Se juridisk menu

Information om Saxo Banks politik om bæredygtighedsrisici

Indledning   

Denne politik beskriver Saxo Banks tilgang til integration af miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige (ESG) kriterier i styringen af investeringsrisici. Bæredygtighedsrisici har stigende betydning. Hvis disse risici ikke styres, kan det have en lang række – herunder finansielle, juridiske og omdømmemæssige – konsekvenser. Da Saxo Bank inkluderer bæredygtighedsrisici i sin investeringsmodel, hjælper modellen os til at identificere og håndtere potentielle negative indvirkninger på miljøet og på menneskerettighederne samt de dermed forbundne risici, der har betydning for vores kunder og os. Saxo Bank tilbyder sine kunder forskellige produkter, herunder forvaltede bæredygtige løsninger. Denne politik gennemgås med regelmæssige mellemrum og opdateres efter behov på baggrund af ændringer i forholdene og den egentlige praksis.

Mål

Målet er at tage højde for bæredygtighedsrisici, der skyldes miljø-, samfunds- eller ledelsesmæssige forhold, i investeringsbeslutningerne.

Politikerklæringer

Saxo Bank integrerer bæredygtighedsfaktorerne i investeringsprocessen ud fra et due diligence-perspektiv. Dette omfatter en vurdering af bæredygtighedsrisicis sandsynlige påvirkning af det finansielle afkast. Bæredygtighedsrisici betyder, at hvis der opstår et miljø-, samfunds- eller ledelsesmæssigt forhold, kan dette have en reel eller potentiel stor negativ indvirkning på værdien af en investering.

Anvendelsen af ESG-kriterier kan påvirke afkastet, og derfor kan investering på grundlag af ESG-kriterier udvikle sig anderledes end et ikke-ESG-benchmark, der ikke anvender sådanne kriterier. Grundlaget for at udelukke bestemte investeringer er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med alle investorers subjektive etiske holdning.

Bæredygtighedsrisici kan påvirke langsigtede risikojusterede afkast for investorer. Vurderingen af bæredygtighedsrisici er kompleks og kan være baseret på ESG-data, der er vanskelige at indhente, og som måske er ufuldstændige, skønnede, forældede eller på anden vis stærkt ukorrekte. Påvirkningerne fra realiseringen af bæredygtighedsrisici kan være mange og kan være forskellige afhængigt af den konkrete risiko, regionen, sektoren og aktivtypen.

Eksempler på de enkelte typer ESG-risiko:

  • Miljø: klimaforandringer – risiko for '"strandede aktiver"
  • Samfund: menneskerettigheder – drive forretning på grundlag af uetiske og ulovlige arbejdsvilkår
  • Ledelse: gennemsigtighed og integritet – manglende tilsyn fra bestyrelsens side samt manglende struktur i beslutningsprocessen

Saxo Bank iværksætter relevante processer for løbende at overvåge, vurdere og håndtere ESG-risicis potentielle og faktiske påvirkning af individuelle fonde og porteføljer. Ved vurderingen af en fond eller portefølje på baggrund af ESG-kriterier gør Saxo Bank brug af informationer og data fra tredjeparter.

Da Saxo Bank samarbejder med kapitalforvaltere om at opbygge porteføljer, er det en del af due diligence-processen at bedømme den ESG-model, kapitalforvalteren har etableret, f.eks. medarbejdere involveret i ESG-forhold, aktivt ejerskab samt ESG-risici for porteføljen.

Risici

Den største risiko er, at kapitalforvalterne ikke har de rigtige værktøjer (f.eks. data) til at træffe de rigtige investeringsbeslutninger – f.eks. udelukkelse af bestemte selskaber fra en fond, der tager hensyn til ESG – da dette kan påvirke investeringsafkastet. 


Senest opdateret: 10. marts 2021

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.