Discretionary Trading – Kommentar til 4. kvartal 2019

Handlede instrumenter
Valutaspot og CFD'er
AktivklasserValuta, aktieindeks, råvarer, statsobligationer
InvesteringsstilDiskretionær (ikke-systematisk), volatilitet, opportunistisk
Kvartalsvist afkast+6,99 % (efter handelsomkostninger, men før eventuelt administrationsgebyr og resultatbetinget honorar)
Gennemsnitligt årligt afkast35%
Gennemsnitligt antal handler pr. uge13

Markedsoversigt

Den største udvikling i 4. kvartal af 2019 var den positive udvikling på handelskrigen mellem USA og Kina, som blev afsluttet i december med en fase-et-handelsaftale. Denne udvikling sammenholdt med centralbankernes fortsatte fredsommelige tilbøjeligheder og de ultralave renter gav aktierne afsæt til at stige støt i 4. kvartal, hvilket medførte de bedste årsresultater siden 2013. Obligationer og ædelmetaller gav  lavere resultater, mens den amerikanske dollar faldt som følge af en fredsommelig amerikansk centralbank og dårlige data for produktion. Det britiske pund steg kraftigt på grund af ”skilsmisseaftalen” med EU og det konservative partis jordskredssejr ved parlamentsvalget i Storbritannien.

Porteføljeudvikling

4. KVT. 2019+6,99%
1 år—5,8%
3 år46% 
Siden oprettelse (05.01.2011)10.610%

(Afkastet er inklusive transaktionsomkostninger, men eksklusive servicegebyr og resultatbetinget honorar).

I 4. kvartal fik Discretionary Trading-strategien stærke resultater, hvilket næsten udelukkende kan tilskrives handel med GBP/USD, baseret på omfattende research inden for Brexit-forhandlingerne og den politiske udvikling i Storbritannien over en længere periode. 

Handel på andre markeder gav blandede resultater, og handel med aktier var det, der trak mest ned i resultatet både for kvartalet og året. 

Strategien har fokus på volatilitet og begivenhedsdrevet handel, hvilket typisk betyder, at der opnås svagere resultater ved stærkt-stigende markeder. Derudover favoriserer strategien ofte negative markedsbetingelser. 

 

Forventninger

Markederne oplevede mindre volatilitet i 2019, hvilket gjorde, at Discretionary Trading-strategien tilpassede sig og sigtede efter mindre gevinster fra mindre bevægelser. Dette står i modsætning til de foregående år, hvor strategien blev belønnet for at løbe en anselig risiko under mere ustabile markedsforhold.  Dette skift i markedsmiljø er den primære årsag til strategiens beskedne afkast i 2019.

2020 byder på betydningsfulde politiske begivenheder, herunder præsidentvalget i USA, som forventes at udgøre en kilde til handelsgevinster, og forvalteren af strategien vil følge centralbankernes handlinger nøje.

Vi ser frem til at kommentere udviklingen yderligere i det kommende kvartal.  

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.