Pressemeddelelse

Kommentar til redegørelse om inspektion i Saxo Bank på hvidvaskområdet

Finanstilsynet var for 18 måneder siden - i juni 2019 – på inspektion i Saxo Bank. Inspektionen var en almindelig funktionsundersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn.

Steen Blaafalk, Group Financial & Risk Officer, har følgende kommentar til Finanstilsynets redegørelse:

  • Vi tager naturligvis påbuddene til efterretning, som Finanstilsynets inspektion i juni 2019 gav anledning til. Saxo Bank har i den mellemliggende periode foretaget nødvendige foranstaltninger, der gør, at vi allerede i dag efterlever hovedparten af påbuddene. Det gælder f.eks. adskillelsen af transaktionsovervågnings- og compliancefunktionen, som blev gennemført allerede i januar sidste år. Efter dialog med Finanstilsynet, har vi iværksat konkrete initiativer, der gør, at alle påbud vil være efterlevet indenfor den af Finanstilsynet fastsatte tidsfrist.
  • Vi noterer os med tilfredshed, at Finanstilsynet i øvrigt bemærker i den endelige rapport, at banken har gennemført væsentlige tiltag med henblik på at styrke bankens risikobegrænsende foranstaltninger på området for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, siden Finanstilsynets sidste inspektion på området i 2015.
  • Saxo Bank har over de senere år øget ressourcerne til flere medarbejdere og kontrolsystemer indenfor compliance, transaktionsovervågning og anti-hvidvask. Mængden af underretninger til de relevante myndigheder er, som følge af bedre kontrolsystemer og øget fokus, stigende i lighed med den tendens, vi også ser i resten af sektoren. Påbuddet vedrører derfor primært definitionen af, hvornår en underretning sker omgående. Det vil sige det tidsrum, der går fra vi opfanger en potentiel mistænkelig aktivitet til at vi foretager underretningen til SØIK. Den proces har vi naturligvis accelereret yderligere og herunder tilføjet flere ressourcer, så underretninger fremover indsendes endnu hurtigere i henhold til bankens procedurer.

Redegørelse fra Finanstilsynet

Lasse Lilholt

Global Head of Communications & PR

+45 3977 63 44 
press@saxobank.com

Hos Saxo Bank tror vi på, at når du investerer, så åbner du også op for en ny nysgerrighed på verden omkring dig. Som leverandør af multi-asset investeringsløsninger ønsker Saxo Bank at gøre nysgerrige mennesker investeret i verden. Vi er forpligtet til at gøre det muligt for vores kunder at få mere ud af deres penge. Saxo Bank blev grundlagt i København i 1992 med en klar vision om at gøre de globale finansielle markeder tilgængelige for flere mennesker. I 1998 lancerede Saxo Bank en af de første online handelsplatforme i Europa, hvilket gav alle, der ønskede at investere både nem adgang til de globale finansielle markeder og værktøjer af professionel kvalitet.

I dag er Saxo Bank et internationalt prisvindende selskab specialiseret i løsninger til investorer, der er seriøse omkring at få mere ud af deres penge. Som en velkapitaliseret og profitabel fintech er Saxo Bank en fuldt licenseret bank under Finanstilsynets tilsyn med mægler- og banklicenser i flere jurisdiktioner. Som en af verdens første fintech-virksomheder fortsætter Saxo Bank med at investere kraftigt i vores teknologi. Saxo Banks kunder og partnere har bred adgang til globale kapitalmarkeder på tværs af aktivklasser på vores brancheførende platforme. Vores åbne bankteknologi gør det muligt for flere end 200 finansielle institutioner, der som vores partnere kan øge deres kunders oplevelse, når de investerer. Saxo Bank har hovedkontor i København og har mere end 2.500 medarbejdere i finansielle centre rundt om i verden, herunder London, Singapore, Amsterdam, Hong Kong, Zürich, Dubai og Tokyo.

For mere information gå til: www.home.saxo

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.