Nasdaq

Nasdaq DW Global Momentum – Kommentar til 3. kvartal 2022

SaxoSelect Commentaries
Handlede instrumenterAktier
AktivklasserGlobale aktier (inkl. nye vækstmarkeder, ekskl. amerikanske selskaber)
InvesteringsstilSystematisk investering baseret på aktiers relative styrke
Afkast for kvartalet-8% (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til årsrate (siden oprettelse)23%

Markedsoversigt

De globale aktiemarkeder oplevede yderligere fald i 3. kvartal, da centralbankerne rundt omkring i verden fortsætter med at komme med stramninger af pengepolitikken som svar på den vedvarende inflation. Men i takt med at renten normaliserer sig, vil de sandsynligvis få inflationen til at aftage, hvilket kan være positivt for de globale aktiemarkeder. USD stiger fortsat i værdi i forhold til andre valutaer.

De sektorer i den globale økonomi, hvor porteføljen aktuelt har størst eksponering, er følgende: finans (19%), sundhed (15%) og telekommunikation (10%), og de sektorer, hvor porteføljen har mindst eksponering, er følgende: forbrugsvarer (6%), forsyningsselskaber (7%) og teknologi (7%). I løbet af tredje kvartal er der kommet øget eksponering til sundhed, teknologi og forsyningsselskaber og reduceret eksponering til råstoffer, energi og finans. Disse ændringer skyldes vores fremgangsmåde med at rangere ud fra relativ styrke, hvor vi søger at skabe overvægt af stærke sektorer og undervægt at svage områder.

Fordelt på lande er den største eksponering i øjeblikket til Storbritannien (14%), Brasilien (12%), Indien (11%), Schweiz (7%) og Danmark (6%). En bemærkelsesværdig undervægt er fortsat Kina på grund af den svage relative styrke.

Regionalt set hælder eksponeringen i øjeblikket mod Europa (48%) og Asien (19%).  Da strategien ikke er geografisk begrænset, vil eksponeringen forandre sig over tid, afhængigt af hvor der observeres områder med styrke. Aktuelt er omkring 51 procent af porteføljen allokeret på udviklede markeder og 49 procent på nye vækstmarkeder.

Porteføljeudvikling (efter omkostninger)

Juli
5,39%
August
-2,89%
September
-10,23%

De 10 største porteføljebeholdninger (pr. 30/09/22)

BeholdningVægt (%)
Danaos Corporation4,36%
ICICI Bank4,36%
Tata Motors3,85%
Tenaris S.A.3,79%
Novo Nordisk3,69%
Equinor3,43%
Sasol3,42%
Diageo3,16%
MakeMyTrip Ltd.3,04%
ItauUnibanco Holding2,82 %

Positioner med det bedste afkast (bemærk, at positionerne muligvis ikke har været en del af beholdningen i hele kvartalet, men at det viste afkast er for hele kvartalet)

  • (+20,79%) Itaú Unibanco Holding S.A. tilbyder en række finansielle produkter og tjenester til private og erhvervskunder i Brasilien og internationalt. Selskabet blev stiftet i 1924 og har hovedkontor i São Paulo, Brasilien.

  • (+18,21%) ICICI Bank Limited leverer forskellige bankprodukter og -tjenester i Indien og internationalt. ICICI Bank Limited blev grundlagt i 1955 og har hovedkontor i Mumbai, Indien.

  • (+15,89%) MakeMyTrip Limited, et online rejseselskab, sælger rejseprodukter og -løsninger i Indien, USA, Singapore, Malaysia, Thailand, De Forenede Arabiske Emirater, Peru, Colombia, Vietnam og Indonesien. MakeMyTrip Limited blev stiftet i 2000 og har hovedkontor i Gurugram, Indien.

  • (+6,69%) Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia leverer telekommunikations-, informatik- og netværkstjenester over hele verden. Selskabet blev grundlagt i 1884 og har hovedkontor i Bandung, Indonesien.

  • (+5,65%) Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras borer efter, producerer og sælger olie og gas i Brasilien og internationalt. Petrobras blev stiftet i 1953 og har hovedkvarter i Rio de Janeiro, Brasilien.

Positioner med det dårligste afkast (bemærk, at positionerne muligvis ikke har været en del af beholdningen i hele kvartalet, men at det viste afkast er for hele kvartalet)

  • (-31,70%) Sasol Limited opererer sammen med sine datterselskaber som en integreret kemi- og energivirksomhed i Sydafrika. Sasol Limited blev grundlagt i 1950 og har hovedkvarter i Johannesburg, Sydafrika.

  • (-28,11%) Daqo New Energy Corp. fremstiller og sælger sammen med sine datterselskaber polysilicium til producenter af solcelleprodukter i Kina. Daqo New Energy Corp. blev grundlagt i 2006 og har hovedkontor i Shanghai, Kina.

  • (-24,63%) Diana Shipping Inc. leverer transporttjenester inden for shipping. Diana Shipping Inc. blev stiftet i 1999 og har hovedkontor i Athen, Grækenland.

  • (-20,34%) National Grid plc udsender og distribuerer elektricitet og gas. Selskabet blev grundlagt i 1990 og har hovedkontor i London, Storbritannien.

  • (-20,20%) HSBC Holdings plc leverer bankydelser og finansielle ydelser over hele verden. HSBC Holdings plc blev grundlagt i 1865 og har hovedkontor i London, Storbritannien.

Forventninger

Historisk set har markedsnedture i den størrelsesorden, som vi indtil videre har oplevet i 2022, ofte ført til favorable investeringsmuligheder, og det vil sandsynligvis også være tilfældet denne gang.  Noget af den modvind, vi har oplevet i form af høj inflation, vedvarende udfordringer i forsyningskæderne og de dårlige resultater fra Kina, har potentiale til at aftage og blive bedre fremadrettet.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.