Saxo Stronghold EUR – Kommentar til 4. kvartal 2019

Handlede instrumenter
ETF'er
AktivklasserGlobale aktier, obligationer og alternative aktivklasser
InvesteringsstilKvantitativ porteføljeforvaltning
Afkast for kvartalet–1,0 % (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til årsrate (siden oprettelse)4,4%

Markedsoversigt

Mens tredje kvartal af 2019 bød på volatilitet på grund af den eskalerende handelskonflikt mellem USA og Kina, kom der i fjerde kvartal en våbenhvile i form af en fase-et-aftale. Handelsaftalen gav sammen med forbedrede økonomiske aktivitetsdata et generelt løft til aktiemarkederne. Trods eksponering til aktier fik porteføljen ikke fuld fordel af dette, da eksponeringen primært lå i aktier med lave volatilitetskarakteristika, som faldt noget, da investorerne ikke længere havde brug for den relative sikkerhed på aktiemarkederne.

I løbet af fjerde kvartal reducerede Stronghold EUR-modellen sin eksponering til aktier med lave volatilitetskarakteristika og øgede overordnet set sin eksponering til aktier, da de forventede afkast på tværs af aktier blev bedre, og volatiliteten faldt yderligere. 

På trods af en lidt skuffende afslutning på året endte det samlede afkast i 2019 på 11 % efter omkostninger. Årsresultatet var meget bedre end benchmarket, som kun steg 8,3 % i 2019. I den første måned af 2020 er Stronghold EUR-porteføljen allerede foran benchmarket, men når situationen med coronavirus i Kina bliver værre dag for dag, kan det blive et ganske volatilt kvartal. Stronghold-modellen skule dog være i stand til at reagere hurtigt på omskiftninger i volatiliteten. 

 
 

Porteføljeudvikling

Okt–1,5%
Nov+0,7%
Dec–0,2%
2019 i alt11,0% 
Oprettelse (01.07.2017)
10,9%

(Afkast er efter alle omkostninger)

  • Positionen med det bedste afkast var eksponeringen for europæiske small cap-aktier, som i kvartalet bidrog med 0,2 procentpoint.

  • Porteføljens eksponering for inflationsindekserede obligationer var kvartalets bundskraber med -0,8 procentpoint. I løbet af 2019 er kursen på den inflationsindekserede obligations-ETF dog steget med 5,2 %.

Porteføljeændringer

I 4. kvt. øgede Stronghold EUR-porteføljen sin samlede eksponering for aktier med 5 procentpoint, og aktieallokeringerne har generelt skiftet fra eksponering til aktier med højt momentum på udviklede markeder til eksponering til aktier på nye vækstmarkeder og europæiske small cap-aktier. Den samlede ændring i allokeringen er vist nedenfor.

Porteføljevægte (%)

Aktivklasse
Aktivunderklasse
Pr. 30.09.2019Pr. 03.01.2020
Alternative
Global Properties
Listed Private Equity
 0,0
1,8
2,8
1,9
 KreditEM Bonds (USD)*
Global Corp Bonds*
Euro High Yield Bonds
Euro Covered Bonds
0,0
0,0
5,1
8,4
 0,0
1,5
5,2
0,0
Aktier
DM Equities*
DM Momentum
DM Minimum Volatility
EM Equities
Europe Small Cap
0,0
9,5
30,9
0,0
0,0
2,2
0,0
23,2
10,0
9,9
Statsobligationer
Euro Govt. Bonds 1-3Y
Global Infl-linked Bonds*
Global Govt. Bonds 7-10Y*
0,0
22,4
20,9
 0,0
22,2
20,6
Cash
Cash
0,90,6

 *Valutaafdækket til EUR

Forventninger

OECD's ledende indikatorer for den globale økonomi er blevet justeret og viser nu, at den globale økonomi gik fra tilbagegang til en fase med opsving i september, da penge- og finanspolitiske stimuli bremsede den økonomiske afmatning. Dette har formentlig afværget en global recession, men opsvinget er stadig skrøbeligt, og det nylige udbrud af coronavirus i Kina udgør en kritisk risiko for det globale opsving, idet Kina tegner sig for 20 % af den globale økonomi og dybest set hele verdens produktionsanlæg.

Aktiemarkederne har leveret positive resultater som følge af den øgede økonomiske aktivitet. Volatiliteten er også faldet i 2019, og som resultat deraf har Stronghold-modellen øget sin aktieeksponering i fjerde kvartal fra 40 % til 45 %. Hvis den økonomiske aktivitet fortsætter med at stige, bør porteføljen opleve højere afkast på baggrund af den øgede aktieeksponering.

Den største trussel mod vores prognose er den kinesiske coronavirus, som giver modellen mange ubekendte og ikke-lineære faktorer. Højere rentesatser vil medføre tab på obligationerne i porteføljen, men omfanget af tabet afhænger af, hvorvidt de stigende renter skyldes inflationspres eller øget økonomisk aktivitet.

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.