Invester"
 4. Indbetal det beløb, du ønsker at investere, og bekræft dine valg

Hvis du allerede har en Saxo Bank-konto, skal du bare gå ind på fanen "SaxoSelect" på platformen og følge ovenstående trin. Første gang du investerer i en forvaltet portefølje, skal du tage egnethedstesten, som er forskellig fra hensigtsmæssighedstesten (til investering på egen hånd).

Der er ingen minimumsperiode for investering, og du kan til enhver tid udtræde uden yderligere omkostninger. Det er dog vigtigt at huske, at vores forvaltede porteføljer er beregnet til langsigtet investering, og at vi kun anbefaler dem, hvis du har en investeringshorisont på flere år.

Sammenlignet med traditionelle kapitalforvaltere tilbyder vi en overbevisende og omkostningseffektiv måde at få dine penge forvaltet på. For nogle af vores porteføljer er omkostningerne på under det halve af omkostningerne ved dyr kapitalforvaltning.

Beskrivelse af omkostninger

Servicegebyr: Det gebyr, Saxo Bank opkræver for at forvalte dine penge. Det er en årlig omkostning, der fratrækkes kvartalsvist på et forholdsmæssigt grundlag. Læs mere om servicegebyret her.

Forventede ETF-omkostninger: Hvis din portefølje investerer i ETF'er, skal du huske, at udbyderen af ETF'er fratrækker et gebyr i afkastet. Det er praktisk, fordi det betyder, at der ikke finder kontante transaktioner (betaling til ETF-udbyderen for at dække omkostninger) sted. Omkostningerne fratrækkes afkastet af ETF'en.

Vores gebyrer afhænger af den forvaltede portefølje, du vælger at investere i.

Læs, hvordan vores årlige servicegebyr beregnes, ved at klikke her.

Som ved al investering er der en sammenhæng mellem den risiko, du påtager dig, og det afkastniveau, du kan forvente at få (både positivt og negativt) Risikoprofilerne for forvaltede porteføljer indikerer størrelsen af et potentielt tab (af værdi) i perioder med negativ markedsudvikling. Investering i aktier anses for at være forbundet med høj risiko, og til sammenligning viser historien, at det brede aktiemarked kan falde omkring 20 % i perioder med negativ markedsudvikling.

Middel risiko
I perioder med negativ markedsudvikling ventes denne portefølje at give tab i et omfang, der er mindre end faldet på det brede aktiemarked. Til sammenligning kan det brede aktiemarked falde 20 % eller mere i et ekstremt scenarie, mens vi vurderer, at denne portefølje ville give et tab på 10-15 %. 


Medium-risk-faq

Kom i gang med at investere på få minutter

Opret konto

Hvis du er ny kunde hos Saxo Bank, skal du indsende en anmodning om kontoåbning. Det tager kun få minutter.

Vælg din portefølje

Vælg en portefølje, der passer til dine mål og din risikovillighed, og udfyld derefter et kort spørgeskema vedrørende din profil.

Investér

Bekræft din forvaltede portefølje, og investér. Vi foretager alle investeringer for dig – på din konto.

Kontakt vores support
Kontakt en af vores eksperter i dag, så hjælper vi dig med at komme i gang.
Kontakt os direkte

*Pr. 31/12/23. Tidligere afkast er ingen indikator for fremtidige afkast. Klik på "Læs mere" for at få det fulde overblik over resultaterne.

Egnethedstest vedr. din risikoprofil
Inden du investerer i SaxoSelects forvaltede porteføljer, skal du tage en egnethedstest, så vi kan fastslå din risikoprofil. Herefter kan du se, hvilke portefølje som passer til dig og din risikoprofil. Hvis du allerede har en Saxo Bank-konto, kan du tage egnethedstesten ved at klikke her og logge ind på platformen.
*Det er et obligatorisk trin i investeringsprocessen og tager kun få minutter.

Investeringsrisiko
Investering i finansielle produkter er altid forbundet med risiko. Generelt bør du derfor kun investere i finansielle produkter, hvis du forstår de risici, der er forbundet med dem. Investering i en portefølje i en valuta, der er forskellig fra din kontos basisvaluta, indebærer en risiko for eksponering til udsving i kursen på disse valutaer. Læs mere i Ansvarsfraskrivelse for forvaltede porteføljer.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.