Saxo Stronghold EUR – Kommentar til 3. kvartal 2019

Handlede instrumenter
ETF'er
AktivklasserGlobale aktier, obligationer og alternative aktivklasser
InvesteringsstilKvantitativ porteføljeforvaltning
Afkast for kvartalet+4,3% (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til årsrate (siden oprettelse)4,6%

Markedsoversigt

3. kvartal indeholdt alt, hvad der skulle til for at sende kvartalets afkast i minus: en eskalerende retorik i handelskrigen mellem USA og Kina, forværrede makroøkonomiske nøgletal, et stresset amerikansk pengemarked, ECB's lancering af dels kvantitative lempelser, dels et 'tiering'-system, der gør det muligt for eurozonens banker at undgå at blive straffet for deres overskydende likviditet, samt et angreb på verdens største olieanlæg i Saudi-Arabien. Trods disse hændelser klarede aktivklasserne sig imidlertid godt i kvartalet med kun små glimt af volatilitet. Stronghold EUR-porteføljen gav et afkast på 4,3 % efter omkostninger takket være en solid udvikling for globale obligationer og aktier med lavere volatilitetskarakteristika. 

Stronghold EUR har reduceret eksponeringen i aktier hen over kvartalet, da det kraftige kursfald for aktier med højt momentum i begyndelsen af august og senere den lille nedtur for amerikanske aktier med højt momentum i september fik volatilitetsstrukturen til at ændre sig i en sådan grad, at høj eksponering blev for risikabelt.

I 4. kvartal vil udviklingen på finansmarkederne være drevet af virksomhedernes regnskaber for 3. kvartal og deres forventninger, af Federal Reserves beslutning om likviditetstilførsel og rentenedsættelser samt af handelsforhandlingerne mellem USA og Kina og resultatet af disse. Vi nærer ikke noget stort håb om, at handelsforhandlingerne mellem USA og Kina føre til noget resultat. Vi vurderer, at centralbankerne er "efter kurven" i pengepolitikken, og at den globale økonomi går i recession. 

 
 

Porteføljeudvikling

Jul+2,6%
Aug+1,5%
Sep+0,2%
Første ni måneder af 201912,1%
1 år
7,4%
Oprettelse (01.07.2017)
9,9%

(Afkast er efter alle omkostninger)

  • Den position, der klarede sig bedst, var eksponeringen til globale aktier med lavere volatilitetskarakteristika, som bidrog med 2,4 procentpoint til kvartalets afkast. Investorernes efterspørgsel efter aktier med lave volatilitetskarakteristika har været drevet af de usikre makroøkonomiske forhold. 

  • Aktier med højt momentum klarede sig næstbedst og bidrog med 0,8 procentpoint til kvartalets afkast. Dog oplevede amerikanske aktier med højt momentum en lille nedtur i kvartalet, hvilket tvang modellen til at reducere eksponeringen til aktier med højt momentum.

  • Porteføljens eksponering til inflationsindekserede obligationer bidrog også positivt til afkastet. Det skyldes, at renten på obligationer med længere løbetider faldt hen over kvartalet, hvilket fik kursen på inflationsindekserede obligationer til at stige.

Porteføljeændringer

Stronghold EUR-porteføljen øgede eksponeringen til risikofyldte aktiver i årets to første kvartaler. I 3. kvartal har modellen imidlertid reduceret eksponeringen til aktier med højt momentum betydeligt og flyttet eksponeringen i globale 7-10-årige statsobligationer og særligt dækkede obligationer i euro. Baggrunden for denne reduktion af risikoen er primært den lille nedtur for amerikanske aktier med højt momentum hen over kvartalet.

Porteføljevægte (%)

Aktivklasse
Aktivunderklasse
Pr. 30.09.2019
Pr. 30.06.2019
Alternative
Global Properties
Listed Private Equity
 0,0
1,8
0,0
1,7
 KreditEM Bonds (USD)*
Global Corp Bonds*
Euro High Yield Bonds
Euro Covered Bonds
0,0
0,0
5,1
8,4
 0,0
0,0
5,4
0,0
Aktier
DM Equities*
DM Momentum
DM Minimum Volatility
EM Equities
Europe Small Cap
0,0
9,5
30,9
0,0
0,0
 0,0
26,9
29,9
0,0
0,0
Statsobligationer
Euro Govt. Bonds 1-3Y
Global Infl-linked Bonds*
Global Govt. Bonds 7-10Y*
0,0
22,4
20,9
 0,0
22,6
12,9
Cash
Cash
0,90,6

 *Valutaafdækket til EUR

Forventninger

OECD's ledende indikatorer for den globale økonomi peger fortsat nedad, og vi vurderer derfor udsigterne for den globale økonomi og udviklingen på aktiemarkederne som dystre. Vi forventer et volatilt 4. kvartal, da virksomhederne sandsynligvis vil foretage flere afskedigelser og nedskrivninger af aktiver for at sænke grundlaget for en vækstsammenligning i 2020. Stronghold EUR-porteføljen er blevet mere defensiv i løbet af 3. kvartal og er godt positioneret til at klare sig igennem et volatilt 4. kvartal, hvis økonomien går i recession.

Den største risiko for porteføljen er stigende renter kombineret med faldende aktiekurser, da det kan påvirke afkastet – det forudsætter dog stor uro på finansmarkederne. Da porteføljen har en høj eksponering i USD som følge af sin beholdning af aktier med lavere volatilitetskarakteristika, vil en kraftig svækkelse af USD påvirke porteføljen negativt. Aktier med lavere volatilitetskarakteristika er af mange markedskommentatorer blevet vurderet som en "crowded trade". I september var der tegn på en bevægelse væk fra disse, men udviklingen vendte hurtigt igen. 

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Denmark
Hellerup
Danmark

Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.